LA PERVESIÓ DE LES PLACES PROVISIONALS

PDF

216/2021

El dia 30 de setembre es donaran per finalitzades les pràctiques dels companys/es que han ascendit a les categories de sergent/a i sotsinspector/a.

El més probable és que, un cop nomenats, les seves noves destinacions seran assignades a través d’un mini concurs amb dues llistes:

• Una amb places designades pel sistema de Lliure Designació. Places que tothom sap perfectament a qui li seran atorgades.
• L’altra llista de places genèriques arreu del territori, on aniran els menys privilegiats, els quals es jugaran la destinació segons la seva puntuació.

A criteri del nostre sindicat, aquest sistema és completament injust. Principalment per aquells sergents i sotsinspectors més antics a la categoria. Molts d’ells amb molts quilòmetres a les espatlles i massa temps lluny de casa, els quals no tenen opció a ocupar unes places que potser els serien més favorables a nivell personal.

És incomprensible que el Cos de Mossos d’Esquadra incompleixi sistemàticament el decret de provisió de Llocs de Treball, basat en els principis de MÈRIT, CAPACITAT i ANTIGUITAT. Que sense explicar mai els motius, permeti que els comandaments més antics no tinguin possibilitat d’accedir a aquestes places.

De ben segur que un dels motius que al·legaran, per no fer-ho, és que estem a les portes d’un Concurs General. Que aleshores totes aquestes places seran ofertes i, per tant, les podran guanyar aquells sergents/es i sotsinspectors/es amb millor puntuació. Però, l’experiència, d’anteriors concursos, ens diu que això és completament FALS. L’administració no traurà a concurs totes aquelles places que realment s’acabaran ocupant.

Quants casos coneixem de comissaries on surten escasses places o fins i tot no en surt cap. I, posteriorment tenim coneixement que hi ha un número important de comandaments en plaça provisional ?

Aleshores, sorgeix la pregunta de sempre: perquè no s’han ofert aquestes places?; Quin és el criteri per no fer-ho?; Si aquella plaça està essent ocupada per un funcionari és perquè aquella plaça existeix. Així doncs, perquè la resta de funcionaris no han tingut la possibilitat d’accedir-hi?. Perquè un amb menys punts ocupa una plaça provisional, i un altre amb més punts, que es troba fora de casa, no ha pogut accedir-hi?

El cert és que la provisionalitat de les places l’únic que fa es crear un sentiment d’incertesa per qui l’ocupa, i d’injustícia per qui no ha tingut opció d’ocupar-la.

Aquesta mateixa formula és aplicable a la categoria de mosso/a. Quants esteu lluny de casa amb plaça fixa o provisional, tenint més punts que un altra que està treballant en una comissaria que a vosaltres us interessaria amb plaça provisional, o fins i tot amb una comissió de servei “in aeternum” ?

Com ja vam dir en el (comunicat), aquells que estan ocupant una plaça provisional a prop de casa, de ben segur que ara aquesta situació els és favorable, però en qualsevol moment aquesta provisionalitat pot canviar les coses. Aleshores, s’adonaran que lo just és el que ara demanem.

Volem que s’ofereixin totes les places que s’acaben ocupant, i si per alguna raó que desconeixem, encara segueixen quedant places provisionals, aquestes siguin ofertes als agents (mosso/es, sergent/a, sotsinspector/a) amb més puntuació o més antics, com es fa a la resta de cossos policials.

Si no és així, des de la USCOP – USPAC entenem que l’administració podria incórrer en una prevaricació de manual, ja que sabent quins són els principis que regeix qualsevol concurs de provisió de llocs de treball de la funció pública, no ofereix totes les places que realment existeixen i posteriorment s’ocupen de manera provisional. Causant un greu perjudici tant econòmic com personal, als treballadors que estan al seu càrrec.

Per tot això, des de la USCOP – USPAC demanem aquestes places que ocuparan els mossos/es, sergents/es i sots inspectors/es, que han acabat les pràctiques, siguin ofertes prèviament als funcionaris amb més mèrit, capacitat i antiguitat. Uns criteris objectius i justos, que donin la possibilitat a aquells que porten més temps a la categoria a accedir a un nombre important de places.

ÉS DE JUSTICIA I SENTIT COMÚ FER-HO.

USCOP – USPAC, L’ESCUT DELS MOSS@S !!

30 d’agost de 2021

OBRIR XAT
Bon dia! Aquesta és un missatge automàtic del whatsapp del despatx de la USPAC.
El nostre horari d'atenció al whatsapp és de dillums a dijous de 8h a 20h i divendres de 8h a 14h.
En cas d'atemptat amb lesions i baixa fora d'aquest horari, truca'ns.
Digues-me en que et puc ajudar i en breu et respondrem.