INSTR. 7/2019: DEMANEM FACILITAR LES COSES

Esteu aquí

INSTR. 7/2019: DEMANEM FACILITAR LES COSES

COMUNICAT (PDF)

 

INSTR. 7/2019: DEMANEM FACILITAR LES COSES

 

Esperança Cartiel Armida

Subdirectora General de Recursos  Humans

Travessera de les Corts. 319-321

08029. Barcelona

 

Benvolguda DGRH.

En data 19 de Juliol es publicava la Instrucció 7/2019, modificació de l’anterior Instrucció 8/2018 sobre les absències al lloc de treball per incapacitat temporal i per assistència a consulta mèdica dels membres del cos de mossos d’Esquadra.

El sentit d’aquesta Instrucció hauria de ser la facilitar als mebres del Cos de Mossos d’Esquadra, la justificació de les baixes mèdiques.

En la modificació que es va fer del punt 4.3 de l’anterior Instrucció diu que la documentació original es presentarà el dia de la reincorporació o cada dos mesos si la Baixa és llarga durada.

Des d’USPAC creiem, i és obvi, que aquest punt no afavoreix els interessos del col.lectiu.

Aquesta instrucció que té la finalitat de facilitar, amb eines tecnològiques actuals, la presentació de la documentació, es converteix en una dificultat. Obligar a desplaçar-se a una persona que está de Baixa i de la que s’ignora la possibilitat de poder efectuar aquest desplaçament és totalment incoherent, poc encertat i que va en contra dels interessos del col.lectiu, per tant esperem que rectifiqui al respecte en aquest punt.

 

Atentament,

Montse Blanch

Vicepresidenta d’USPAC

Categories: 
Newsletter category: