RESUM REUNIÓ REGIONAL RPMN 04-04-2022

80/2022

Ahir, 4 d’abril, vam assistir a la reunió regional de la RPMN entre sindicats i caps. Us fem un resum dels punts aportats per la USPAC i si necessiteu ampliació o aclariment podeu contactar amb el delegat/da de la vostra zona:

. Des de la regió s’ha fet alguna petició/queixa sobre l’augment de preus de les màquines de vènding?

Resposta: Manifesten que ells no tenen res a veure i això funciona per concurs, no saben si hi ha hagut un concurs nou, manifestem que és inacceptable la pujada de preus.

· Des de la regió s’ha fet la petició de pagament de dietes per l’operatiu d’Òdena?? A altres regions les han pagat tot i que els van donar un kit entrepà- mandarina.

Resposta: Estan a l’espera de resposta, ahir a la tarda vàrem rebre mail informant que es pagarien les dues ½ dietes a les persones que es van queixar. Trobem lamentable que això s’hagi de portar a una reunió regional.

· S’ha peticionat des de la regió la instal·lació de DEA a les dependències policials? I formació per la seva utilització?

Resposta: Diuen que normativament no estan obligats, ja que les comissaries no tenen més de 500 treballadors, manifestem que és trist posar en risc la integritat física del personal i ciutadans.

. Dades Parc Mòbil:

– Nombre de vehicles amb mampara operatius: 120
– Nombre de vehicles sense mampara operatius: 64
– Nombre de vehicles no logotipats operatius: 146
– Nombre de vehicles amb mampara no operatius i motiu: 29, avaries vàries
– Nombre de vehicles sense mampara no operatius i motiu: 64, avaries varies
– Nombre de vehicles no logotipats no operatius i motiu. 29, avaries varies

Manifestem que la manca de vehicles i el seu estat és del tot lamentable.

· Hi ha moltes queixes sobre l’habitabilitat. Des de la regió s’ha fet alguna petició de millora sobre els nous vehicles?
Resposta: Aquests fets es porten des de Ègara i concretament l’intendent Saumell

– Oficines d’Atenció al ciutadà, sol·licitem les següents dades:

. Informació sobre la reposició de les cadires dels locutoris.
. Dades actuals tant de les que s’han canviat com les que resten pendents de canvi per deteriorament.

Resposta: ens informen que han rebut que s’han de canviar 15 cadires de plàstic i sis amb base de rodes.

· A diverses ABP hi ha agents que són responsables d’OAC. Peticionem que aquesta responsabilitat recaigui sobre un comandament.

Resposta: El Comissari Cap de la Regió manifesta que això és mentida, des de la USPAC li comencem a enumerar comissaries on agents fan de responsables d’OAC, llavors ens manifesta que aquesta figura d’agent responsable no existeix i que “HAN DE SER ELS COMANDAMENTS QUI FAN DE RESPONSABLES”, doncs queda clara la resposta del Comissari i convidem als caps de les ABP que si tenen algun dubte sobre això, parlin amb el cap de la regió.

– Manca de formació continua. Des d’abans de la pandèmia la formació cap a les USC és mínima:
. Insuficiència de pràctiques de tir.
. Actualitzacions operatives en àmbit administratiu i penal.
. Actualització de formació sanitària orientada a les situacions que vivim les USC, sobretot amb l’augment d’intervencions amb arma blanca en les quals el primer intervinent és la dotació policial mancada de recursos i coneixements.

Resposta: Manifesten que s’està realitzant formació a caps de torn i caps d’ABP, formació tir entre la covid19 i les galeries en obres no s’ha pogut fer les que volien, també diuen que durant el 2022 a la comissaria de Terrassa s’instal·larà una màquina de tir virtual; i de formació sanitària no volen ni sentir a parlar, manifestem que és molt necessària aquesta formació per tothom.

– Contenidors de xeringues. Falta un protocol clar en relació a l’ús dels nous contenidors que tenim als vehicles Seat ATECA. Anteriorment, hi havia porta xeringues individuals d’un sol ús que es dipositaven als contenidors grocs de les comissaries. Actualment, als vehicles hi ha contenidors grocs pensats per dipositar diverses xeringues i estris que han de ser manipulats amb les mans cada vegada que s’utilitzen. Desconeixem què s’ha de fer amb aquests contenidors i com procedir.

Resposta: Manifesten que aquesta pregunta excedeix l’àmbit regional i elevaran la petició, esperarem la resposta.

– Sol·licitem aclariment en el procés de la planificació anual del Romanent i publicació de la planificació anual d’USC amb el romanent, ja que hi ha algun destí que encara no ho han fet.

Resposta: Manifesten que totes les comissaries ho publiquen a principi d’any amb la majoria del romanent posat a la planificació anual, els manifestem que en totes les comissaries no es fa i que es faci un recordatori de què ho han de fer.

– Problemes de climatització. Tant a l’estiu com a l’hivern la temperatura de les comissaries varia substancialment depenent de la zona de l’edifici on ens
trobem.

Resposta: està previst el canvi de maquinària a Arenys de Mar, Granollers i Badalona i que si han de llogar alguna refrigeradora ho faran, manifestem que aquesta problemàtica ve de lluny i recordem que els vestidors estan catalogats com a lloc de treball i també s’han d’incloure.

– Insistim en el fet que l’aplicació de WhatsApp no es pot fer servir com a via de comunicació oficial entre comandaments / oficines de suport i els agents de la comissaria.

Resposta: Manifesten que es així que el WhatsApp no és una via de comunicació oficial.

-ABP MATARÓ:

· Manca de vehicle logotipat sense mampara. Problemàtica per realitzar els trasllats de víctimes/denunciants, menors, forenses, o qualsevol altra persona que hagi de ser traslladada. USPAC ja ha demanat en reiterades ocasions la necessitat d’aquest vehicle i ens contesten que fem ús del vehicle d’investigació, però la realitat és que aquest mai té disponibilitat donat que els companys el necessiten.

Resposta: Manifesten que sí que hi ha un Nissan Qashqai, que els recordem que sempre està avariat.

· Manca de contenidors de marihuana. Es diposita en una habitació a la primera planta i pateixen la forta olor tant els agents, com el personal administratiu, treballadors externs que executen tasques diverses a la comissaria, i sobretot els mateixos denunciants i víctimes els quals mostren les seves queixes als funcionaris que els atenen.

Resposta: Manifesten que s’està buidant els diferents llocs de magatzem, els i diem que totes les comissaries tenen el mateix problema de l’olor.

· Hores Extra. Els agents no disposen d’oferiment d’hores extra, el servei de Suport imputa hores de romanent per planificar dispositius especials, USPAC demana crear una bossa d’hores extra per aquest tipus de dispositius i que els funcionaris es puguin apuntar de manera voluntària evitant greuges de conciliació familiar sobretot quan aquestes són en període estival.

Resposta: No hi ha hores extres i tampoc es preveu que a l’estiu surtin hores extres.

-ABP PREMIÀ DE MAR:

· Urgència en la col·locació de barrera al pàrquing exterior. És necessari substituir la barrera del pàrquing exterior de vehicles per una porta tipus resclosa.

Resposta: Manifesten que és farà una prova pilot a Mataró d’una porta corredissa i que les següents comissaries seran Premià de Mar i Granollers.

-CD PINEDA DE MAR:

· La porta d’accés a comissaria des del pàrquing exterior es troba contínuament, sol·licitem la reparació urgent d’aquesta.

· Hi ha una rajola trencada a l’OAC des de fa mesos i que provoca ensopegades contínues. És penós que donat el cas omís de reparació, els agents intentin enganxar-la amb materials propis que porten de casa.

Resposta: Manifesten que està tot arreglat, tot i que la porta continua fallant

-ABP MONTCADA I REIXAC:

· Avaria de la porta del darrere d’accés al pàrquing.

Resposta: Manifesten que el pany està arreglat i que la porta s’ha d’arreglar.

-ABP SABADELL:

· Agents de la unitat operativa motoristes sol·liciten la necessitat de portar “pernera” per la millora en l’adaptació a les seves condicions de treball.

Resposta: Manifesten que elevin aquesta petició jeràrquicament.

-INVESTIGACIÓ

· Quina ubicació serà la destinada pel grup de científica regional.
Resposta: ho desconeixen

· Els agents de l’AIC sol·liciten el retorn dels seus armers a la seva planta.

Resposta: Segons normativa de riscos laborals no es pot fer.

· Manca de vehicles i estat deplorable del seu parc mòbil.

Resposta: Són conscients i avisen que durant el 2022 no arribaran vehicles de paisà, el comissari manifesta que s’estan fent gestions amb vehicles de dipòsits municipals per si es poden intervenir.

Altres punts tractats per part resta sindicats:

-Figura cap de torn operatiu.
Resposta: des de la regió estan a favor però falten comandaments

-Anomalies vehicles nous.
Resposta: Manifesten que porten 21 incidències.

-Guàrdies UI.
Resposta: No es tocarà res, si hi ha una bona proposta la estudiaran

-Previsió de vestidors femenins pel creixement que hi haurà d’agents femenines
Resposta: no saben quin increment es pot tenir

-Intercomunicadors a les recepcions de comissaries:
Resposta: que el millor és que hi hagi el mínim de gent a l’interior de recepció

-Manca cobertura mòbils Arenys de mar.
Resposta: no obriran el Wi-Fi a l’OAC per seguretat

-Punts de càrrega de vehicles elèctrics.
Resposta: No s’habilitarà cap punt de càrrega per vehicles particulars

-Cos de guàrdia Egara
Resposta: Manifesten que si falta una persona ho cobreix sala i si és més d’un, Sabadell o Terrassa

-Efectius jubilats a la regió: A data 04 d’abril, 27 efectius jubilats

-Agents en pràctiques pel plà d’estiu: 225 efectius.

 

USPAC, L’ESCUT DELS MOSS@S

5 d’abril de 2022

OBRIR XAT
Bon dia! Aquesta és un missatge automàtic del whatsapp del despatx de la USPAC.
El nostre horari d'atenció al whatsapp és de dillums a dijous de 8h a 20h i divendres de 8h a 14h.
En cas d'atemptat amb lesions i baixa fora d'aquest horari, truca'ns.
Digues-me en que et puc ajudar i en breu et respondrem.