LD'S / Oferiments / Altres

Esteu aquí

Any 2017

 

LD SEGUIMENTS I VIGILÀNCIES MOSSO/A (114/17)

 

 

LD SEGUIMENTS I VIGILÀNCIES ICAPORAL/A (214/17)

 

 

LD ESPECIALITAT D'INTERVENCIÓ ESPECIAL mosso/a (124/17)

 

 14. diligència 11 + documentació 124/17 (ZONA PRIVADA)

 

 

 


LD INTERVENCIÓ ESPECIAL 124/17 I SEGUIMENTS I VIGILÀNCIES 114/17 I 214/17

 

 

 


LES BASES I LA SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ DE L’OFERIMENT DE LLOCS DE TREBALL AMB MOTIU DEL TANCAMENT DEL CP HOMES A BARCELONA

 

 


PROCÉS PER ADSCRIURE A SERGENT/A 780/17, DE FORMA PROVISIONAL, A LLOCS DE TREBALL AMB FORMA DE PROVISIÓ DE CONCURS GENERAL 

 


P​ROVISIÓ DE LLOCS DE TREBALL​, MITJANÇANT LLIURE DESIGNACIÓ,​
DE L’ESPECIALITAT DE SEGUIMENTS I VIGILÀNCIES DE LES CATEGORIES DE MOSSO/A ( NÚM. DE REGISTRE DE LA CONVOCATÒRIA 114/17)  I CAPORAL/A ( NÚM. DE REGISTRE DE LA CONVOCATÒRIA 214/17)​.​

 

MOSSO 114/17

 

CAPORAL/A 214/17

 


PREVISIÓ DE CALENDARI LLIURE DESIGNACIO DE L'ESPECIALITAT D'INTERVENCIÓ ESPECIAL categoria de mosso/a 124/17

 

 

 


LD'S SERGENT/A SOTSINSPECTOR/A

Any 2016

4-3-2016 : publicades al DOGC les resolucions de les convocatòries per a la provisió, pel sistema de lliure designació, de llocs de treball de les categories de sergent/a (350/15) i sotsinspector/a (450/15). CONSULTA INTRANET O AL TEU DELEGAT DE DESTÍ

12-1-2016: LLISTA DEFINITIVA PERSONES ADMESES I EXCLOSES I PREFERÈNCIA LLOCS DE TREBALL: lliure designació, de llocs de treball de les categories de sergent/a (350/15) i sotsinspector/a (450/15) que avui hem publicat a la Intranet de la DGP. CONSULTA INTRANET O EL TEU DELEGAT

 

RESOLUCIONS CONVOCATÒRIA

les resolucions per les quals es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de llocs de treball de les categories de sergent/a (núm. registre de la convocatòria 350/15) i sotsinspector/a (núm. registre de la convocatòria 450/15) que avui s’han publicat al DOGC. Així mateix, us trametem les sol·licituds de participació, annexes a les resolucions corresponents, i un comunicat relatiu a aquestes convocatòries COMUNICAT DEPENDENCIA OPERATIVA SGT I SOTS RPMBcn

 

propostes de resolució per les quals es convoquen els processos selectius següents:

-       Convocatòria per a la provisió, pel sistema de lliure designació de llocs de treball de la categoria de sergent/a del cos de Mossos d’Esquadra (núm. de registre de la convocatòria 350/15). (CLICKA)

-       Convocatòria per a la provisió, pel sistema de lliure designació de llocs de treball de la categoria de sotsinspector/a del cos de Mossos d’Esquadra (núm. de registre de la convocatòria 450/15).(CLICKA)

ÀREA DE COMUNICACIÓ

Any 2014

Any 2015

 

ÀREA COMUNICACIÓ SANT FELIU DE LLOBREGAT I BARCELONA

 • bases i el currículum del procés per adscriure, de forma provisional, a un lloc de treball de la categoria de mosso/a a l’Àrea de Comunicació (núm. reg. 705/15) i del procés per adscriure, de forma provisional, a un lloc de treball de la categoria de mosso/a a l’Àrea de Comunicació (núm. reg. 706/15) que avui s’han publicat a la intranet. BCN SANT FELIU (PRORROGAT FINS 1-10-2015)
 •  
 • les persones participants dels processos provisionals a l’Àrea de Comunicació de les localitats de Sant Feliu de Llobregat i Barcelona de la categoria de mosso/a, que avui hem publicat a la Intranet de la DGP, on se’ls convoca a una entrevista personal.
 • Procés per constituir una llista de persones voluntàries per ser assignades de forma provisional a la USC de l’Ametlla de Mar de les categories de mosso/a (núm. registre de la convocatòria 707/15) i caporal/a (núm. registre de la convocatòria 708/15).

