EXIGIM SOLUCIONS A LA PROBLEMÀTICA DE LA MARIHUANA A LES COMISSARIES

PDF

205/2021

Seguim any rere any denunciant l’emmagatzematge en llocs no habilitats dels comisos de marihuana que s’efectuen arreu del territori, i que van in crescendo cada any.

En data 14 d’octubre de 2020 vam registrar escrit a la Subdirectora de Prevenció de Riscos i Salut Laboral, perquè tot i les denuncies reiterades efectuades des de la USPAC, seguim sense material específic adient tant pel que fa a la recollida, el transport i també l’emmagatzematge de la marihuana. El 22 d juliol de 2021 registràvem un nou escrit sense, de moment, cap resposta. Està clar que qui pateix les olors i les conseqüències per haver de treballar en aquestes condicions laborals NO és la Subdirectora de Prevenció de Riscos i Salut Laboral, aquella que hauria de vetllar precisament per la salut dels treballadors!! Exigim resposta i sobretot solucions al respecte:

• Exigim un protocol per tal de solucionar aquesta problemàtica i evitar trobar-nos arreu del territori amb emmagatzematges de substàncies en llocs no habilitats:

Garantir treballar en condicions laborals dignes, no només hauria de ser un dret que tenim sinó una obligació per part del Departament d’Interior!!

 

USPAC, L’ESCUT DELS MOSSOS.
PER UNES CONDICIONS LABORALS DIGNES!!

16 d’agost de 2021