ARRO, SOLUCIONS A LES MANCANCES

PDF

16/2020

Des del sindicat USPAC no són poques les vegades que hem denunciat la manca de material, els horaris i d´altres temes específics d´ARRO. Després d´uns anys complicats, on les diferents ARRO del territori han patit un maltractament constant per part de l´Administració, de nou denunciem les mancances que a dia d´avui segueixen patint. Pel que fa a material:
• Defenses, proteccions de braços i guants antitall: Tot i que s´ha reconegut la seva distribució i subministrament a la subcomissió de material i equipaments, són moltes les unitats que encara a data d´avui, no en disposen.
• Casc antiavalots:  Les ARRO tenen assignats un model de casc antiavalots (FEDUR), que en la majoria de casos (pràctica totalitat),  supera els 10 anys d’antiguitat. Deficiència reconeguda a la subcomissió de materials i equipaments de data 26-9-2019, la cobertura de la responsabilitat coberta, entenem que els cascs d’ARRO estan caducats en la seva majoria, es compraran 500 cascs per cobrir les caducitats. Demanem la reposició de la totalitat de cascs de les ARRO, aprofitant per adquirir nous models que siguin plenament compatible amb les tasques i mancances detectades fins a la data: utilització de mascaretes, dobles viseres que impedeixin l’entelament de viseres i facilitin la correcta utilització per la protecció de llançaments.
• Escuts especialitat:  Per tal d’homogeneïtzar la imatge corporativa de l’especialitat d’ARRO, com s’ha fet a l’especialitat de trànsit, s’hauria de dotar d’un únic model d’escut corporatiu d’ARRO, per tal que els agents tinguin un únic model i el llueixin a la uniformitat.

• Funda de cama d’arma curta: Actualment, la dotació d’aquest tipus de funda NO ESTÀ RECONEGUT en la uniformitat de l’ ARRO (tot i que està autoritzada la seva utilització), la reposició per trencament o deteriorament d’aquest material no està reconeguda ja que no és un material de dotació.

• Armilles antitrauma: Encara hi ha efectius d’ARRO amb armilles tipus FEDUR PNAT CADUCADES, s’ha de dotar a TOTS els efectius de l’especialitat de l’armilla antitrauma DUR-ALUMINI, tema tractat i denunciat amb anterioritat i tractat a la subcomissió de materials i equipaments.
• Armilles exteriors tàctiques tipus molle: Caldria dotar, especialment a comandaments, caporals i/o responsables d’equip d’ARRO d’armilla de dotació tipus molle (com les assignades als operadors de llançadora FOAM), per tal de dur correctament subjectat i perfecta distribució del material assignat: portàtils-emissores, TASER, càmeres, i altres.
• Jaquetes ARRO: Cal dotar a l’ARRO d’una jaqueta per l’especialitat, del tipus similar a la que té la BRIMO, compatible amb les funcions i competències de l’especialitat, que protegeixi de fred i aigua.

• Vehicles furgons ARRO: Actualment per augment de material de dotació, antiavalots, antiterrorista i altre, fa que el material de DOTACIÓ BÀSIC que es porta durant el servei ordinari els indicatius d’ARRO, no quedi correctament subjectat evitant que en qualsevol accident, per petit que sigui, la càrrega pugui provocar lesions als efectius que van als furgons. Afegir, que el sistema de rènting actual, estableix revisions i reparacions bàsicament per quilometratge i no per hores de treball, els vehicles, per estar plenament operatius durant el servei, es mantenen pràcticament engegats durant tota la jornada laboral, sobrecarregant el funcionament del motor. La majoria dels furgons Ford Trànsit han tingut reparacions de canvis de motor, provocant fins i tot avaries greus durant el servei. Per això sol·licitem que es tingui present alhora de la renovació dels contractes de rènting de parc mòbil.
• “Kits de formació”: Actualment existeix un nombre limitat de “kits de formació”, que permeten als formadors tècnic-policials, ser utilitzats en les jornades formatives arreu del territori. Aquest material es pot utilitzar prèvia sol·licitud, comporta un retard en la tramitació i recepció del mateix, a part de la manca de disponibilitat absoluta d’aquest material. Creiem que cal adquirir més material d’aquest tipus i dotar-ne a les diferents regions per tal de poder ser utilitzat a les jornades formatives que es van realitzant.

• Equipaments formatius:  Les diferents regions policials gestionen diferents espais on realitzar les diferents formacions física, defensa policial, d’ordre públic o entrades/registres. Ens consta que s’han gestionat espais privats o d’altres administracions cedits per realitzar jornades formatives, cal donar celeritat a totes les propostes per autoritzar el seu ús. S’hauria de fer una relació d’equipaments formatius i horaris a disposició de les ARRO per tal d´optimitzar recursos humans i materials, el seu ús, o fins i tot compartir aquests espais entre diferents regions per millorar la formació continuada en tots els aspectes.
Pel que fa a horaris:
• Guàrdies No Presencials (GNP) per les ARRO:  Ha quedat àmpliament demostrat (atemptats 2017, Àgora, manifestacions relacionades amb el “procés”, 1-O, sentència i altres…) que s´ha requerit l’activació d’efectius que es trobaven de FESTA de forma ràpida per afrontar aquests serveis amb uns mínims. S’ha abusat de la professionalitat i disponibilitat dels efectius d’ARRO, generant malestar laboral per la manca de compensació d’aquesta disponibilitat, en canvi d’altres unitats similars, com la BRIMO, la té regulada mitjançant les GNP. És una demanda històrica del sindicat USPAC, que mai ha estat atesa, i que any rere any acumula malestar entre els efectius de l’especialitat, extralimitacions de caps i comandaments  “obligant” en alguns casos a que els efectius restin en una disponibilitat encoberta. Regulant aquesta problemàtica amb les eines que ja disposa el CME, el problema quedaria resolt.
• Compensació manutenció dinar 12h: L’acord signat pel SAP-SAME, va establir NOMÉS LA COMPENSACIÓ PER MANUTENCIÓ DINAR EN TORNS DE 12 I EN CAP DE SETMANA, els efectius d’ARRO, acumulen jornades de 12h i fora d’aquests dies, i tot i tenir la mateixa necessitat de realitzar l’àpat durant el servei, no es veu compensat, generant un greuge comparatiu amb la resta d’efectius del CME. Cal reconèixer la compensació per qualsevol jornada igual o superior a 12h.
• Coeficients canvi d’horaris: L’horari especial específic i la manca de GNP, permet canvis d’horari, amb molt poca antelació, sense ser compensats amb cap mena de coeficient, generant evidents problemes per la conciliació professional i familiar. Som plenament conscients de la polivalència de les unitats d’ARRO, i que aquests canvis sobtats, s’han d’assumir, ara bé, s’haurien d’establir mecanismes com un sistema de coeficients, que garanteixin una compensació horària depenent de l’antelació amb el que es produeix aquest canvi d’horari així com el fet de regular, com hem dit abans, les GNP per les ARRO.

Barcelona, 10 de febrer de 2020

OBRIR XAT
Bon dia! Aquesta és un missatge automàtic del whatsapp del despatx de la USPAC.
El nostre horari d'atenció al whatsapp és de dillums a dijous de 8h a 20h i divendres de 8h a 14h.
En cas d'atemptat amb lesions i baixa fora d'aquest horari, truca'ns.
Digues-me en que et puc ajudar i en breu et respondrem.