ACCIÓ SINDICAL

IGUALTAT I CONCEPTES

29/2023

“Principi que estableix que totes les persones tenen els mateixos drets i la mateixa vàlua…”

“ Principi segons el qual totes les persones tenen el mateix estatus, gaudeixen dels mateixos drets i tenen els mateixos deures…”.

“ Condició de les persones que gaudeixen dels mateixos drets i tenen els mateixos deures…”.

“Condició per la qual tothom té les mateixes possibilitats en l’àmbit laboral, social, cultural, econòmic o polític, sense que actituds i estereotips les limitin”.

“ Condició per la qual totes les persones, independentment del seu gènere, tenen les mateixes possibilitats en l’àmbit laboral, social, cultural, econòmic o polític, sense actituds i estereotips que les limitin…”.

 

Aquestes són algunes de les moltes accepcions que es poden trobar de la paraula IGUALTAT quan un consulta l’OPTIMOT, un servei de consultes lingüístiques que ofereix la Secretaria de Política Lingüística en col·laboració amb l’Institut d’Estudis Catalans i el Centre de Terminologia TERMCAT. És a dir, sense fer interpretacions malicioses sobre aquest concepte, i avançant-nos a la demagògia d’alguns  que volen penjar a la USPAC  la llufa de masclistes i estar en contra de la promoció de les dones al Cos de Mossos d’Esquadra, és l’estricta literalitat del terme IGUALTAT la que posa les coses al seu lloc.

Després d’aquest aclariment, un no pot deixar de pensar si, en el darrer concurs d’ascens a INSPECTOR/A, s’ha seguit el designi de la igualtat, i  si en pro d’una oposició més justa, el normal seria que si hi ha 24 places disponibles, qui accedeixi a aquestes places siguin els/les 24 millors del concurs oposició, més enllà de si aquest accés, es fa pel torn lliure o per promoció interna.

En aquest concurs, però, ha aparegut una nova variable que s’implantarà a partir d’ara a tots els concursos d’accés i ascens del Cos de Mossos d’Esquadra, com és la reserva d’un 40% de places per a dones.

Aquesta variable ja ha fet arrufar el nas a més d’un comandament aspirant a Inspector, que ha vist com, atenint-se al resultat del concurs oposició i basant-nos en la demostració objectiva de capacitats  el galó ja era seu, però per una qüestió de gènere, aquest galó li ha estat atorgat a una altra persona.

L’enorme controvèrsia que està generant aquesta reserva de places pren més significat si ho mirem des d’una perspectiva global: què passaria si aquest sistema s’apliqués a tots els àmbits de l’administració i serveis públics?

Està clar que si aquesta pràctica es duu a terme a l’empresa privada, i preval el gènere a les capacitats, l’únic afectat serà el mateix empresari, qui haurà d’assumir el resultat d’aquest criteri. La cosa canvia quan afecta funcionaris, servidors públics, de qui  la seva major o menor vàlua professional, coneixements i expertesa, repercutirà  directament en la ciutadania.

Imaginem-nos per un moment que aquest sistema de “quotes” afectés altres serveis públics com podria ser l’àmbit sanitari, l’ensenyament o el judicial.

Tots volem que el metge que ens atén a nosaltres i als nostres familiars sigui  el millor perquè ho ha demostrat, perquè d’això en  dependrà  el correcte diagnòstic d’una malaltia, perquè de la seva habilitat i expertesa en dependrà l’èxit d’una operació de vida o mort i de la seva capacitat en dependrà la recerca de noves tècniques que millorin la salut i benestar  del malalts.

Segur que també tots volem que els nostres fills estiguin en mans dels millors docents, els més ben preparats, els que disposen dels màxims coneixements, ja que d’ells en dependrà bona part de l’educació de les pròximes generacions.

I si malauradament mai tenim algun problema amb la justícia, segur que desitjarem que aquell qui dicti la sentència ho faci disposant dels màxims coneixements que li permetin ser el més  just, equànime i imparcial possible.Sorprèn doncs que aquests valors no siguin exigibles a l’àmbit policial, que no accedeixin i promocionin aquells que objectivament i mitjançant el seu esforç han demostrat la seva vàlua. Que prevalguin els interessos polítics a la millora real d’un estament com és el policial i de qui en depèn el benestar de tota la ciutadania, que el que vol és el/la MILLOR policia, sense més.

Si realment es vol facilitar la promoció de la dona a la policia, el que s’ha de millorar són les mesures de conciliació familiar, canvis reals que permetin compaginar la vida professional amb la personal, deixant de banda les mesures purament cosmètiques, partidistes i no sabem fins a quin punt efectives.

I sobre tot i per últim, la IGUALTAT és en definitiva un concepte tan senzill com, a mateixos drets, mateixes obligacions. I abans de criticar-nos per dir això, penseu que no ho diu la USPAC ho diu l’ OPTIMOT.

 

USPAC, L’ESCUT DELS MOSS@S

Barcelona, 10 de febrer de 2023

OBRIR XAT
Bon dia! Aquesta és un missatge automàtic del whatsapp del despatx de la USPAC.
El nostre horari d'atenció al whatsapp és de dillums a dijous de 8h a 20h i divendres de 8h a 14h.
En cas d'atemptat amb lesions i baixa fora d'aquest horari, truca'ns.
Digues-me en que et puc ajudar i en breu et respondrem.