Afilia’t

Drets i deures dels afiliats

  • La quota d’afiliació a l’USPAC és de 108€ ANUALS i es paga fraccionat en 4 quotes de 27€ trimestrals. Inclou l’assegurança de nòmina i l’assessorament jurídic gratuït en l’àmbit penal (professional) i administratiu.
  • En cas de modificació de la quota, l’afiliat rebrà notificació d’aquest fet abans de la data de pagament.
  • El fet d’estar afiliat a l’USPAC dóna dret a rebre informació del sindicat per correu electrònic, WhatsApp, Sms,…
  • Les altes es fan trimestralment i es tanquen el dia 24 de cada mes, per a iniciar l’afiliació el dia 1 del mes següent.– ( o la data seleccionada al formulari)

 

1DADES PERSONALS
2DADES PROFESSIONALS
3ENVIAR
//