RESUM REUNIÓ REGIONAL ENTRE SINDICATS I CAPS DE LA RPTE 04/06/2020

Download Now

83/2020

Ahir, 4 de juny, vam assistir a la reunió regional de la RPTE amb el Cap i Sots cap de la Regió, la Cap d’Administració, Suport Regional i el Cap de Baix Ebre.
Fem resum dels punts aportats per USPAC i si necessiteu ampliació o aclariment podeu contactar directament amb el delegat/da de la vostra zona:

PUNTS GENERALS A NIVELL REGIONAL:

-Demanem informació i dades de positius que hi ha el dia d’avui i que hi ha hagut de COVID19, així com els aïllats a la RPTE. Els números que ens aporten els caps regionals són els següents: 73 persones aïllades a tota la regió (inclou AIC i Informació) i 39 persones reincorporades als llocs de treball.
Des del 15 de març fins avui hi ha hagut una afectació de plantilla (comptabilitzant baixes per Covid19 i baixes de persones vulnerables) del 4,5% al 10% d’afectació. A dia d’avui hi ha dues baixes relacionades amb la Covid-19.

-Proves PCR: Des de la regió, s’han portat a terme diverses proves PCR a l’Hospital de Tortosa, s’han resolt amb un període de temps de 40 a 72 hores, caps de setmana inclosos.

-Persones vulnerables (PES): Van haver-hi 47 sol·licituds a tota la regió de les quals, es van tramitar de forma positiva per vigilància de la salut 32. Ara com ara s’han reincorporat a treballar 15 agents, tots ells, s’han reincorporat de manera voluntària, la resta, segueixen de baixa.

-Desinfecció vehicles policials i comissaries: La cap d’Administració ens comenta que tots els vehicles policials es desinfecten cada dilluns al matí (inici de setmana). Cap a les 04:00 de matí s’adreça a la comissaria personal de l’empresa Sacyr Facilities (empresa encarregada de desinfecció) i desinfecta tots els vehicles. S’han fet desinfeccions extra cada cop que hi ha hagut possibles positius.
Important: En finalitzar la setmana, s’ha de donar les claus al cap de torn.

-Neteja de comissaries: Es porten a terme de dilluns a divendres, tant al matí com la tarda, dissabtes i diumenges al matí. La neteja és complerta de totes les zones, inclosa els vestuaris. No ens consta desinfeccions a les comissaries.

-Estat de material a la Regió, preguntem si en cas de rebrot i de fer pas enrere el material està assegurat (EPI, mascaretes tan quirúrgiques com FFP2, guants, gel hidroalcohòlic…): Els caps regionals ens comuniquen que tenen assegurat aquest material des del primer dia, havent-hi un mínim de romanent de cada material de protecció. Es fa un inventari públic de cada comissaria i es va proveint només del material que es necessita.

-Directrius pel que fa al Romanent generat pel fet de donar compliment a la providència del TSJC que deia que cap mosso es podia reincorporar després de la baixa per motiu Covid-19 sense PCR negativa, i que després de l’Ordre Ministerial dictada, el Departament d’Interior i Salut van tenir aturades durant 3 setmanes. No es pot responsabilitzar als treballadors castigant-los amb un increment de romanent generat per la incompetència o mala gestió d’alguns, a banda que és una il·legalitat:

Els caps regionals ens comuniquen que ells donaran compliment a les directrius que els hi venen marcades, però, que en el cas de Terres de l’Ebre, no tenen cap afectació ni cap càrrega de romanent, ja que des de l’inici, els agents han estat de baixa.

-En destins on l’anul·lació del romanent ja planificat anualment, s’estigui canviant per d’altres dates, s’entén que per raons operatives (en cancel·lar per exemple actes festius i d´altres dispositius que eren fixes per la crisi del Covid-19), recordar als Suports que cal aplicar els coeficients que marca el decret:

Ens comuniquen els caps regionals, que han mirat cada comissaria de la Regió i que avui en dia, no hi ha cap cas.

