TAULA DE NEGOCIACIÖ

CELEBRACIÓ DE LA SEGONA REUNIÓ DE NEGOCIACIÓ AL CME: LA FEPOL DECIDEIX A ÚLTIMA HORA AFEGIR-SE A LES NEGOCIACIONS!

 

Després de les eleccions municipals i les contínues interferències creades per la FEPOL, en contra de la celebració de les negociacions que mai es van aturar i on sempre han tingut la porta oberta per part de l’Administració, divendres passat, durant la reunió, el Director General de la Policia ens va informar que el dia abans, a última hora, van rebre un escrit de la FEPOL mitjançant el qual presentaven una proposta sobre els punts marc acordats a les tres reunions prèvies a les negociacions i presentats per la resta de les organitzacions sindicals.

Tot i que el discurs de la FEPOL ha canviat molt, ja que feia uns mesos només volien 1500 euros anuals, reducció de 40 hores i pagament de festius sense determinar, i no volien sentir a parlar de res més, ara han fet una proposta sobre els punts que ha demanat aquesta Unió Sindical, afegint-ne alguns més.

Tot i que creiem que no són les formes, ens congratula aquesta decisió, perquè així podrem fer més força a les reivindicacions dels Moss@s i això sempre és important i benvingut pel col·lectiu!!!

Nosaltres seguim la nostra ruta i, després de fer-vos arribar la proposta presentada per aquesta unió sindical i per l’Administració, us informem dels  primers punts acceptats, la gran majoria d’ells a petició d’aquesta Unió Sindical, i que seran una realitat a la propera reunió, ja que farem arribar certes esmenes del seu redactat per garantir el seu compliment:

– Permís per lactància en cas de famílies monoparentals

– Ampliació del permís per naixement i cura de menor en famílies monoparentals

– Permís prenatal

– Permís per deures inexcusables (banc del temps) relacionats amb la conciliació de la vida familiar i laboral. S’incorpora un nou permís per deures relacionats amb la conciliació de la vida familiar i laboral, pel temps indispensable, no recuperable i amb justificació. Aquest permís s’aplicarà en aquelles situacions concretes i determinades en què la presència de la persona funcionària sigui indispensable, en atenció a una obligació o deure objectiu de cura en l’àmbit de la vida familiar. La documentació acreditativa a aportar serà aquella que

permeti justificar el supòsit de fet i el temps necessari per fer efectiu el deure. El catàleg de supòsits de fet que donin dret a aquest permís s’incorporarà en el document de criteris de tramitació de llicències, permisos, reduccions de jornada i absències de les persones membres del cos de Mossos d’Esquadra.

– Gaudiment fraccionat dels permisos per assumpte personals i per hores acumulades

– Presència mínima de l’autorització de les vacances. Hi ha la intenció de blindar que, sobretot, els efectius amb horaris de dilluns a divendres, puguin gaudir les vacances dintre de les vacances escolars. La nostra proposta continua oberta, compensar amb una setmana a qui les vulgui gaudir fora d’aquest període

– Prioritat gaudiment de les vacances en els mesos de juliol i agost per a les persones amb fills i filles menors de 12 anys a càrrec. Hem peticionat l’eliminació d’aquest criteri proposat per l’Administració, que podria crear un greuge comparatiu entre companys/es i s’estudiarà la proposta del punt anterior.

– Reducció de jornada per interès particular.

– Ampliació de la reducció de jornada per cura de fill o filla menor de 14 anys

– Formes de gaudiment de la reducció de jornada, s’afegeix el gaudiment d’acord amb una planificació concreta i la seva denegació s’haurà de motivar per escrit.

– Assistència a declaracions judicials, ens han ofert 140 euros per assistència amb el quilometratge inclòs, i 70 euros si es fa per videoconferència amb desplaçament a una seu policial o judicial. Lògicament, la nostra proposta continua igual, 150 euros per judici, més el desplaçament.

– Supressió de la motivació de la denegació de permisos “per necessitats del servei”, ens responen que no es pot canviar el silenci negatiu a positiu perquè és un tema de la funció pública, però que si es regularà el contestar sempre dins del termini i s’estudiarà si es pot informar de quin és el mínim d’agents de cobertura per servei en una situació normal.

– Acumulació dels AP’s per a l’any policial següent si aquests són denegats més de tres vegades; ens responen que ho estudiaran perquè normalment es demanen els últims tres mesos de l’any i és de difícil gestió, però estudiaran si hi ha alguna manera de fer-ho.

– Comissió de serveis a la mateixa localitat o localitat més propera, concedida de manera automàtica fins que el fill o adoptat (també famílies enllaçades) compleixi els dos anys. Han respost que s’ho pensaran però que podria ser viable, ja que a dia d’avui ja gairebé es dona amb el de lactància.

– Complement circumstancial de responsabilitat. Es compensarà a qui faci funcions d’un nivell superior, tant de cap de torn com de cap d’OAC o altres càrrecs fins a dia d’avui no reconeguts.

I més enllà de la pròpia negociació, els qui signem aquest comunicat, demanem al col·lectiu objectivitat i esperit crític a l’hora de valorar les diferents propostes, que cadascú ponderi de manera individual allò que les diferents agrupacions sindicals hem demanat i com i quan ho hem fet, més enllà de la demagògia i els discursos interessats.

Darrera de les nostres propostes no hi ha interessos individuals, sindicals ni polítics, l’únic interès és assolir les millors condicions laborals pels Mossos d’Esquadra, tant pel que fa a la part econòmica com la part de  conciliació familiar, que per a nosaltres estan al mateix nivell.

Si aquells que consideren que el que ara estem negociant són engrunes que ja té la resta de la funció pública, potser haurien d’explicar per què no han exigit fins ara, mentre han estat majoria al Consell de la  Policia, el seu compliment al Cos de Mossos d’Esquadra.

Per últim, les reunions havien de ser cada setmana però, pels últims canvis d’opinió, la propera reunió se celebrarà en un parell de setmanes, ja que s’han de tornar a recalcular alguns imports i aquesta explotació de dades requereix del seu temps.

 

COM SEMPRE, US MANTINDREM INFORMATS!!!

LA UNIÓ FARÀ LA FORÇA!!!

OBRIR XAT
Bon dia! Aquesta és un missatge automàtic del whatsapp del despatx de la USPAC.
El nostre horari d'atenció al whatsapp és de dillums a dijous de 8h a 20h i divendres de 8h a 14h.
En cas d'atemptat amb lesions i baixa fora d'aquest horari, truca'ns.
Digues-me en que et puc ajudar i en breu et respondrem.