RESUMS REUNIONS

RESUM REUNIÓ ENTRE SINDICATS, CAPS DE LES SALES I SAUC 23-05-23

90/2023

A l’últim Consell de Policia, després de sistemàticament traslladar multituds de queixes de les diferents Sales del territori, el comissari en Cap va decidir iniciar, a l’igual que es fa amb les Comissaries Generals, reunions sistemàtiques amb la SCC, la qual cosa valorem positivament. Avui, ha tingut lloc la primera, on ens hem pogut reunir amb el Cap i Sots cap de la SCC i SAUC. Ens traslladen que la intenció és continuar amb aquestes reunions sistemàtiques per anar solucionant les diferents problemàtiques a les Sales d’arreu del territori. Hi havia un ordre del dia molt ampli repartits en 6 blocs (Recursos Humans, Instal·lacions, Material, Informàtica, Vestuari i Altres). Donada l’extensió dels punts traslladats només hem pogut tractar els del bloc de Recursos Humans i no tots (queden pendents els referents a Salut Laboral, Reduccions de Jornada i Formació). Els punts tractats que intentem sintetitzar i explicarem més àmpliament a les visites/brífings han estat:

✓ Decret d’Estructura, Model de Sales i Nivell 2: Ens recorden que ha sortit el Decret però encara no està feta la RLT, la dependència de les Sales és Prefectura. La idea que es té amb la implantació del nou model és unificar procediments, criteris per totes les Sales, tenint la mateixa intranet i informació i que pugui haver i un suport entre Sales. També una xarxa pròpia a Sala per evitar desconnexions, talls… tot i que això són conscients que serà més lent perquè suposa una partida econòmica important i depèn d’Infraestructures. Pel que fa al Nivell 2 ens diuen que va lligat al grau d’especialitat i que depèn de la carrera professional i que ara mateix no hi ha res previst. Pel que fa a la revisió del model de sales només ens poden avançar que quan tinguin les conclusions les traslladaran als sindicats. Treballen en la integració de totes les Sales a nivell tècnic i operatiu. També treballen en una millor coordinació entre Sales, sobretot en casos de dispositius concrets, per una millor gestió i evitar situacions de sobrecàrregues de feina.

✓ Horaris: Ens diuen que s’ha treballat en un estudi (no ens avancen res) i en breu s’elevarà.

Amb la intenció de millorar la capacitat de gestió de les Sales quan més falta faci. No acceptarem cap pas enrere pel que fa a horaris, i us informarem tan bon punt ens traslladin la proposta.

✓ Manca d’Efectius a totes les Sales: S’ha anat traslladant les necessitats operatives i la manca d’efectius arreu del territori i ens diuen que des de la Tècnica es va redistribuint i fent oferiments segons necessitat. Ara l’últim, el que va sortir per la Sala de Reus i la RPMN, així com de resultes de la RPMB i RPMS. Seguim denunciant que no hi ha un correcte dimensionament de les Sales, fet que genera grans sobrecàrregues de treball, incompliments en normativa de salut laboral, condicions laborals penoses i minva de drets (descansos, ap’s, permisos, reduccions…). Són conscients que s’han de desdoblar conferències i equilibrar càrregues de feina i s’està auditant per corregir.

✓ Manca caporals i Caps de torn Regionals: Són conscients que hi ha manca de caporals i caps de Torn Regional en alguna Sala, per exemple Sala Reus i també en el torn de nit de la RPMS i ens confirmen que mentre no se solucioni, les hores extres destinades a les Sales, en cas de necessitats operatives també es podran utilitzar en aquests casos. S’està estudiant el fet d’incorporar caporals i comandaments en segona activitat també per donar suport i reforçar amb tasques de supervisió i gestió. S’ha demanat informe a la Tècnica i s’està treballant aquest punt a la COPSA.

