MOSSOS JUBILATS/DES: TIP IDENFICATIU I COBRAMENT DESPESES JUDICIS

PDF

6/2022

Hem adreçat escrit a la SGRRHH per tal que s’agilitzi la tramitació i lliurament del TIP com a “policia jubilat/da” que recull el “Manual d’identitat corporativa de la PGME” per tal que la identificació en judicis i altres gestions futures faciliti la seva identificació i preservi les seves dades personals.

També hem demanat que s’estableixi un protocol e instruccions clares i àgils pel cobrament de les despeses generades per l’assistència a judicis derivats de l’activitat professional essent mosso/a jubilat/da.

 

USPAC, L’ESCUT DEL MOSS@S

20 de gener de 2022