ACCIÓ SINDICAL

FORMACIÓ OBLIGATÒRIA OFERIMENT TRÀNSIT

18/2021

Des d’USPAC, vàrem traslladar a la Subdirectora Cartiel que tingués en compte les nostres peticions quant als participants de l’oferiment de trànsit a la RPPO (PREP 3539/2020), els quals ocuparan de manera provisional diferents places de l’escala bàsica a l’Àrea Regional de Trànsit de Pirineu Occidental (ARTPO). Aquest oferiment es va fer per part de la DGP, ja que al concurs no varen cobrir les necessitats d’aquesta ART, la qual té una manca d’efectius considerable.
Els participants en aquest oferiment, en un primer moment, varen ser informats que aquesta formació seria obligatòria i la sorpresa ha estat quan en la segona part del curs els hi diuen que no. En aquest sentit exposem:
Primer.- considerem que, qui ha participat en aquest oferiment de trànsit Pirineu, la formació realitzada a l’ISPC ha de ser obligatòria, ja que no compleix els requisits que es regulen a la Instrucció 5/2020 sobre la formació dels membre del CME, punt 5: “Tractament de la formació associada a processos de promoció i provisió. La formació associada a processos de promoció i provisió té la condició de “Llicència per estudis”, d’acord amb l’establert a la normativa sobre permisos, llicències i vacances del cos de Mossos d’Esquadra. Cal sol·licitar-la mitjançant el portal ATRI.
És evident que els companys/es que han participant en l’oferiment no han estat dins d’un concurs d’oposició a l’especialitat de trànsit, per la qual cosa no ha de tenir la condició d’una llicència per estudis… si no, ha de ser formació obligatòria.
Segon.- Estarem d’acord que l’única manera de potenciar la capacitat d’adaptació a les demandes d’aquest servei públic, és la formació. No obstant, demanem que l’administració dediqui els recursos necessaris per a que tots els agents tinguin accés a una formació de qualitat, d’una manera que no perjudiqui les seves condicions laborals.
Així mateix, no entenem perquè els cursos de promoció i especialització, als quals participen companys/es que volen assumir noves responsabilitats dintre de la organització, se’ls deixa fora de la cobertura de les despeses que aquesta formació els hi comporta. Ho veiem, simplement, desencertat i un greu perjudici.
No obrirem el debat de la mancança de places d’allotjament a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, tot i que esperem s’impulsi, per part d’aquesta Subdirecció, la creació de més places a disposició dels Mossos de carrera.
Per tot l’exposat, li sol·licitem: que apliquin el punt 3 (Tractament de la formació obligatòria) de la instrucció 5/2020 i per tant els companys/es rebin quelcom. Així com, la modificació dels criteris del tractament de la formació associada a processos de promoció i provisió de tal manera que corresponguin indemnitzacions per raó de servei.
USPAC, L’ESCUT DELS MOSSOS

OBRIR XAT
Bon dia! Aquesta és un missatge automàtic del whatsapp del despatx de la USPAC.
El nostre horari d'atenció al whatsapp és de dillums a dijous de 8h a 20h i divendres de 8h a 14h.
En cas d'atemptat amb lesions i baixa fora d'aquest horari, truca'ns.
Digues-me en que et puc ajudar i en breu et respondrem.