EL SAP-UGT CONTINUA RIENT-SE DELS MOSSOS i de mosSOS

Esteu aquí

 

COMUNICAT (PDF)

 

EL SAP-UGT CONTINUA RIENT-SE DELS MOSSOS i de mosSOS:

ES PIXA EN TOTS I FA VEURE QUE PLOU

 

Com vam dir al comunicat ( https://bit.ly/30fG7bG ), totes les organitzacions sindicals incloent l’actual portaveu del SAP-FEPOL Sr. Toni Castejón, van rebutjar i recórrer judicialment l’Acord de 29 de gener de 2015.

 

El sindicat SAP-UGT va defensar la postura de la Direcció General de la Policia i va mantenir durant tot el procés que no s’havia d’aplicar un Q5 homogeni a tot el cos, que no s’havia d’aplicar coeficient des del primer dia, que es podia canviar la planificació d’un dia per l’altre sense cap conseqüència (horari especial), que l’exempció de fer nits s’havia de endarrerir dels 50 als 55 anys; o la renúncia a l’aplicació immediata de l’Acord d’equiparació amb bombers de 13 de febrer de 2008, condicionant-lo “en la mesura que la llei de pressupostos ho permetin”.

 

 

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va dictar Sentència en què va reconèixer la legitimitat , sense entrar en el fons de la qüestió, va acceptar que el llavors sindicat majoritari SAP-UGT pogués pactar aquestes modificacions amb la Generalitat.

 

En data 7 de febrer de 2019 es va admetre a tràmit pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya el recurs de cassació interposat per USPAC contra la seva Sentència, remetent les actuacions al Tribunal Suprem per tal de fer el segon filtre d’admissió que finalment no ha superat.

 

La pretensió d’USPAC d’un Q5 homogeni, en règim de torn, planificació fixa anual, aplicació de coeficient des del primer canvi o l’aplicació immediata de l’Acord d’equiparació retributiva de 13 de febrer de 2008 mitjançant Decret Llei sense esperar a una Llei de Pressupostos que mai s’aprovarà veient la conjuntura política del Parlament, comporta la derogació de l’Acord de 29 de gener de 2015. En quin costat esteu?

 

Gràcies per tot SAP-UGT !!!!!!  Gràcies aquest tipus de pacte heu perdut tota la confiança del cos i mai més signareu un acord en solitari a canvi de poder fer més cursos de formació !!!!!!!!!  Bon vent i barca nova.

 

 

NO DEFALLIU, PERQUÈ USPAC NO HO FARÀ MAI. CONTINUEM AMB MÉS DEMANDES FINS QUE ES RENOGUIN ELS NOSTRES DRETS I ES RETORNI EL QUE ÉS NOSTRE.

 

Categories: 
Newsletter category: