REUNIÓ AMB PREFECTURA 22 AGOST, NO ESTEM DE VACANCES

Esteu aquí

REUNIÓ AMB PREFECTURA 22 AGOST, NO ESTEM DE VACANCES

COMUNICAT (PDF)

 

REUNIÓ AMB PREFECTURA 22 AGOST, NO ESTEM DE VACANCES

 

Ahir, USPAC, es va reunir amb la Comissaria Cristina Manresa i el Comissari Xavier Creus. En primer lloc, agrair la predisposició que van tenir per mantenir una reunió amb ells atès la situació crítica en la qual es troba actualment el cos de Mossos d´Esquadra.

 

Davant la inacció de l´Administració, USPAC ha pres la iniciativa de posar sobre la taula la proposta d´acord que hem registrat i demanar-los expressament el seu suport davant el Consell de la Policia, òrgan legítim per aprovar acords i on els caps de Prefectura són consellers amb veu i vot.

 

Els hem recordat que aviat farà tres mesos el Conseller del Departament d´Interior va signar un acord de condicions laborals amb bombers, acord que es signava davant la manca d´inversió tant en material com equipament específic, la manca d´efectius i on es parlava  d´una situació crítica que requeria mesures de caràcter extraordinari, situació totalment equiparable a mossos, i que diríem actualment posa en greu risc la seguretat pública de Catalunya.

 

A la proposta d´acord hi ha una sèrie de mesures d´impacte econòmic però moltissimes altres que són a cost zero, com la planificació seqüencial de treball corresponent a l´horari de torns com són el quadrant de 5 setmanes (Q5) i quadrant de reforç de tres setmanes (Q3) amb garanties de les planificacions i els seus canvis, aplicació de coeficients des del primer dia (inclosos els canvis d´escamots), que les activitats formatives obligatòries tinguin la consideració de temps efectiu de treball dins la jornada de treball i amb garanties de

planificació, reactivar la comissió del Pla de carrera, aturat de manera unilateral per l´administració, augmentar el preu de l´hora extraordinària en un mínim d´entre el 30% i 35% com així es va instar al Govern de la Generalitat a la Moció 36/XII del Parlament de Catalunya aprovada pel Ple el 18 de desembre de 2018 i amb un increment cada any fins a arribar al 50% i amb coeficient multiplicador en cas de torn nit o cap de setmana, el retorn de les 68 hores  de permís retribuït i el recuperar la possiblitat d´acreditar les primeres 37´5 hores d´indisposició mitjançant declaració responsable, recuperar el Fons d´Acció Social, aplicació de l´acord de 2008 (amb efectes retroactius)… Proposta d´acord que també instem a les diferents organitzacions sindicals a secundar.

 

D´altra banda, hem tractat punts més competents de la cúpula policial i amb més capacitat de decisió. Enllaçant amb el discurs que ens van aportar a la primera reunió que vam tenir i on es parlava de cuidar i ser empàtic amb el mosso/mossa, els hem traslladat punts que creiem poden resoldre de manera prou diligent:

-Redistribució d´efectius  i estudis de càrrega de treball per optimitzar recursos.

-Més empatia per part dels caps a l´hora de tractar les adaptacions laborals, segones activitats…i d´altres situacions especials.

-Estudi de les comissions superiors als 18 mesos (deixant de banda les mèdiques), hem demanat saber els números exactes al territori en un acte de transparència.

-Flexibilitat a l´hora de concedir permisos, permutes de serveis i tot el que afavoreixi a la conciliació familiar.

-Promoure concursos generals anuals per facilitar la mobilitat per tal d´afavorir la conciliació familiar, així com els d´especialitats. Modificar els criteris de mèrits actuals, sense topall per experiència professional i antiguitat entre d´altres.

-Revertir la situació del col·lectiu i treballar per evitar l´èxode a d´altres policies locals que s´està produint dins de mossos.

 

Finalitzar, adreçant-nos directament al Conseller perquè faci les gestions oportunes per posar fi al “dispositiu Toga”, Sr Buch deixi de fer declaracions absurdes en matèria de seguretat i comenci a vetllar i prioritzar la seguretat pública de Catalunya.

 

Categories: 
Newsletter category: