JURIDIQUES

NOU ÈXIT JURÍDIC: LA GENERALITAT TAMBÉ HAURÀ DE SATISFER LES LESIONS PATIDES EN ACTE DE SERVEI PER UN TERCER NO IDENTIFICAT

177/2023

Així ho ha dictaminat un Jutjat Contenciós de Barcelona en aplicació de la Sentència del Tribunal Suprem 956/2020, de 8 de juliol, guanyada per USPAC. Aquest va ser l’èxit jurídic i econòmic més important del col·lectiu tant i en quant s’han pagat en el que va d’any més de 500.000 euros a l’empara de la Sentència del Suprem que reconeix el dret dels mossos d’esquadra, de qualsevol col·lectiu policial o funcionarial, a ser indemnitzats per les lesions patides en acte, o en ocasió, del servei.

El Departament d’Interior, quan va dictar la Instrucció 1/2022 i va establir el DAD 87 per executar la Sentència del Tribunal Suprem, va excloure aquelles lesions i danys patits quan el tercer no havia estat identificat, com era el cas del nostre company destinat a investigació.

A la vista celebrada el 20/09/2023, vam defensar que, per una banda, la Instrucció 1/2022 no podia contradir els termes del Suprem; i, per altra, que les sentències que ens havien aportat d’altres companys que malauradament van perdre els seus judicis amb altres serveis jurídics sindicals, no van ser defensades com toca.

Ara, el 10/11/2023 s’ha dictat Sentència per la qual, no sols indemnitza al nostre company amb la quantitat reclamada com a principal, sinó que a més se li aplica un increment del 20% per tractar-se d’un fet dolós.

Contra aquesta Sentència que obliga a satisfer l’import de 6.810 euros a l’afiliat d’USPAC no hi cap recurs d’apel·lació, tot i que no descartem que ens podem tornar a veure en cassació al Tribunal Suprem.

 

USPAC, L’ESCUT DELS MOSS@S

Barcelona, 15 de novembre de 2023

 

OBRIR XAT
Bon dia! Aquesta és un missatge automàtic del whatsapp del despatx de la USPAC.
El nostre horari d'atenció al whatsapp és de dillums a dijous de 8h a 20h i divendres de 8h a 14h.
En cas d'atemptat amb lesions i baixa fora d'aquest horari, truca'ns.
Digues-me en que et puc ajudar i en breu et respondrem.