DEMANEM TRANSPARÈNCIA I RIGUROSITAT

PDF

51/2021

A les portes dels nous concursos aquest 2021, el d’investigació primer i el general després, hem sol·licitat informació rellevant sobre la concessió de felicitacions i medalles. Essent aquest un mèrit present en totes les bases de convocatòries de concursos (també a la resta de cossos policials), hem registrat un escrit a la Subdirectora de Recursos Humans demanant el següent:

– Informació sobre el número total de felicitacions i de totes medalles concedides en els anys policials 2018, 2019 i 2020.

– Informació sobre el número total de felicitacions i de totes medalles concedides; desglossat per categoria, família professional i destinació.

– Informació de sobre el número total de les propostes de felicitació i totes medalles concedides en els anys policials 2018, 2019 i 2020.

– Informació sobre el número total de les propostes de felicitació i de totes medalles concedides; desglossat per categoria, família professional i destinació.

Exigim aquest exercici de transparència per part de l’administració i amb aquestes dades poder oferir una visió global de tot el cos. Així, es podrà respondre les múltiples consultes i qüestions que sovint ens planteja el col·lectiu en les visites a comissaries.

Una de les més recurrents és: “D’on surten totes les medalles que llueixen al pit els comandaments del cos ?”
Amb la finalitat de donar llum, a aquest i molts altres dubtes, USPAC exigeix tota aquesta informació amb la major celeritat possible. Al tractar-se d’un mèrit computable als concursos és essencial la seva informació i publicitat.

En el cas de detectar “un possible biaix en favor de certes elits”, demanem iniciar el tràmit per, si s’escau, millorar/modificar el sistema d’assignació i fent partícips als sindicats en representació dels treballadors.

DIGNIFIQUEM, D’UNA VEGADA, EL DIA DE LES ESQUADRES !!

07 d’abril de 2021