CONTINUA EL FRAU DE LES HORES EXTRAORDINÀRIES : L’ADMINISTRACIÓ PROPOSA 21,04 €. PER SOTA HORA ORDINÀRIA.

PDF

 

133/2019

L’ADMINISTRACIÓ PROPOSA 21,04 €. PER SOTA HORA ORDINÀRIA.

CATEGORIA /

NIVELL

HORA ORDINÀRIA (€)

2019

PROPOSICIÓ ADMINISTRACIÓ

PREU H. EXTRA. 

( € )

DIFERÈNCIA AMB HORA ORDINÀRIA

( % )

DIFERÈNCIA AMB HORA ORDINÀRIA

( € )

Mosso 1 21,32 21,04 -1,31 % – 0,28 €
Mosso 2

(ARRO)

22,21 21,04 -5,27 % – 1,17 €
Mosso 3

(BRIMO/TRÀNSIT)

23,14 21,04 -9,08 % – 2,10 €
Mosso 4 24,03 21,04 -12,44 % – 2,99 €
Caporal 1 24,00 21,04 -12,33 % – 2,96 €
Caporal 2 24,89 21,04 -15,47 % – 3,85 €
Caporal 3 25,82 21,04 -18,51 % – 4,78 €
Caporal 4 26,71 21,04 -21,23 % – 5,67 €
Sergent 1 26,37 21,04 -20,21 % – 5,33 €
Sergent 2 27,96 21,04 -24,75 % – 6,92 €
Sergent 3 29,32 21,04 -28,24 % – 8,28 €
Sergent 4 30,19 21,04 -30,31 % – 9,15 €

 

A la Proposta d’Acord de 27 d’agost de 2019 registrada per USPAC es preveu:

  • El preu de l’hora extraordinària dependrà de la categoria i nivell professional.
  • Actualització automàtica amb les retribucions bàsiques.
  • El preu de l’hora extraordinària ha de ser mínim un 30% superior.
  • Aplicació coeficient d’1,5 en horari nocturn, i 1,75 % festius i cap de setmana.

 

Tornem a reproduir la única proposta sindical treballada que s’ha fet arribar al Departament d’Interior i al President de la Generalitat fins ara en aquest sentit:

 

  1. Retribució hores extraordinàries.

L’increment del preu de l’hora extraordinària per l’escala bàsica i intermèdia tindrà com a referència l’import de l’hora ordinària de cada categoria i nivell.

S’incrementarà fins a un 50% de forma progressiva i anual, partint d’un increment del 30% amb efectes retroactius a 1 de febrer de 2019.

 

7.1 L’import del preu de l’hora extraordinària normal per l’any 2019 serà el de l’hora ordinària incrementat en un 30%.

La seva aplicació serà retroactiva i amb efectes 1 de febrer de 2019. La diferència amb l’import ja abonat es farà efectiva en un únic pagament i en el termini màxim de 30 dies naturals des de la signatura del present acord. La demora en el seu pagament comportarà el dret a reclamar des d’aquella data l’interès legal del diner incrementat en dos punts.

7.2 L’import del preu de l’hora extraordinària normal per l’any 2020 serà el de l’hora ordinària incrementat en un 35%.

7.3 L’import del preu de l’hora extraordinària normal per l’any 2021 serà el de l’hora ordinària incrementat en un 40%.

7.4 L’import del preu de l’hora extraordinària normal per l’any 2022 serà el de l’hora ordinària incrementat en un 45%.

7.5 L’import del preu de l’hora extraordinària normal per l’any 2023 serà el de l’hora ordinària incrementat en un 50%.

7.6 L’hora extraordinària que es realitzi entre les 22.00 hores i les 7.00 hores comportarà l’aplicació d’un coeficient multiplicador d’1,5.

7.7 L’hora extraordinària que es realitzi en cap de setmana se li aplicarà un coeficient multiplicador d’1,75.

L’administració té un preacord amb els de sempre: 21,32 € hora extraordinària, tots per igual sense respectar categories i nivells, i sense lligar l’actualització als increments retributius de funció pública. En tres mesos, altra vegada, per sota de l’hora ordinària.

 

USPAC no donarà recolzament a cap acord on els mossos de l’escala bàsica i intermèdia cobrin l’hora extraordinària per sota del preu de la seva ordinària

 

Barcelona, 13 d’octubre de 2019

OBRIR XAT
Bon dia! Aquesta és un missatge automàtic del whatsapp del despatx de la USPAC.
El nostre horari d'atenció al whatsapp és de dillums a dijous de 8h a 20h i divendres de 8h a 14h.
En cas d'atemptat amb lesions i baixa fora d'aquest horari, truca'ns.
Digues-me en que et puc ajudar i en breu et respondrem.