PLA D’IGUALTAT DE DONES I HOMES DE LA PG-ME

12/2022

Des de la USPAC defensem la igualtat efectiva de dones i homes, tal i com es recull a la Llei 17/2015 de 21 de juliol, i entenem que s’ha d’elaborar un pla i treballar per a la seva implantació, però NO a qualsevol preu. I això implica que s’ha de fer un treball tant intern com extern per aconseguir aquests objectius. NO agafant el camí més curt i fàcil.

1. Pel que es recull en relació a l’aplicació d’un sistema de reserva de places en favor del gènere femení. El qual s’aplicaria tant en l’accés com en la promoció vertical i horitzontal, conegut com a reserva del 40% de les places tant per a les dones que volen accedir al CME, com les que es vulguin promocionar.

Aquesta discriminació positiva, pot generar un estigma en aquelles companyes, i poden arribar a ser vistes com a les “dones o les mosses de les quotes”. Fins i tot, quedant en dubte la seva vàlua i capacitat.

2. Seguint la nostra línia sobre l’obsolet i injust que pot arribar a ser la valoració del treball mitjançant el PGA, tenint seriosos dubtes de quins serien els ítems triats que reflecteixin realment el respecte i el tracte igualitari i amb perspectiva de gènere. Per tant ens reiterem en la nostra demanda de la NO valoració del PGA en cap mena de concurs, ni general ni de promoció.

3. Després de tants escrits i peticions demanant la revisió del sistema de valoració i de concessió de les recompenses i distincions rebudes per serveis policials a la PG-ME, sigui només i degut al biaix que representa el baix percentatge de felicitacions i medalles que reben les dones, sigui ara, en aquest moment, quan es plantegen la revisió de les puntuacions com a mèrits. El que s’han de replantejar veritablement és crear un sistema just i real on es valori realment aquelles accions valuoses, tant per la ciutadania com per a la pròpia organització.

Tot i això, s’ha de valorar que en aquest Pla d’Igualtat es plantegin altres aspectes actualment inexistents a la PG-ME i, al nostre parer, són els que realment podrien haver facilitat al llarg d’aquests anys, que actualment tinguéssim més dones al cos; i en conseqüència més dones comandaments i a llocs decisius de l’organització. És el que realment pot ajudar a assolir la igualtat efectiva de dones i homes.

La realitat és que queda molta feina per fer, si volem augmentar la proporció de dones dins de la PG-ME i incloure la perspectiva de gènere a tots els nivells de l’organització.

Però el que hem de tenir molt present és que les preses no són bones. Així mateix, tal i com es recull a la Introducció del Pla d’Igualtat, les especials característiques de la PG-ME i la regulació específica de les seves condicions de treball, fa que sigui necessària la elaboració d’un Pla d’Igualtat específic per a aquesta organització policial.

Com a membres de la PG-ME, volem fer-ho bé i no condicionar a les futures companyes i futures comandaments de la PG-ME.

Per aquest motiu la USPAC, abans de signar o no aquest Pla d’Igualtat, vol tenir la garantia per escrit que a la Comissió de Seguiment i Vigilància del Pla d’Igualtat d’oportunitats entre dones i homes de la PG-ME, se’ns permeti, a les organitzacions sindicals de PG-ME, participar a la presa de decisions que afecten a l’aplicació d’un sistema de reserva de places i de totes les mesures.

NO VOLEM “MOSSES DE QUOTA” !!

 

USPAC, L’ESCUT DELS MOSS@S
21 de gener de 2022

OBRIR XAT
Bon dia! Aquesta és un missatge automàtic del whatsapp del despatx de la USPAC.
El nostre horari d'atenció al whatsapp és de dillums a dijous de 8h a 20h i divendres de 8h a 14h.
En cas d'atemptat amb lesions i baixa fora d'aquest horari, truca'ns.
Digues-me en que et puc ajudar i en breu et respondrem.