-Recordar que els quadrants de la planificació anual han d’estar penjats a inici d’any policial, així com les vacances un cop ja se saben, per TIP (no amb noms i cognoms per protecció de dades), i també saber de quins mínims estem parlant en cada torn per tenir una sensació de transparència a l´hora de petició d’AP… Agrairíem recordatori des de Regió a les diferents OS a nivell d´ABP/CD:

Ens comuniquen els caps regionals, que no queda cap comissaria amb graelles penjades amb nom i cognoms, només consta per TIP, per tal de respectar i no vulnerar les dades personals individuals de cada agent.
Referent els mínims, ens diuen que no és possible i que depenent de cada torn/dia, hi poden haver uns mínims o uns altres. També comuniquen que aquesta decisió recaurà sobre el cap de torn, que és qui ho valorarà juntament amb el cap d’USC.

-SRC: Desdoblament de la conferència 306, la que afecta la RPTE, és un tema parlat amb el comissari Cap de Regió RPCT i Inspector Vicenç Sus, actual cap de la SRC Reus, s’està treballant al respecte, és una conferència sobrecarregada i les patrulles en són afectades, a part que territorialment no té massa sentit tenir en una mateixa conferència tota la RPTE, la Conca de Barberà i Vendrell… Hi ha molt malestar al respecte:

Els caps regionals reconeixen que hi ha moltes disfuncions i problemes amb el nou funcionament de la Sala 112, on s’han fet infinitat d’informes i ara s’han de valorar i estudiar per portar a terme alguna modificació. Avui dia 5 de juny, hi ha una reunió a la CSUCOT per parlar sobre les sales.
La nostra organització sindical (concretament la vicepresidenta Montse Blanch), ahir va denunciar aquesta situació als mitjans públics: https://tarragonadigital.com/area-metropolitana/sindicat-demana-mes-efectius-mossos-esquadra-sala-112-reus

ADMINISTRACIÓ

-Manca de personal administratiu presencial. Quan està prevista la reincorporació de personal administratiu per tal que no torni a haver-hi incidències pel que fa a la imputació d’hores nocturnes, extres i d’altres consultes que els companys necessiten fer? Quan es cobraran els endarreriments? Actualment estem al dia pel que fa a aquestes imputacions?

La cap d’Administració ens comunica que des de l’inici de la crisi per la Covid-19, funció pública va redactar una instrucció on enviava a casa a fer teletreball a tot el personal funcionari administratiu, menys el personal laboral (personal de manteniment).
Durant aquestes últimes setmanes i depenent de les fases, s’activa personal administratiu per treballar físicament a les comissaries i per poder tancar nòmines.
En l’àmbit retributiu, només es va poder pagar hores extres i nits dels mesos de febrer. Març i Abril, tancaran nòmines a dia 5 (avui) i en un principi s’abonaran les hores i les nits però, sempre i quant totes les regions tinguin les nòmines tancades igual que té Terres de l’Ebre, sinó, no es tornarà a pagar. INADMISSIBLE

-Pilones de seguretat a la comissaria de Móra d’Ebre: Després de reclamar-ho durant molt de temps per part de la nostra organització, sembla que ja s’ha pogut desencallar i en els pròxims dies, muntaran les pilones de seguretat.

-Climatització: Amb la Covid-19 han canviat diverses coses, entre elles la manera de ventilació de les comissaries. Des de la Regió preguntaran a Infraestructures per muntar mosquiteres o similars per fer front a l’entrada d’insectes a l’interior de les comissaries.

-Parc Mòbil: A finals d’any hi haurà parc mòbil, i segueixen els tràmits establerts però, es desconeix encara quin tipus de vehicle arribarà a la Regió.

-Agents amb pràctiques i Pla d’estiu: Ens comuniquen que avui dia, encara no tenen informació del número d’efectius que vindran a la Regió.

Un cop més us recordem que no espereu a les reunions regionals a fer-nos arribar les queixes, davant qualsevol incidència i/o queixa no dubteu a consultar al vostre delegat/da que ho traslladarà on pertoqui de manera immediata.

Tortosa, 05 de juny de 2020

OBRIR XAT
Bon dia! Aquesta és un missatge automàtic del whatsapp del despatx de la USPAC.
El nostre horari d'atenció al whatsapp és de dillums a dijous de 8h a 20h i divendres de 8h a 14h.
En cas d'atemptat amb lesions i baixa fora d'aquest horari, truca'ns.
Digues-me en que et puc ajudar i en breu et respondrem.