REFORÇ A LES SRC I SOL·LICITUD D’ESTUDI DE CÀRREGUES DE TREBALL

Download Now

127/2020

En data 18 de maig de 2020 USPAC registrava escrit adreçat a la Subdirecció General de Prevenció de Riscos i Salut Laboral (RE YM40TBH5G, 21/5/2020) i a la Subdirecció General de Recursos Humans (RE 4KSYTB1H1, 21/5/2020), en el que denunciàvem, entre d’altres, la gran manca d’efectius que havien de suportar les diferents SRC d’arreu del territori. Concretament en aquest punt sol·licitàvem:

– Increment del nombre d’efectius/operadors. Fer estudis de càrrega de treball per conferències i avaluar l´estrès que pateixen durant el servei els operadors, sobretot fruit d´una més que evident manca d´efectius. Especialment rellevant pel que fa a la SRC de Reus desprès de l´ampliació de Sales que es va fer. És prioritari que es garanteixi la distribució equitativa de càrregues de feina per operadors i conferències.

La resposta que ens va donar la Subdirectora General de Recursos Humans, Sra. Cartiel, va ser la següent: “Pel que fa a l’increment del nombre d’efectius/operadors i que es garanteixi la distribució equitativa de càrregues de feina per operadors i conferències així com l’avaluació de l’estrès, des del SPTRL es fa servir l’estudi psicosocial com a eina per veure l’impacte que aquest factor pot tenir a la salut. En aquest sentit, al llarg d’aquest any s’havia previst l’inici de la feina prèvia que aquestes avaluacions requereixen (definició dels grups de treball, adequació dels qüestionaris, etc). En aquests moments, però, no podem determinar en quines dates es reprendrà aquesta activitat. En tot cas sereu convenientment informats mitjançant les sessions del Comitè de Seguretat i Salut Laboral del CME.”

Al Comitè de Seguretat i Salut Laboral que va tenir lloc el 18 de setembre de 2020, se’ns va comunicar que no estava prevista la realització d’aquestes avaluacions, per tant creiem s’està posant en risc i no s’està actuant preventivament amb els treballadors que ocupen aquests llocs de treball.

Per tot això, hem sol·licitat que s’acceleri l’avaluació de riscos psicosocials a les SRC, i es realitzin urgentment els estudis de càrrega de treball REAL i es reforci amb nous efectius aquests destins tenint en compte les seves necessitats.

El reforç que es va fer a la SRC de Reus aquest estiu és del tot insuficient i la situació a dia d’avui continua sent crítica. La mateixa situació pateixen a les sales d’arreu del territori.

Demanem als responsables directes de les sales a nivell de Prefectura, que parlin amb els caps i tinguin en compte també les seves peticions, que ens consta que estan efectuant i en el mateix sentit que ho fa USPAC. NO TENSIN MÉS LA CORDA QUE ACABARÀ PETANT.

AMB LA SALUT DELS MOSS@S NO S´HI JUGA!!

Barcelona, 21 de setembre de 2020

OBRIR XAT
Bon dia! Aquesta és un missatge automàtic del whatsapp del despatx de la USPAC.
El nostre horari d'atenció al whatsapp és de dillums a dijous de 8h a 20h i divendres de 8h a 14h.
En cas d'atemptat amb lesions i baixa fora d'aquest horari, truca'ns.
Digues-me en que et puc ajudar i en breu et respondrem.