MODIFICACIÓ PERMISOS, LLICÈNCIES, REDUCCIONS DE JORNADA I ABSÈNCIES

Esteu aquí

 

COMUNICAT (PDF)

 

MODIFICACIÓ PERMISOS, LLICÈNCIES, REDUCCIONS DE JORNADA I ABSÈNCIES

 

Us informem d’algunes de les modificacions més rellevants publicades aquest juliol:

 

  • Permís hospitalització: caldrà aportar un document acreditatiu de l’ingrés en qualsevol de les modalitats (ingrés hospitalari, hospital de dia i hospitalització domiciliària) on consti únicament la data d’entrada a l’hospital. A diferència dels criteris anteriors, no serà necessària la data de l’alta.

 

  • Cirurgia ambulatòria: document mèdic acreditatiu de la intervenció quirúrgica en un centre hospitalari. Dona dret a una jornada de festa, la qual ha de coincidir amb la data del procediment quirúrgic.

 

  • Permís per lactància: el podran gaudir els dos progenitors, a partir de la setzena setmana; és d’una hora diària per lactància i fins 12 mesos del fill/a.

 

En cas que el gaudiment sigui diari, es podrà començar a partir de la sisena setmana del naixement del nounat. En cas de compactació del permís en jornades complertes, aquest s’haurà de gaudir a partir de la setzena setmana.

 

  • Permís del progenitor diferent a la mare biològica per naixement, guarda amb finalitats d’adopció, acolliment o adopció d’un fill/a.

 

Les dues primeres setmanes s’hauran de gaudir de manera ininterrompuda, immediatament després del naixement del fill/a.

 

Les sis setmanes restants, es podran gaudir interrompudes i es requereix, per a cada setmana, un preavís d’almenys 15 dies i sempre s’haurà de fer per setmanes complertes.

 

 

  • Permís naixement per a la mare biològica. Té una durada de 16 setmanes. En el cas que els dos progenitors treballin, les sis primeres setmanes és obligatòries gaudir-les de manera ininterrompuda (la mare biològica).

 

Les 10 setmanes següents es podran gaudir de manera fraccionada (per setmanes) fins els 12 mesos del fill/a, sempre avisant amb 15 dies d’antelació al seu gaudiment. En el cas que l’altre progenitor no treballi, les 16 setmanes hauran de gaudir-se de manera ininterrompuda; immediatament després del naixement del fill/a.

 

A la part privada del web adjuntem els criteris sencers. Consulteu-los. https://www.uspac.cat/system/files/nous_criteris.pdf

Categories: 
Newsletter category: