INFORME PROTOCOL ASSETJAMENT

Esteu aquí

INFORME DESFAVORABLE

 

ESCRIT REGISTRAT (PDF)

 

INFORME PROTOCOL ASSETJAMENT

 

El propppsat 18 de juny de 2019, vam registrar el present escrit. La conclusió del mateix, va ser informar desfavorablement a la implantació dels Protocols d’assetjament sexual i laboral, així com la limitació de l’actual Protocol del PG-ME; sol·licitant que es mantingui aquest últim i que s’apliquin els Protocols establerts per Funció Pública de forma directa i no supletòria com es proposa. No únicament perquè es copien aquests protocols en un 95%, sinó perquè el 5% que no es copia va en detriment dels drets dels funcionaris del cos de Mossos d’Esquadra que veuen limitat l’accés als protocols, i a més la seva resolució es fa per òrgans de la mateixa Direcció General de la Policia i de la Prefectura, composats inclús pels comanaments de la DAI, fet que comporta que esdevinguin aquests òrgans jutge i part.

 

 

 

 

Categories: 
Newsletter category: