REUNIÓ 10 OCTUBRE SINDICATS AMB ELS CAPS DE LA CGIC

Esteu aquí

REUNIÓ 10 OCTUBRE SINDICATS AMB ELS CAPS DE LA CGIC

COMUNICAT (PDF)

131/2019

REUNIÓ 10 OCTUBRE SINDICATS AMB ELS CAPS DE LA CGIC

 

Aquest matí USPAC ha assistit a la reunió amb els caps de la Comissaria General d’Investigació Criminal. Val a dir que a priori se´ns parla de “bona voluntat” però finalment ens trobem amb un mur difícil de traspassar, el de la mateixa Administració i l´econòmic, així que malauradament aquestes reunions serveixen de ben poc.

 

Reclamem una sèrie de punts bàsics, a dia d´avui, a criteri nostre per l´especialitat d´Investigació:

- Val de roba MACSON, ens diuen que no depèn d’ells i que es mostren totalment d’acord amb aquesta reivindicació, és lamentable i ja vam registrar de nou queixa en data 5 d´agost de 2019 adreçada a la Subdirectora de Recursos Humans, Esperança Cartiel.

- Manca de vehicles i renovació de parc mòbil, estan totalment d’acord amb la falta de vehicles, amb la renovació dels vehicles i que s’hauria de tenir vehicles amb característiques més específiques per investigació.

Faran proposta per tenir vehicles més adequats, tanmateix ens informen que l’anterior concurs de rènting va quedar desert, cap empresa es va presentar (Això diu molt de les garanties i condicions que dóna la Generalitat).

 

-Canvi d’arma: Ens informen que s´ha tingut converses no oficials al respecte, i que ho demanaran formalment i que una opció seria comprar noves armes per investigació i les d´investigació fossin per les noves promocions així no hi hauria una despesa extra.

 

-Augment pagament de l´especialitat:  Ens diuen que no depèn d’ells, tot i que creuen que el nivell d´UI està obsolet.

 

-Formació descentralitzada: També en aquesta proposta se´ns dóna la raó, ens diuen que els darrers 4 caps de la CGIC han realitzat informes sobre aquest aspecte i s’han quedat al calaix, volen promoure descentralitzar cursos. Aplaudim aquesta  proposta i demanem que es faci efectiva i no es quedi en paraules.

 

[LLEGIR MÉS]

Categories: 
Newsletter category: