EL FRAU DE LES HORES EXTRAORDINÀRIES

Esteu aquí

 

COMUNICAT (PDF)

 

EL FRAU DE LES HORES EXTRAORDINÀRIES

 

 

CATEGORIA

HORA ORDINÀRIA (€)

2019

BORSA D’HORES ESTRUCTURAL

PREU H. EXTRA. (€)

DIFERÈNCIA AMB HORA ORDINÀRIA

COMPLEMENT SALARI EXTRA.

PREU H. EXTRA (€)

DIFERÈNCIA

AMB HORA ORDINÀRIA

Mosso 1

        21,32*

 17,16**

-19,51 %

  18,77***

-11,96 %

Mosso 2

22,21

17,16

-22,74 %

17,16

-22,74 %

Mosso 3

23,14

17,16

-25,84 %

17,16

-25,84 %

Mosso 4

24,03

17,16

-28,59 %

17,16

-28,59 %

Caporal 1

24,00

17,16

-28,50 %

18,77

-21,79 %

Caporal 2

24,89

17,16

-31,06 %

17,16

-31,06 %

Caporal 3

25,82

17,16

-33,54 %

17,16

-33,54 %

Caporal 4

26,71

17,16

-35,75 %

17,16

-35,75 %

Sergent 1

26,37

17,16

-34,93 %

17,16

-34,93 %

Sergent 2

27,96

17,16

-38,63 %

17,16

-38,63 %

Sergent 3

29,32

17,16

-41,47 %

17,16

-41,47 %

Sergent 4

30,19

17,16

-43,16 %

17,16

-43,16 %

...

 

 

 

 

 

 

 

* El preu de 21,32 € de la hora ordinària és brut. Se li ha de restar 4,70 % d’aportació del treballador a la S.S. i la retenció d’IRPF que com a mínim és de 19,37 % per Mosso 1. Resultaria un import net hora ordinària Mosso 1 de 16,20 €. A més categoria i més nivell, es baixa el preu a 12, 11, 10 euros... nets per hora extraordinària

 

** El preu de 17,16 € de la borsa d’hores estructural és brut. Se li ha de restar 4,70 % d’aportació del treballador a la S.S. i la retenció d’IRPF que com a mínim és de 19,37 % per Mosso 1. Resultaria un import net hora extraordinària Mosso 1 de 13,04 €. A més categoria i més nivell, es baixa el preu a 12, 11, 10 euros... nets per hora extraordinària.

 

*** El preu de 18,77 € de l’hora extraordinària al complement salarial extraordinari també es brut. L’import net per al Nivell 1 és de 14,26 €.

 

Hora

Hora extraordinària net

“Borsa d’hores estructural”

Hora extraordinària net

“Complement salarial extraordinari”

16,20 €

13,04 €

14,26 €

 

 

 

  •  El preu de l’hora extraordinària pels funcionaris del cos de Mossos d’Esquadra es va fixar per Acord de 14 de març de 2003 en 15,00 euros brut les hores extraordinàries normals i 18,00 euros brut les hores extraordinàries nocturnes i festives.

 

  • L’IPC a Catalunya ha augmentat des d’aquella data en un 40,3 %:

 

 

  • L’hora extraordinària normal únicament ha augmentat un 14,40 % (17,16 €) i l’hora extraordinària nocturna i festiva un 14,22 % (20,56 €).

 

  • La Moció 36/XII del Parlament de Catalunya aprovada pel Ple el 18 de desembre de 2018 va instar al Govern de la Generalitat a augmentar el preu “com a mínim” de l’hora extraordinària entre el 30 % i el 35 %.

 

Parlament de Catalunya Increment 30 %

Parlament de Catalunya Increment 35 %

Hora extraordinària actual

22,30 €

23,16 €

17,16 € (normal)

 26,72 €

27,75 €

20,56 € (nits i festius)

 

  • La creació d’una borsa d’hores estructurals amb un preu per sota o igual de l’hora ordinària és tornar a posicionar-se amb l’administració i caps de l’escala superior i executiva: més efectius per a vigilar parets, més treball i més econòmic que el servei ordinari. Quina força tindríem per a reclamar un “complement de cobertura de mínims” com té bombers de 1.680 euros anuals condicionat simplement a la prestació efectiva del treball planificat?

 

  • Vam rebutjar el “Pacte de mercenaris”: increment preu hora extraordinària però correlativament disminuir les hores per tal que la despesa total no augmentés. Per exemple, que en comptes de fer serveis extraordinaris 2 ó 3 patrulles i que es poguessin donar recolzament, el servei ho fes únicament una sense tenir en compte la nostra seguretat ni la de la ciutadania, ni que estem en nivell 4 sobre 5 d’alerta terrorista. Sempre els diners i els interessos polítics per davant de la seguretat de tothom. Us deixem la proposta de màxims i literal presentada pel Sr. Miquel Buch, Sr. Brauli Duart i Sr. Andreu J. Martínez el 22 d’octubre de 2018:

 

 

  • Tampoc vam acceptar el complement salarial extraordinari de 96 hores a 18,77 €, tant l’hora ordinària com l’hora extraordinària en cap de setmana i nits (no és difícil imaginar que la dada de 96 hores coincideix amb 8 dies de treball de 12 hores en cap de setmana...). No hi ha cap garantia de cap Decret d’horaris, perquè l’Acord de 29 de gener de 2015 modifica el Decret 146/1996 introduint l’horari “especial” (E) per a unitats en servei les 24 hores: ens poden obligar a fer jornada de 6 hores, ens poden canviar la planificació amb 24 hores d’antelació, no aplicació de coeficients, ampliació de 7 a 9 dels dies màxims de treball consecutiu i la possibilitat d’exigir-nos treballar tots els caps de setmana d’un mes.

 

El Govern de la Generalitat té un mandat del Parlament de Catalunya, però els principis democràtics i de llibertat dels que fan bandera es converteixen en una dictadura quan els han d’aplicar a les nostres condicions laborals. Per què no compleixen amb l’Acord d’equiparació amb bombers que data del 13 de febrer de 2008?

 

Per a fer efectiva “la voluntat del poble de Catalunya” el Govern únicament ha d’aprovar un Decret llei que concedeixi un suplement de crèdit als Pressupostos de la Generalitat de 2017 prorrogats al 2019, preveient expressament el crèdit de despesa necessari per a fer efectiu l’increment del preu de l’hora extraordinària.

 

Les contestacions donades, fins ara pel Conseller Sr. Buch, són excuses de mal pagador. Mentides que únicament pretenen amagar la seva incompetència al davant del Departament d’Interior, i que si no fos pel membret de la nòmina milionària que rep a final de mes, encara no sabria on està.

 

 

La posició d’USPAC continua sent avui la mateixa que ahir, la mateixa que fa sis mesos o un any: no fer hores extraordinàries fins que el seu preu sigui com a mínim un 30-35 % superior al de l’hora ordinària i s’estableixi una actualització anual. Mai hem claudicat als interessos de l’administració. Els nostres delegats no han tornat a fer hores extres i no ens veureu demanant avui una cosa i demà la contrària. USPAC no va estar d’acord en aixecar aquesta mesura i simplement no ho hem fet.

 

 

 

Categories: 
Newsletter category: