ANNEX AL PREACORD SOBRE LA JUBILACIÓ ANTICIPADA I ALTRES MILLORES

PDF

Annex al Preacord entre el Departament d’Interior i les organitzacions sindicals de la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra sobre la jubilació anticipada i altres millores en les condicions laborals

D’una part, pel Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya, el secretari general Sr. Brauli Duart i Linares,

D’altra part, per l’organització sindical representativa del personal de la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra USPAC, el seu President Sr. David Lijarcio Cobo,

ANTECEDENTS

El 18 de febrer de 2020 es va presentar una proposta de millores de condicions laborals per part del Departament d’Interior a les organitzacions sindicals.

En data d’avui es formalitza entre el Departament d’Interior i USPAC l’ADHESIÓ al Preacord de 18 de febrer de 2020, la participació d’USPAC com a organització sindical representativa en les comissions o grups de treball previstos al Preacord i sens perjudici de continuar la defensa de la recuperació i millores dels drets laborals dels funcionaris membres del cos de Mossos d’Esquadra-Policia de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, xx de febrer de 2020