Convocatòries

PDF Situació de les convocatòries previstes en el cronograma i publicades al DOGC
convocatòries d’accés a la categoria de mosso/a. 30.03.2022

PDF Situació de les convocatòries previstes en el cronograma i publicades al DOGC convocatòries d’ascensos. 30.03.2022

PDF Situació de les convocatòries previstes en el cronograma i publicades al DOGC convocatòries de provisió de llocs de treball. 30.03.2022