RESUMS REUNIONS

RESUM REUNIÓ ENTRE SINDICATS, CAPS DE LES SALES I SAUC (II) 19-06-23

109/2023

Avui, ha tingut lloc la segona sessió de la reunió amb la SCC, on ens hem pogut reunir, de nou, amb el Cap i Sots cap de la SCC i SAUC, per tractar els punts pendents que quedaven. Aquests han estat els punts tractats avui:

-Salut Laboral: Sobretot s’ha tractat en referència a poder garantir els descansos per donar compliment a la normativa de riscos laborals, tant pel que fa als àpats, les desconnexions cada cert temps, el poder atendre les necessitats bàsiques, els descansos pel que fa a pantalles regulat també per normativa… Ha quedat molt clar que si el servei no està ben dimensionat és impossible garantir-ho, s’ha tractat el cas de Sala Reus en concret on el cap de setmana del 10-11 de juny es va treballar amb 23-24 efectius (https://uspac.cat/accio-sindical/la-sala-de-reus-torna-a-estar-al-limit/), els caps de la SCC ens diuen que aquesta situació NO s’hauria de donar i que estan treballant perquè en cap cas, un cop es resolgui el reforç i disposin de les hores extres, es baixi dels 30-32 òptims mínims per torn de treball.

Us recomanem que en cas que s’incompleixi la normativa i treballeu sota mínims feu N.I. i ens la traslladeu, i des de la nostra secció de riscos laborals farem la corresponent denúncia.

-Oferiment Sales i H.E: Reconeixen que ja van tard, però és imminent la resolució dels oferiments, tampoc ens saben concretar nombre d’agents que reforçaran les Sales. Inaudit, en la data que estem ja! Pel que fa a les hores extres ens diuen que el reforç d’estiu s’inicia per Sant Joan i per tant, a les Sales i a USC es disposarà d’hores a partir de divendres.

-Mobiliari, material oficina i informàtic: Molta voluntat de dotar allà on sigui necessari però molta dificultat realment. Pel que fa a alfombretes de ratolí, recolza canells o similar s’ha de demanar directament a Administració, recomanem fer sempre N.I i que ens la traslladeu. També hem elevat la queixa de les cadires de mala qualitat (ens diuen que SI compleixen normativa) de les Sales tenint en compte que suporten una activitat de 24/7 sense stop… Com es passen la pilota d’un departament a l’altre, recomanem també que feu N.I al respecte i ens les feu arribar i ho denunciarem. Pel que fa a material informàtic, tipus pantalles, ordinadors…ens diuen que s’ha demanat renovar i una millora a la DSIP (mentre, les peticions s’han de tramitar mitjançant l’interlocutor informàtic a la mateixa Sala i enviant còpia a SCC). També pel que fa a una millora de l’aplicació de Sales per revisar errors i substituir l’actual. És a llarg termini perquè no és fàcil però és necessària la millora. S’ha fet gestions amb els telèfons de gestió de grues i s’ha millorat en el temps de gestió. Està previst pel 2n semestre de 2024 la renovació de tot el tema material informàtic a nivell de Sales.

-Filtre deficient en l’arribada de cartes i incidències operadors 112: S’ha traslladat queixa perquè es filtri millor i s’està a sobre per evitar errors. Han resolt la problemàtica que teníem dels punts singulars, ja carreguen les adreces. De totes maneres, ens traslladen que si hi ha incidències les eleveu per anar resolvent d’immediat.

-No autorització torn sol·licitat de reduccions de jornada: Ens recorden que la instrucció diu que s’ha de garantir el servei, en som conscients, però també els informem que actualment la reducció de jornada és la única forma que es té per poder conciliar i amb minva de sou, per tant no es pot negar de facto a gaudir de reducció de jornada en un torn concret (per exemple, cap de setmana) i això està passant. Més quan s’estan negociant mesures que garanteixin la conciliació familiar!!

-Accés a la publicació del quadrant de Sala Reus: Comuniquem que no s’ha solucionat el problema, i segueixen vetant a la Sala de Reus l’accés al quadrant, ens diuen que comunicaran als caps que es publiqui com estableix la norma d’immediat.

