ACCIÓ SINDICAL

S’INICIA L’AVALUACIÓ DE RISCOS PSICOSOCIALS A LA RPCT

67/2023

Els riscos psicosocials són riscos derivats de deficiències en el disseny, l’organització i la gestió del treball. És a dir, quan les condicions laborals són deficients o adverses interaccionen amb les expectatives, necessitats,  capacitats… dels treballadors i impacten negativament sobre la seva seguretat, salut i benestar. Com a conseqüència poden  produir resultats psicològics i físics negatius.  Per gestionar aquesta font de risc s’han d’avaluar, analitzar els riscos i planificar una intervenció per tal de neutralitzar-los o eliminar-los.

 

Els factors de risc  psicosocials estan relacionats amb:

 

1.   Condicions físiques de treball ( il·luminació, temperatures, ambient…)

2.   Desenvolupament professional ( promoció, formació…)

3.   Relacions personals (assetjament, aïllament…)

4.   Temps de treball ( horaris, canvis de torn, descansos…)

5.   Càrrega de treball (sobrecàrrega, terminis…)

6.   Contingut de la feina (disseny, significat del treball, nivell d’autonomia…)

7.   Tipus de feina (perillositat, estrès, conseqüències legals…)

8.   Estils de lideratge

9.   Participació activa dels treballadors.

 

Són tots aquells aspectes que tenen a veure amb el disseny, l’estructura i funcionament d’una organització i les repercussions que provoquen en els treballadors. És per això que es fa del tot necessari fer una avaluació de riscos psicosocials al CME per tal de protegir a tots els efectius i aplicar la normativa de prevenció de riscos laborals. Inspecció de Treball insta a la Generalitat mitjançant un requeriment per tal que es realitzi aquesta Avaluació de Riscos Psicosocials. L’avaluació es durà a terme mitjançant un qüestionari, individual, confidencial i anònim. La informació serà analitzada i utilitzada per identificar, localitzar i mesurar les condicions de treball que puguin representar un risc per la salut dels mossos i mosses.

És necessària una participació superior al 60% per tal que tingui validesa i puguem reclamar que es dugui a terme una anàlisi de la situació i es prenguin mesures correctores d’aquelles disfuncions detectades. Cal que ens impliquem per tal d’omplir el qüestionari de manera seriosa i sincera. Per primer cop podem participar en una avaluació de l’organització, instada per un requeriment d’Inspecció de Treball i que pot aportar moltes dades per millorar les nostres condicions laborals.

L’avaluació s’iniciarà previsiblement el dia 26 d’abril a la Regió Policial Camp de Tarragona i posteriorment, es durà a terme a la resta del territori.

 

USPAC, L’ESCUT DELS MOSS@S

18 d’abril de 2023

OBRIR XAT
Bon dia! Aquesta és un missatge automàtic del whatsapp del despatx de la USPAC.
El nostre horari d'atenció al whatsapp és de dillums a dijous de 8h a 20h i divendres de 8h a 14h.
En cas d'atemptat amb lesions i baixa fora d'aquest horari, truca'ns.
Digues-me en que et puc ajudar i en breu et respondrem.