Concurs general / CRONOGRAMA

Esteu aquí

 

 

Concurs General

 

 

 

 

 

 

 

 

ANY 2.016

 

 

29-3-2016CONCURS GENERAL PUBLICACIÓ DOGC

RESOLUCIÓ INT/736/2016, de 21 de març, per la qual es resol el concurs general per a la provisió de llocs de treball de la categoria de mosso/a del cos de Mossos d'Esquadra (núm. de registre de la convocatòria 100/15).

LLISTAT DATES DE CESSAMENT  ZONA PRIVADA WEB (ACCÉS RESTRINGIT)

24-2-2016CONCURS GENERAL Avui, 24 de febrer, s'han fet publiques les llistes amb les persones assignades a un lloc de treball per a la convocatòria del Concurs General en la categoria de mosso/a i caporal/a del Cos de Mossos d'Esquadra. La publicació al DOGC de la resolució de les convocatòries s'espera per al dia 29 de març d'enguany. S'ha esmenat alguna errada de la llista definitiva de la valoració de mèrits.

S'establiran 4 tongades de cessament i preses de possessió a partir del 31-2-3-2016 i extenent-se durant els mesos d'abril i maig.

Cal tenir present ELS TERMINIS DE PRESA DE POSSESSIÓ (CONSIDERATS A TOTS ELS EFECTES COM DE SERVEI ACTIU). (article 15.2 i la disposició transitòria segona del Decret 401/2006, de 24 d'octubre. Si la resolució de la convocatòria comporta reingrés al servei actiu, el termini de presa de possessió serà, com a màxim, de tres dies a comptar de l'endemà de la publicació de la resolució d'aquest concurs general al DOGC.)

 • presa de possessió en el nou lloc de treball és l'endemà del cessament si el nou lloc de treball assignat no implica canvi de localitat del lloc de treball
 • com a màxim el tercer dia del cessament si el nou lloc de treball assignat comporta canvi de localitat dins la regió policial o àrea regional de trànsit o dins un mateix àmbit territorial
 • i com a màxim el cinquè dia del cessament si el nou lloc de treball assignat comporta canvi de localitat a una altra regió policial o àrea regional de trànsit o a un altre àmbit territorial,

CONSULTA LES LLISTES A LA ZONA PRIVADA WEB (ACCÉS AFILIATS)

17-2-2016: CONCURS GENERAL: LLISTA DEFINITIVA DE LA VALORACIÓ DE MÈRITS DE LA FASE DE CONCURS (100/15) MOSS@ (200/15) CAPORAL@.CONSULTA AL TEU DELEGAT

 • 13-1-2016: Avui s'han fet públiques la llista DEFINITIVA de persones participants admeses i excloses, amb indicació dels motius d'exclusió, i la llista DEFINITIVA de la preferència dels llocs de treball de les persones participants.A més, també s’aprova i es fa pública la llista provisional de la valoració de mèrits de la fase de concurs. Es poden presentar al·legacions des del 14 fins al 25 de gener de 2016 ambdós inclosos mitjançant el model DAD 70 a qualsevol dels registres oficials que es detallen en la base 4.2. de la convocatòria.
 •  

ACCÉS A LLISTAT A ZONA PRIVADA WEB(CLICKA)

 

Any 2015

 • 16-12-2015: S'han fet públiques la llista provisional de persones participants admeses i excloses, amb indicació dels motius d'exclusió, i la llista provisional de la preferència dels llocs de treball de les persones participants.

Les persones participants disposen de 10 dies hàbils, del 17 al 30 de desembre ambdós inclosos, per formular al·legacions que considerin pertinents amb la presentació del DAD 70 a qualsevol dels registres especificats a les bases de la convocatòria.

 

CONSULTA INTRANET O AL TEU DELEGAT USPAC

 

 

PROPOSTA BASES CONCURS GENERAL MOSSO

PROPOSTA BASES CONCURS GENERAL CAPORAL

PROPOSTA BASES CONCURS GENERAL SERGENT

PROPOSTA BASES CONCURS GENERAL SOTSINSPECTOR

 

 

 

 

 

 

CONCURS GENERAL

MOSSO/A CAPORAL/A

SERGENT/A I SOTSINSPECTOR/A (AJORNAT)

 

resolucions per les quals es convoca concurs general per a la provisió de llocs de treball de les categories de mosso/a (CLICKA) (núm. registre de la convocatòria 100/15) i caporal/a   (CLICKA) (núm. registre de la convocatòria 200/15) que avui s’han publicat al DOGC. Així mateix, us trametem les sol·licituds de participació, annexes a les resolucions corresponents.

 

http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_sumari_del_dogc/?anexos=1&language=ca_ES&numDOGC=6962&seccion=1

 

SERGENT/A - SOTSINSPECTOR/A

 

 

 

 

 

 

OFERTA PLA ESTIU 2015 704/15 PROCÉS PER CONSTITUIR UNA LLISTA DE PERSONES VOLUNTÀRIES DE LA CATEGORIA DE MOSSO/A PER SER ASSIGNADES TEMPORALMENT A LLOCS DE TREBALL DE DETERMINADES USC

Any 2014

 

 • bases i la sol·licitud de participació del procés per assignar temporalment a determinades USC de la categoria de mosso/a.

   

   El termini de presentació de sol•licituds finalitza el proper 19 de juny (inclòs)

 • BASES

Any 2013

 

 

Any 2012

 • Per aquest any, com ja debeu saber, a part de les retallades imposades, no hi ha previsió de CONCURS GENERAL, amb el que suposa un augment de la provisionalitat de les condicions laborals dels Mossos d'Esquadra.
 • CRONOGRAMA 2012-13