-Climatització, ventilació, il·luminació Sales: Ens recorden que amb el nou Decret és obligatori les mesures de 19 graus hivern i 27 graus estiu, per tant garanteixen normativa. Pel que fa a ventilació ens diuen que si s’obren finestres, no es pot garantir la correcta climatització però que la part operativa prefereix finestres obertes per ventilar. Pel que fa a les incidències de la Sala de Reus, al ser un edifici extern a mossos, s’està fent gestions amb el gestor de l’edifici (soroll, climatització…). Tema manca o excés d’il·luminació a les Sales s’està revisant. Si detecteu incidències al respecte ens envieu correu a riscoslaborals@uspac.cat i farem les comprovacions oportunes i ho elevarem.

-Portal Intranet Sales: Ja han tingut la primera reunió amb els equips tècnics per homogeneïtzar el Portal de Sales per un millor rendiment, no es preveu que estigui enllestit abans 6-8 mesos.

-Formació: Hi haurà dues edicions (100 persones en total, curs entre octubre-novembre), 75 places al ISPC i 25 places presencialment a Reus. Seguim reclamant la formació descentralitzada, i ho veiem com un bon inici que esperem tingui continuïtat. També s’està treballant amb ISPC en una formació més específica per la gent que ja fa anys que treballa a Sala i encara no té el curs, amb el mateix contingut (en línia) i una part presencial, equiparable al mateix curs validat per ISPC.

-Permisos AP: Van demanar des de la SCC estadística a la Sala Reus , que era d’on majoritàriament provenien més queixes, el resultat és des del 1 de febrer a 31 de maig, amb un total de 656 sol·licituds i un 93’6% Ap’s favorables i un 6’4% denegats. Ens agradaria saber, com hem demanat, l’estadística en període d’estiu, sense resposta de SGRH.
Recordeu: ningú us pot vetar que demaneu els AP en qualsevol data de l’any, sempre per ATRI, i en el torn que necessiteu, sigui diari o cap de setmana o festiu. De tenir denegacions reiterades ens ho feu arribar i ho elevaríem d’immediat, i recordeu que s’ha de motivar. El mal dimensionament de les Sales no ha de repercutir sempre en els seus treballadors!

-Horaris: Tenen la proposta gairebé preparada, en uns 10 dies ho elevaran a la Tècnica. No ens traspassen cap tipus d’informació, només davant les queixes que són importants les necessitats del servei però sobretot la conciliació de companys i companyes, ens asseguren que es garantirà. Evidentment vetllarem per garantir les vostres condicions laborals, cal que tingueu present que tota modificació horària no es pot aplicar de facto, s’ha de negociar amb els sindicats. Hem demanat una reunió amb el Grup de Treball d’Horaris i Conciliació perquè ens avancin la informació de la “proposta” i tant bon punt tinguem informació us la traslladarem, sobretot per evitar el malestar que genera algun missatge concret en certs brífings.

-Canvi ubicació RPMB: Tot està en fase molt inicial i no ens poden donar més informació al respecte perquè no la tenen.

-Seguretat 112: Aquest punt, al ser especialment sensible, ho explicarem a les visites de la nostra delegada de la Sala a les visites que fa setmanalment.

 

Tornem a recordar que a la Sala de Reus s’està fent l’avaluació de riscos psicosocials i que és molt important arribar a un 60% dels efectius que realitzin el qüestionari. Teniu l’oportunitat de donar visibilitat a les condicions de treball que patiu. I és totalment CONFIDENCIAL!

Davant qualsevol dubte, queixa o aclariment contacteu amb els nostres delegats/des de referència de les vostres Sales i ho traslladarem on pertoqui. Seguirem traslladant i treballant totes les vostres mancances a aquestes reunions que seran quadrimestrals, però sobretot en el dia a dia.

Si algun Cap de Sala us diu que els sindicats NO fan res (ens ha arribat), nosaltres us garantim que per la USPAC les Sales (i qualsevol unitat) i, sobretot, les condicions laborals dels nostres són prioritàries, i animem a aquest Cap que sigui valent i ens ho digui a la cara. No hi ha res millor que tenir la consciència tranquil·la!! No tothom la té.

 

USPAC, L’ESCUT DELS MOSS@S

Sabadell, 19 de juny de 2023

OBRIR XAT
Bon dia! Aquesta és un missatge automàtic del whatsapp del despatx de la USPAC.
El nostre horari d'atenció al whatsapp és de dillums a dijous de 8h a 20h i divendres de 8h a 14h.
En cas d'atemptat amb lesions i baixa fora d'aquest horari, truca'ns.
Digues-me en que et puc ajudar i en breu et respondrem.