LA PÈSSIMA GESTIÓ DE LA MARIHUANA

194/2021

No són pocs els anys que USPAC porta denunciant quelcom han de patir, dia rere dia, els mossos en quant a les condicions laborals en els comisos de marihuana. De fet, l’any 2016, prèvia denúncia a Inspecció de Treball, vam aconseguir:

• Incloure al PNT 103 el punt 4.4 on es descriu l’equip de protecció personal adient per aquesta mena d’intervencions.

• Lliurament de 148 kits repartits en 2 per ABP i 1 per CD a tots el Cos de Mossos d´Esquadra.

En data 14 d’octubre de 2020 vam registrar escrit a la Subdirectora de Prevenció de Riscos i Salut Laboral, ja que l’increment de la marihuana, en l’actualitat, va “in crescendo”. Per contra, seguim sense tenir prou material específic per no posar en risc la salut dels agents actuants en aquestes intervencions: tant pel que fa a la recollida, al transport i a l’emmagatzematge de la marihuana.

Nou mesos després, ens trobem amb el silenci per resposta de la responsable de vetllar per la salut i seguretat dels treballadors: la Subdirectora General de Prevenció i Riscos Laborals, la Sra. Consol Gonzalez.

Per tot això, hem tornat a registrar escrit, aquest cop també a la Subdirecció General de Recursos Humans, de la qual esperem una resposta immediata. Exigim:

– Que es doti a tots els agents que intervenen en aquestes actuacions, siguin d’UI, USC o qualsevol altra unitat, amb el material adient per realitzar aquesta tasca, ja sigui pel que fa a la recollida, al seu transport o l’emmagatzematge.

– Crear un protocol adient, ja sigui amb empreses de jardineria o amb els mateixos serveis de la Generalitat, com poden ser bombers, per la coordinació en el desmantellament de les plantacions que minimitzin els riscos que actualment els mossos han de patir per la manca de material adient.

– Que hi hagi a totes les regions policials un protocol homogeni per a l’emmagatzematge de substàncies.

Seguim demanant condicions laborals que garanteixi la salut i seguretat dels nostres, les quals haurien pròpies d’una policia del segle XXI.

 

USPAC, L’ESCUT DELS MOSSOS. PER UNES CONDICIONS LABORALS DIGNES!!!

22 de juliol de 2021

OBRIR XAT
Bon dia! Aquesta és un missatge automàtic del whatsapp del despatx de la USPAC.
El nostre horari d'atenció al whatsapp és de dillums a dijous de 8h a 20h i divendres de 8h a 14h.
En cas d'atemptat amb lesions i baixa fora d'aquest horari, truca'ns.
Digues-me en que et puc ajudar i en breu et respondrem.