 • Procés per constituir una llista de persones voluntàries per ser assignades de forma provisional a l’Àrea Penitenciària amb localitat El Catllar de les categories de mosso/a (núm. registre de la convocatòria (709/15) i caporal/a (núm. registre de la convocatòria 710/15).

 • Pel vostre coneixement, us enviem, adjunta, la documentació del procés provisional per assignar de forma provisional 27 persones de la categoria de mosso/a a l’USC de l’Ametlla de Mar (registre 707/15) que hem publicat a la Intranet de la DGP.

 • el comunicat que avui hem publicat a la Intranet del procés per constituir una llista de persones voluntàries de les categories de mosso/a i caporal/a per ser assignades, de forma provisional, a la Unitat de Seguretat Ciutadana de l’Ametlla de Mar.
 • les bases i el currículum del procés per adscriure, de forma provisional, a dos llocs de treball de la categoria de caporal/a a la Divisió d’Avaluació de Serveis (núm. reg. 711/15) que avui s’han publicat a la intranet.

 

 • la documentació dels processos provisionals per ocupar llocs de treball a l’Àrea Penitenciària El Catllar que hem publicat a la Intranet de la DGP. (CONSULTA AL TEU DELEGAT)

 

 • comunicat adreçat a les persones convocades a l’entrevista del procés per adscriure, de forma provisional, a dos llocs de treball de la categoria de caporal/a a la Divisió d’Avaluació de Serveis (núm. reg. 711/15) que avui (8-11-2015)  s’ha publicat a la intranet

SUPORT TÈCNIC BÀSIC

Any 2012

TRÀNSIT

 

 

Any 2015

 • bases i la sol·licitud de participació del procés per constituir una llista de persones voluntàries de l’escala bàsica per ser assignades de forma provisional a l’Àrea Regional Trànsit Pirineu Occidental a la localitat de Vielha e Mitjaran (núm. registre 712/15) que avui s’han publicat a la intranet. (CONSULTA AL TEU DELEGAT)

SEGUIMENTS I VIGILÀNCIES DE LA CGIC I  AMIT DE CGINF

 

 

Any 2013

Any 2012

UI/UTI

Any 2016

14/01/2016: publicat a la Intranet de la DGP sobre els processos provisionals de diferents especialitats d’investigació de les categories de mosso/a (713/15) i caporal/a (714/15). SELECCIONATS 2a FASE, CONSULTA EL TEU DELEGAT O INTRANET

Any 2015

18-12-2015 Llista de persones seleccionades en els processos provisionals d'investigació i policia científica s'ha fet pública la llista de persones funcionàries seleccionades en una primera fase per ser assignades de forma provisional per les categories de mosso/a i de caporal/a en els processos per a constituir una llista de persones voluntàries de les categories de caporal/a i mosso/a per ser assignades de forma provisional a llocs de treball de les especialitats d’Investigació Bàsica, Investigació Avançada i Policia Científica Avançada.Les persones assignades han de trametre un DAD 46 degudament emplenat i signat a l'adreça d'email que indica el comunicat abans del 22 de desembre.Consulta INTRANET O AL TEU DELEGAT

9-12-2015 OFERIMENT PROVISIONAL (COMISSIONS DE SERVEI) Avui, 9 de desembre, s'han publicat les llistes de persones participants admeses i excloses amb indicació del motiu d’exclusió dels procesos per a constituir una llista de persones voluntàries de les categories de caporal/a i mosso/a per ser assignades de forma provisional a llocs de treball de les especialitats d’Investigació Bàsica, Investigació Avançada i Policia Científica Avançada i convocats a la entrevista.CONSULTEU INTRANET

1-12-2015:

 • Llista de resultats de la fase de pràctiques i assignació definitiva de les especialitats d'investigació bàsica, d'investigació avançada i de policia científica avançada.
 • Proposta al secretari general del Departament de la resolució parcial

TERMINI PER INTERPOSAR RECURS D'ALÇADA: 1 MES desde l'endemà de la publicació

Any 2013

GEI

 • proposta de les bases de la convocatòria per a la provisió, pel sistema de lliure designació, de llocs de treball de l’especialitat d’intervenció especial de la categoria de mosso/a i caporal/a del cos de Mossos d’Esquadra (núm. de registre de la convocatòria 124 i 224/14). AGENT CAPORAL

 

bases i les sol·licituds de participació del processos per constituir llistes de persones voluntàries per ser assignades de forma provisional a llocs de treball de les especialitats d’investigació bàsica, investigació avançada i policia científica avançada de les categories de mosso/a (713/14) i caporal/a (714/15) que avui s’han publicat a la intranet.(CONSULTA AL TEU DELEGAT)