PER UNA FORMACIÓ REAL I DE QUALITAT, NO VOLEM NYAPS !!

Download Now

122/2020

Avui hem registrat escrit adreçat a la nova Secretaria General del Departament d´Interior, informant que s’havia previst l’edició d’un curs “NRBQ” a l’Institut de Seguretat Publica de Catalunya, que ens fa plantejar dubtes sobre la seva solvència tant en l’àmbit docent quant a continguts com de seguretat amb el risc actual de contagi per la COVID-19.

En primer terme caldria indicar les condicions de seguretat sanitària i higiènica i si es realitzaran tests serològics o PCR, als alumnes a l’inici, durant i a la finalització del curs així com al personal docent, per evitar la possibilitat de propagació de la malaltia al personal policial i no policial extern involucrat en l’anomenat curs.

També en aquest apartat, i donades les condicions sanitàries, creiem que és del tot imprescindible la dotació personal i individual durant tot el curs dels necessaris equips de protecció individual, com per exemple, els equips de respiració autònoma, les màscares amb filtre, els diferents vestits de protecció, perquè no existeixi la possibilitat de transmissió entre alumnes ni professorat ni altre personal de l’ISPC, donat que aquests materials són de dotació col·lectiva però d’ús individual.

En segon terme els continguts del curs “NRBQ”, tal com han estat informats els afectats han estat reduïts notablement, en comparació amb altres cursos anàlegs com el de la Guàrdia Civil (que consta de 3 nivells per assolir aquestes capacitats) i el curs militar de l’escola militar de defensa NBQ, màxim exponent espanyol en aquesta matèria (curs dividit en dues fases: una a distància que dura aproximadament dos mesos i una presencial de 9 setmanes).

Les sigles NRBQ, engloben quatre grans riscos, que cadascun d’ells és complex, i d’una envergadura rellevant:

– N: es tractaria de la part Nuclear pròpiament dita de les bombes nuclears, les seves característiques, efectes tèrmics, mecànics, efectes radioactius , efectes patològics, detecció de radiacions, pluges radioactives, contaminacions radiològiques i un llarg índex que es tracten en els cursos anàlegs que es pretenen imitar.

– R: es tractaria de la part radiològica, dels materials que produeixen radiacions ionitzants que poden ser emprats per atemptar contra les persones i les coses, aquest és un camp, molt extens que requereix formació molt específica i de cadascun dels elements ionitzants, així com les disseminacions, contaminacions, fuites, o bombes brutes, la detecció, càlculs de distàncies, afectació climatològica, i l’ús militar d’armes, d’urani empobrit o radioactives, càlcul i registres de la radiació, sistemes de mesura i conversió, càlculs de dosis màximes i temps d’exposició, sistemes de detecció, contenció i mitigació, efectes en les persones i un llarg etcètera que és impossible de resumir en aquest document.

– B: es tractaria de la part biològica, avui en dia molta d’actualitat. Aquesta fa referència, als agents biològics i toxines potencialment patògens, aquest és un apartat igual d’extens que els altres on s’han de tractar totes aquelles circumstàncies que poden ser emprades en un atac terrorista així com les que per motius de la seguretat ciutadana s’obligui a intervenir, que van des de l’Ebola a l’àntrax, una infinitat de patògens i toxines biològiques que causen malalties amb simptomatologies diverses que cal conèixer per identificar l’atac, sistemes de protecció, càlcul de dispersió i coneixements climatològics específics i un llarg etcètera de coneixements necessaris per poder afrontar una intervenció de bioterrorisme.

– Q: químics de guerra, és la utilització d’agents químics de guerra i materials tòxics industrials, aquí cal tenir coneixements d’una infinitat de productes químics capaços de produir afectació a les persones, incapacitació, i inclús la mort, per diversos mitjans de disseminació, i amb diverses formes d’afectació fisiològica.

Per finalitzar, li hem exposat que tenim seriosos dubtes quant al personal docent per portar a terme la formació acadèmica que acrediti com a NRBQ: és imprescindible que cadascuna de les matèries descrites, sigui impartida per docents específics, amb coneixements teòrics pràctics sobre la matèria, en els cursos anàlegs les formacions són impartides per docents amb el prestigi que donen els anys d’experiència professional, com pot ser René Pita i Alberto Cique entre d’altres doctors i llicenciats, actius tots ells en la defensa NRBQ.

Considerem que és impossible donar una formació de qualitat, amb les garanties i continguts suficients, perquè els alumnes d’aquest curs, assoleixin els coneixements necessaris per afrontar una intervenció NRBQ, amb garanties per a la vida dels intervinents i de la societat en general, amb un temari excessivament reduït, personal docent en pràctiques sense cap experiència professional ni teòrica aplicable a la defensa NBQ, tret de la impartida fa pocs mesos al IV Curs TEDAX-NRBQ 2019-2020 i reduint les hores d’un curs preparat precipitadament.

Per tot això, hem sol·licitat a la Secretaria General que es replantegin seriosament l’edició d’aquest curs i que en el cas de continuar amb aquesta formació sense qualitat ni contingut i amb la quasi totalitat de docents sense experiència suficient, es canviï el nom del curs i que no es pressuposin uns coneixements a l’alumnat que no disposarà, modificant el curs en tot cas a Introducció al NRBQ, sense capacitat d’intervenció, i quan sigui possible implementar el curs que si pertoca amb la base necessària per donar la formació de qualitat que es mereix una unitat especialitzada com és la dels TEDAX.

AMB LA SEGURETAT NO S’HI JUGA, EXIGIM RESPECTE PEL NOSTRE TREBALL

Barcelona, 13 de setembre de 2020

OBRIR XAT
Bon dia! Aquesta és un missatge automàtic del whatsapp del despatx de la USPAC.
El nostre horari d'atenció al whatsapp és de dillums a dijous de 8h a 20h i divendres de 8h a 14h.
En cas d'atemptat amb lesions i baixa fora d'aquest horari, truca'ns.
Digues-me en que et puc ajudar i en breu et respondrem.