Política de privacitat

QUI ÉS EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES TEVES DADES PERSONALS?

El responsable és USPAC  amb domicili en: C/Nicaragua,48,2-6. 08029, Barcelona

 

QUI ÉS EL DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES?

És el responsable que vetlla pel compliment diligent de la normativa de protecció de dades de caràcter personal, pots contactar amb el nostre Delegat de Protecció de Dades en l’adreça electrònica uspac@uspac.cat

 

COM OBTENIM LES SEVES DADES PERSONALS?

Recollim les teves dades personals en diferents ocasions:

Cada vegada que contactes directament amb nosaltres en  esdeveniments, reunions, promocions, o mitjançant el formularis de contacte de la nostra web.
Quan compres o contractes els nostres cursos o serveis  directament amb nosaltres.
En algunes seccions dels llocs web, mitjançant l’ús de procediments de recollida automàtica d’informació (cookies), amb subjecció al que disposa la corresponent política de cookies.

 

FINALITATS DEL TRACTAMENT DE LES DADES

Les dades facilitades per l’interessat a USPAC, tenen com a finalitat gestionar les teves sol·licituds, facilitar-te la informació que necessites i mantenir-te informat sobre tots els nostres serveis i accions sindicals. Aquestes dades podran ser cedides, amb les finalitats indicades a continuació:

Per atendre les teves consultes i sol·licituds.
Per oferir suport i assistència docent en relació amb els nostres cursos i serveis.
Per realitzar un control i un seguiment dels nostres  serveis.
Per a l’enviament de comunicacions comercials amb informació sobre els nostres cursos, ofertes i promocions.
Per a la convocatòria a esdeveniments organitzats per nosaltres com convencions, esdeveniments, accions sindicals,etc.
Per complir legalment la nostra relació sindical.

 

LEGITIMACIÓ PER AL TRACTAMENT DE LES DADES

El tractament de les teves dades per a les finalitats esmentades anteriorment, es basa en el consentiment que ens has prestat. No obstant això, pots retirar el consentiment en qualsevol moment, sense que en cap cas, això condicioni la relació sindical que ens uneix. Pots retirar aquest consentiment enviant un correu electrònic a uspac@uspac.cat

DESTINATARIS

Les dades podran ser comunicades a:

L’autoritat competent en cas que ho sol·liciti.
Els Bancs i entitats financeres per al cobrament de la cuota sindical.

DRETS

L’interessat té dret a exercitar en qualsevol moment els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, i oposició al tractament de les seves dades, dirigint-se a l’adreça de correu electrònic uspac@uspac.cat acompanyant còpia del seu D.N.I. o document oficial equivalent acreditatiu de la seva identitat.