FAQ’S: CONCURS CAPORAL/A – SERGENT/A – SOTS-INSPECTOR/A (I) TÍTOLS EQUIVALENTS PER PRESENTAR-SE

Download Now

124/2020

Es poden presentar els companys que únicament tinguin l’EGB?

Sí. La Llei 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, estableix que “El títol de Graduat Escolar i el títol de Graduat en Educació Secundària tindrà els mateixos efectes professionals que el títol de Graduat En Educació Secundària”. EGB = ESO.

Així també s’ha pronunciat oficialment el Ministeri d’Educació:

Per tant, és FALS la nota informativa de la suposada nova Secretària General Elisabeth Abad, i ex sub-directora de l’ISPC, que confon equivalència a nivell “acadèmic”, amb equivalència a nivell “professional”:

Per què succeeix?

1. Manca de comprensió lectora de l’assessoria jurídica del Departament i de la veterinària i sub-directora General de recursos humans Esperança Cartiel.

2. L’equip del Departament d’Interior continua sent el mateix i, òbviament, manté la mateixa incompetència.

3. I sobre tot perquè el nou Conseller Miquel Sàmper no ha convocat el Consell de la Policia com es preceptiu abans d’un concurs:

Art. 5.2 Decret 401/2006, de provisió de llocs de treball: “S’ha de donar coneixement de les bases de la convocatòria al Consell de la Policia-Mossos d’Esquadra.”

Continua el nou Conseller sense convocar un Consell de Policia, incomplint la legislació vigent que l’obliga a fer-ho cada dos mesos, i això impedeix que els sindicats representatius puguin esmenar i negociar les bases.

Honorable Sr. Sàmper, USPAC li dona una oportunitat: convoqui el Consell de Policia, tal i com preveu la normativa en matèria de concursos, per poder fer-li arribar les queixes dels mossos

 

Barcelona, 15 de setembre de 2020