RESUMS REUNIONS

108/2023 RESUM COMITÈ SEGURETAT I SALUT LABORAL 16-06-2023

108/2023

Divendres, 16 de juny de 2023, va tenir lloc el Comitè de Seguretat i Salut Laboral. Us passem els punts més rellevants tractats:

-Punts proposats per la Subdirecció General de Prevenció de Riscos i Salut Laboral:

-Presentació de la nova Subdirectora: La nova Subdirectora és la Sra. Maria Jesús Carmona. Des de l’USPAC li donem la benvinguda.

-Dades de Sinistralitat: El primer trimestre de 2023 ha estat de 413 accidents laborals, una afectació del 2,16 % de la plantilla.

-Dades d’absentisme del 2022: L’absentisme laboral al primer trimestre de 2023 ha estat d’un 8,73 % de mitjana a tot el cos.

-Informació sobre lipoatròfia: S’està estudiant un brot al Complex Egara a una planta, hi ha 4 afectats del CME i 1 afectat extern al CME.

-Suport Psicològic: Durant el primer trimestre de 2023 hi ha hagut 7 emergències psicològiques noves, nombre de persones ateses 43. 48 casos nous individuals i 263 en seguiment, 42 persones d’alta. El primer trimestre de 2023 s’han atès 311 persones.

-Programa Espai: 30 casos nous, 52 en seguiment i s’han donat 10 altes.

-Dades sobre l’assetjament sexual o per raó de sexe: Durant el primer trimestre de 2023, s’ha activat una vegada.

Servei de vigilància de la salut: En aquests moments no hi ha cap metge, tenim 4 infermers i el servei mèdic ho està fent metges d’EGARSAT.

 

Punts USPAC 16-06-2023

ASEPEYO:

-Negativa d’ASEPEYO a donar els informes mèdics als pacients. Continuem amb el mateix problema i és negant a fer proves.

Ens informen que els agents han de sortir amb el seu informe. Si ens trobem incidències comunicar-lo i miraran d’arreglar-ho.

-No trobem de rebut que no vulguin atendre als agents armats quan no és necessari que se la treguin. (Recordem que encara ens trobem amb nivell 4 d’alerta antiterrorista)

Ens informen que ASEPEYO ha comunicat que és potestat del metge, els hi ha demanat per escrit on es troba regulat i encara no tenen resposta. Ens donen la raó que en cas de no ser necessari no haurien de demanar que el pacient hagi de deixar l’arma. Tenen una reunió programada amb ASEPEYO per intentar de resoldre el problema.

 

-Dates exactes d’ARL dels vehicles. Continua sense estar previst per 2023?

Ens informen que es farà una Avaluació de Riscos Ergonòmics de les furgonetes d’ARRO i BRIMO. Dels vehicles en general no hi ha previsió encara.

 

-Adequació de les escales de La Bisbal a normativa, com consta amb el requeriment d’inspecció de treball.

Ens remeten al que es va dir a la subcomissió d’infraestructures.

 

-Actualització mesures Covid. Encara no se sap res.

Ens informen que s’està elaborant la nota informativa i es publicarà a la intranet.

 

-Hi ha resultat de l’estudi de l’alta sinistralitat a la RPMN?

Ens informen que el projecte es troba en marxa per tot el territori.

 

-Com es troba la contractació de les brigades de jardiners per les plantacions de marihuana i la posada en funcionament del Magatzem? Ens van informar que la prova pilot seria a RPMN i ens han informat que estan posant un container a Mataró.

Es troba tot en marxa, del container a Mataró no saben res. Ho comprovarem i informarem si està instal·lat.

 

-Solució per la manca de metges?

No tenen cap solució, hi ha manca de metges en tot el territori. A més que per treballar al departament necessiten l’especialitat de Salut Laboral i molt pocs metges la tenen.

 

-El cos cada vegada va envellint més. Estudiar com gestionar les dificultats físiques de les dones en menopausa.

Ens informen que en cas de necessitat es pot demanar una adaptació. En aquest cas les dones ens troben dins l’art. 25 de treballadors/es especialment sensibles, de la Llei de 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals.

 

-Qualsevol consulta en aquest àmbit recordeu que ho podeu traslladar al correu de riscoslaborals@uspac.cat i atendrem les vostres peticions, i ho elevarem on pertoqui.

 

USPAC, L’ESCUT DEL MOSS@S

Barcelona, 19 de juny de 2023

OBRIR XAT
Bon dia! Aquesta és un missatge automàtic del whatsapp del despatx de la USPAC.
El nostre horari d'atenció al whatsapp és de dillums a dijous de 8h a 20h i divendres de 8h a 14h.
En cas d'atemptat amb lesions i baixa fora d'aquest horari, truca'ns.
Digues-me en que et puc ajudar i en breu et respondrem.