RESPOSTA SGRRHH: DOTACIÓ BOTES D’ORDRE PÚBLIC ES CREA GRUP DE TREBALL PER ESCOLLIR MODEL I CARACTERÍSTIQUES

PDF

40.b/2022

El passat mes de gener, (comunicat 40-2022), vam traslladar un escrit per informar que el model de botes de dotació, de les unitats d’ordre públic, no és el més idoni per a les tasques que tenen assignades. Fins al punt que els especialistes defugen de demanar reposicions.

Així mateix sol·licitem la creació d’un grup de treball, format per especialistes, de les unitats afectades (BRIMO I ARRO), i que dia rere dia en faran ús.

Hem rebut resposta de la SGRRHH i destaquem:

“Com sigui que en l’actualitat, la demanda del servei i les necessitats operatives determinen que s’ha de modificar el tipus de bota, sembla encertat organitzar un nou grup de treball (reduït) per abordar novament aquesta qüestió”

Tot desitjant que les conclusions derivades d’aquest grup de treball siguin escoltades i, el model i característiques de les botes d’ordre públic, siguin les més adients pel servei. Evitant les molèsties i lesions als companys/es que en faran ús.

 

USPAC, L’ESCUT DELS MOSS@S
21 d’abril de 2022