MANCA DE VEHICLES LLEUGERS A LES ARRO

Esteu aquí

COMUNICAT (PDF)

62/2021

MANCA DE VEHICLES LLEUGERS A LES ARRO

 

El proppassat dia 12-04-2021 vàrem registrar escrit denunciant la manca de vehicles lleugers a l’ARRO RPTE. Una vegada feta difusió del comunicat, d’aquesta denúncia, diferents companys/es d’altres ARRO del territori, ens fan arribar que tenen un problema idèntic.

 

Davant aquesta mancança, hem tornat a registrar escrit sol·licitant l’augment de dotació de vehicles lleugers a les diferents ARRO afectades. Començant per recuperar aquells vehicles que han “cedit” a altres destinacions.

 

Creiem que per les diferents tasques que té encomanades l’ARRO, per la cobertura regional i la seva polivalència operativa, resulta del tot insuficient la dotació actual. Inclús, generant problemes operatius per manca de vehicles en determinades situacions (nevades, incendis, recerca de persones...)

 

 

USPAC, L’ESCUT DEL MOSS@S

21 d’abril de 2021

Categories: 
Newsletter category: