MARXA ENRERE DE PREFECTURA I ADMINISTRACIÓ EN LA PLANIFICACIÓ DE LES ARRO

Esteu aquí

MARXA ENRERE DE PREFECTURA I ADMINISTRACIÓ EN LA PLANIFICACIÓ DE LES ARRO

COMUNICAT (PDF)

122/2019

 

MARXA ENRERE DE PREFECTURA I ADMINISTRACIÓ EN LA PLANIFICACIÓ DE LES ARRO

 

Avui mateix, el Comissari en Cap ha informat al Cap de la CSUCOT que en relació als canvis de planificació de les ARRO amb ocasió de l’activació del Pla Operatiu Minerva en Alerta Màxima, donats els informes de la CGINF, i realitzada la valoració de l’activació i desplegament de recursos d’ordre públic durant el dispositiu del dia d’ahir, un cop consultats els comandaments de les àrees afectades i sempre per tal d’optimitzar recursos cercant la menor afectació possible a la conciliació familiar, deixa sense efecte el comunicat intern PREP 4823 (5) de 30 de setembre, establint les següents normes d’activació:

 

. Es deixa sense efecte el CI PREP 4746/2016 referent a la necessitat de comptar amb una antelació mínima de 7 dies per activar el Nivell 3 d’ARRO mentre es mantingui el Nivell Alerta Màxima del Minerva. El comissari cap de la CSUCOT podrà activar-lo en qualsevol momento, però procurant  que sigui sempre amb la major antelació posible.

. S’habilita igualment al cap del dispositiu per tal que si es dona el cas d’escenaris  d’ordre públic de màxima complexitat, durant diversos dies estableixi, amb la major antelació possible, el canvi de planificació de les ARRO a un quadrant 4D, distribuint els efectius de cada àrea en tres escamots, a raó de 4 dies de treball i 2 de festa.

 

Des d’USPAC anem més enllà i seguim reclamant que s’inclogui a les ARRO en el Pacte de Guàrdies No Presencials, fet que solucionaria mínimament la situació insostenible que, com ahir ja vam avançar, està patint.

És una qüestió que el nou Director General de la Policia, juntament amb Prefectura i Administració podrien solucionar avui mateix si hi hagués de debò “voluntat” de fer-ho.

 

 

Barcelona, 2 octubre de 2019

 

Categories: 
Newsletter category: