PROPOSTA D’ACORD (III): HORA EXTRAORDINÀRIA

Esteu aquí

PROPOSTA D’ACORD (III): HORA EXTRAORDINÀRIA

COMUNICAT (PDF)

 

PROPOSTA D’ACORD (III): HORA EXTRAORDINÀRIA

 

El preu de l’hora extraordinària pels funcionaris del cos de Mossos d’Esquadra es va fixar a l’any 2003 en 15 euros les normals i 18 euros les realitzades en torn de nit i cap de setmana, independent de les funcions i categories. Un import fixe que ha comportat que actualment el preu de l’hora extraordinària estigui entre un 20 i un 45 % per sota del preu de l’hora ordinària.

Tres són les premisses que han de marcar la nova retribució d’hores extraordinàries:

  • No hi haurà un import fixe com es va pactar al 2003, sinó que el seu increment anirà en funció de l’increment de la retribució ordinària i així mai tornarà a quedar per sota.
  • No serà un import igual per tots, sinó que dependrà de les efectives funcions que es realitzin dins una l’escala bàsica i intermèdia.
  • El preu de l’hora extraordinària ha de ser superior al de l’hora ordinària.

 

QUÈ DEMANEM?

L’increment del preu de l’hora extraordinària per l’escala bàsica i intermèdia tindrà com a referència l’import de l’hora ordinària de cada categoria i nivell. 

S’incrementarà fins a un 50% de forma progressiva i anual, partint d’un increment del 30% amb efectes retroactius a 1 de febrer de 2019 en compliment de la Moció 36/XII aprovada el 18 de desembre pel Ple del Parlament de Catalunya.

1. L’import del preu de l’hora extraordinària normal per l’ any 2019 serà el de l’hora ordinària incrementat en un 30%.

La seva aplicació serà retroactiva i amb efectes 1 de febrer de 2019. La diferència amb l’import ja abonat es farà efectiva en un únic pagament i en el termini màxim de 30 dies naturals des de la signatura del present acord. La demora en el seu pagament comportarà el dret a reclamar des d’aquella data l’interès legal del diner incrementat en dos punts.

2. L’import del preu de l’hora extraordinària normal per l’ any 2020 serà el de l’hora ordinària incrementat en un 35%.

3. L’import del preu de l’hora extraordinària normal per l’ any 2021 serà el de l’hora ordinària incrementat en un 40%.

4. L’import del preu de l’hora extraordinària normal per l’ any 2022 serà el de l’hora ordinària incrementat en un 45%.

5. L’import del preu de l’hora extraordinària normal per l’ any 2023 serà el de l’hora ordinària incrementat en un 50%.

6. L’hora extraordinària que es realitzi entre les 22.00 hores i les 7.00 hores comportarà l’aplicació d’un coeficient multiplicador d’ 1,5.

7. L’hora extraordinària que es realitzi en cap de setmana se li aplicarà un coeficient multiplicador d’ 1,75.

 

Barcelona, 6 setembre de 2019

 

 

Categories: 
Newsletter category: