NOU ÈXIT JURÍDIC. PRESTACIÓ MATERNITAT

Esteu aquí

NOU ÈXIT JURÍDIC. PRESTACIÓ MATERNITAT

COMUNICAT (PDF)

NOU ÈXIT JUDICIAL: ACONSEGUIM QUE UNA COMPANYA RECUPERI

LA RETENCIÓ QUE HISENDA VA APLICAR A LA SEVA PRESTACIÓ DE MATERNITAT

 

 

La Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha estimat el recurs presentat pels serveis jurídics d'USPAC en relació a una retenció que Hisenda va aplicar sobre la prestació de maternitat d'una afiliada al nostre sindicat i que aquesta va percebre als anys 2012 i 2013.

D'aquesta manera, obliga a retornar-li aquests diners amb interessos, en aplicació del que diu la nova doctrina del Tribunal Suprem (TS), que considera que aquests ajuts estan exempts de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF). Gràcies a la sentència aconseguida per USPAC, la nostra companya ha percebut un total de 3.971,08 €

Aquesta sentència és la primera o una de les primeres que dictamina el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) a favor de les persones que han percebut aquest tipus de prestacions i, per tant, obre la porta a gestionar futures reclamacions vinculades a aquesta qüestió. En aquest cas, l'Alt Tribunal ha anul·lat la resolució del Tribunal Econòmic Administratiu Regional (TEAR) de Catalunya, al qual els serveis jurídics del sindicat van accedir després que l'Oficina de Gestió Tributària de la Delegació de Tarragona desestimés la petició de la nostra representada.

Des d'USPAC lluitarem en favor dels drets de tots els mossos/es i lamentem que fins fa poc temps s'hagi considerat la prestació per maternitat com un “rendiment del treball”, motiu pel qual fa gairebé un any vam presentar una demanda contra el Ministeri de Seguretat Social i Funció Pública.

 

USPAC, SEMPRE DEFENSA ELS INTERESSOS DEL COL·LECTIU

 

 

Categories: 
Newsletter category: