TELÈFONS DE GUÀRDIA: COMPENSACIONS I “DESCONNEXIÓ DIGITAL”

PDF

223/2021

És habitual l’assignació de telèfons mòbils corporatius a unitats especialitzades i comandaments per tal que restin en disponibilitat fora dels horaris planificats de treball. Han de respondre davant qualsevol incidència inclús reincorporar-se al seu servei si fos necessari.

Tenim constància que aquesta “guàrdia” pot arribar a ser compensada parcialment o no és compensada amb les condicions establertes a tal efecte com son les Guàrdies No Presencials (GNP), per tant, ens trobem amb companys/es que han de dur telèfons corporatius en jornades o part de la jornada planificades de Festa/lliure de servei.

Hem adreçat escrit a la SGRRHH per tal que aclareixi aquesta situació, en la mesura, que ens respongui quines són les obligacions inherents respecte a l’assignació d’aquests telèfons de contacte.

Cal garantir la “desconnexió digital” de qualsevol treballador/a, i en cas de no ser possible, garantir les compensacions que es puguin derivar.

 

USPAC, L’ESCUT DEL MOSS@S

09 de Setembre de 2021