RESUMS REUNIONS

RESUM REUNIÓ SUBDIRECCIÓ GENERAL RECURSOS HUMANS I SINDICATS 18-02-2022

43/2022

Avui, els sindicats representatius, hem estat convocats a una reunió amb la Subdirecció General de Recursos Humans amb el següent ordre del dia:

• Esborrany CI perllongament AP’s 2021-22 i Instrucció Assumptes Personals.

• Esborrany Instrucció Vacances

Hem fet arribar les esmenes tant per escrit com en el si de la reunió:

• Pel que fa a la proposta que ens han passat de perllongar els AP d’aquest any policial passat NO estem d’acord que només es tingui en consideració l’afectació als serveis durant els mesos de desembre de 2021 i gener de 2022 per acumulació de baixes amb motiu de la sisena onada de Covid19, perquè hi ha diferents unitats i destins on sistemàticament es deneguen constantment al llarg de l’any. Insistim en el fet que s’ha de prorrogar tots els AP’s que es pugui acreditar que s’han denegat sistemàticament mitjançant ATRI al llarg de l’any.

• NO entenem com s’acreditarà la causa exacta de la denegació quan habitualment els AP’s es deneguen amb un “manca efectius” o “necessitats operatives”.

Està previst que surti el Comunicat Intern, que en aquestes condicions, permeti sol·licitar el perllongament dels assumptes personals de 2021-22 denegats exclusivament els mesos de desembre i gener pels motius que hem citat anteriorment.
Previsiblement, s’haurà de tramitar el formulari abans del 28 de febrer i previ informe favorable es perllongarien del 21 de març fins al 31 de maig. USPAC mostra la seva disconformitat que sigui només en aquests casos.

Pel que fa a la proposta d’Instrucció d’AP proposada:

• Creiem que ha de quedar regulat per instrucció que el fet que durant l’any es deneguin sistemàticament els AP’s i estigui acreditat per ATRI, hagi la possibilitat de prorrogar durant tres mesos mínim l’any següent, o possibilitat d’acumular a la bossa d’hores o compensar-se mitjançant el pagament de les hores no gaudides. No contemplen aquesta opció.

• Sol·licitem que les denegacions s’han de MOTIVAR expressament més enllà del “manca d’efectius” o “necessitats operatives” que s’acostuma a utilitzar.

• Tots sabem que l’AP molts cops és l’única opció que tenen les famílies per poder conciliar en casos de malaltia de fills o d’altres necessitats, que es tingui en compte en aquest sentit.

• El fet que desapareguin els terminis, crea una situació d’inseguretat personal i jurídica acompanyada al canvi de redactat: “Les sol·licituds no resoltes amb caràcter previ a la data de gaudiment s’entendran desestimades” considerem que l’administració sempre té l’obligació de resoldre les peticions. En conseqüència, considerem que la no resolució expressa d’una sol·licitud hauria de ser estimada per silenci. Estudiaran implementar terminis i passaran nova proposta.

Per últim, pel que fa a la Instrucció de vacances, fem les següents aportacions:

• Pel que fa a la modificació que ens proposen en el redactat: “En aquest sentit, les vacances dels caps de torn, o llocs anàlegs, o qui realitzi aquesta funció en la seva absència, es repartiran a banda de les de la resta d’efectius de cada escamot…”
Si aquesta mesura facilita NO penalitzar en alguns destins, com està passant actualment, entenem que per no perjudicar a la resta d’agents de l’escamot amb el percentatge i evitar problemàtiques d’any rere any a destins com Valls (amb escamots molt reduïts), aquest punt considerem que pot solucionar les desigualtats que ens trobàvem fins ara.

• Hem proposat que les vacances en període d’estiu per aquelles unitats que no disposen d’un quadrant amb setmanes de festa (horari de dilluns a divendres, com UI, UTI…), es garanteixi (voluntàriament) el període d’estiu durant les vacances escolars (de 15 de juny a 15 de setembre). Això facilitaria també la conciliació familiar, insistim que es pugui triar entre el període d’estiu que marca el decret (darrera setmana maig fins primer cap de setmana octubre) o el període real de vacances escolars.

• S’ha demanat flexibilitzar els mínims establerts pel que fa a la presència mínima pel gaudiment de les vacances tenint en compte unitats, destins…

Revisaran totes les esmenes i propostes i ens enviaran les propostes definitives d’instrucció en breu i ens emplacen a continuar treballant al Grup de Treball d’Horaris i Conciliació, per tot allò que impliqui la modificació del decret i en breu ens convocaran per la següent sessió.

USPAC, L’ESCUT DEL MOSS@S

18 de febrer de 2022

 

 

OBRIR XAT
Bon dia! Aquesta és un missatge automàtic del whatsapp del despatx de la USPAC.
El nostre horari d'atenció al whatsapp és de dillums a dijous de 8h a 20h i divendres de 8h a 14h.
En cas d'atemptat amb lesions i baixa fora d'aquest horari, truca'ns.
Digues-me en que et puc ajudar i en breu et respondrem.