✓ Cobertura estiu, conciliació, bossa Hores Extra: Amb els oferiments que han sortit i la bossa d’hores extres per atendre la demanda, sobretot pel que fa a la Sala de Reus que recull tota la costa i la RPMB que és on s’incrementa més els incidents en període d’estiu. També han demanat que amb la nova promoció que surt a l’agost, hagi una nova proposta per omplir les Sales en general. Ens traslladen que s’està auditant les càrregues de feina i amb la nova promoció intentaran dimensionar-les correctament. Seguim demanant que pel nou concurs general surtin TOTES les places ocupades i amb la RLT que pertoca. Ens recorden que els efectius de Sala, per necessitats operatives, no poden participar al Pla de Costa (es pot valorar la seva sortida però no en període d’estiu). Demanem també un sistema equitatiu i transparent per adjudicar les hores extres, donat que hi ha queixes. Ens diuen que ho revisaran però creuen que el sistema és el de la roda i que es fa correctament.

✓ Mínims, concessió vacances, assumptes personals, hores acumulades, planificació romanent en període estiu: Ens traslladen que entre els mínims necessaris (que tot i que s’ha demanat sigui públic, no ens els han passat), les vacances i d’altres permisos sobtats i tenint en compte les baixes que puguin haver, s’ha de garantir aquests mínims i no es poden autoritzar permisos si no es pot garantir la cobertura del servei. Tot i així, estan d’acord en que no es poden donar missatges per part dels caps ni suport que “des de juny fins setembre no es poden demanar ap´s” o vulnerant la instrucció pel que fa a la concessió de vacances ni similars. Revisaran si en algun moment s’està fent res que no toqui. Insistim en que és necessari que siguin públics els mínims en cada torn i jornada de treball.

Es comprometen a que si es garanteixen els mínims vetllaran perquè es concedeixin els permisos, tot i que ens diuen que no és fàcil en període d’estiu.

Potser el problema radica en que els oferiments de reforç d’estiu haurien de preveure les vacances, les reduccions de jornada que hi ha (i que recordem són un dret i única forma de conciliació pràcticament que tenim els mossos i mosses) i que la gent pugui gaudir dels assumptes personals o de les hores acumulades quan ho necessitin.

✓ Accés a la publicació del quadrant de Sala Reus: Tot i que ja es va parlar amb el Cap de la Sala i es va comprometre a tornar-lo a fer públic, traslladem que és important tenir l’accés a la planificació per facilitar canvis i per transparència, encara que es pugui obviar informació de caràcter confidencial per protecció de dades. Estan d’acord en aquest punt.

Com ja hem avançat, no s’han pogut tractar més punts en aquesta primera reunió i ens convocaran previsiblement al juny per continuar amb la resta de punts (no s’han tractat ni la meitat de punts de l’ordre del dia, tot i que ja els tenen sobre la taula.

Com a mínim, valorem, amb aquesta primera reunió, tenir l’opció de traslladar on toca les problemàtiques constants i reiterades que fa anys arrosseguem i ens trobem amb uns caps oberts a posar solucions i revisar possibles pràctiques inadequades i garantir les condicions laborals dels nostres companys i companyes. Esperem que no es quedi en bones paraules, perquè ja els hem traslladat que els professionals que treballen a les Sales fa massa temps que pateixen unes condicions laborals indignes, amb càrregues de treball excessives i veuen vulnerats molt sovint els seus drets laborals així com la normativa de riscos laborals.

Aprofitem per recordar-vos que la Sala de Reus està participant en una avaluació de riscos psicosocials que ha començat a tota la RPCT i que després es traslladarà a la resta de territori i que és molt important arribar a un 60% dels efectius que el realitzin (si teniu dubtes pregunteu a Administració, al vostre destí o al delegat de referència). Teniu l’oportunitat de fer una avaluació de baix cap a dalt, aquest cop, i donar visibilitat a les condicions de treball que patiu. Recordeu que el qüestionari és totalment CONFIDENCIAL.

Davant qualsevol dubte, queixa o aclariment contacteu amb els nostres delegats/des de referència de les vostres Sales i ho elevarem immediatament i traslladarem on pertoqui. Esperem que ens convoquin aviat a la reunió per acabar de tractar els punts i sobretot esperem solucions reals i que no s’allarguin el temps. Ja fa prou que arrosseguem aquestes problemàtiques!!

 

USPAC, L’ESCUT DEL MOSS@S

Sabadell, 23 de maig de 2023

OBRIR XAT
Bon dia! Aquesta és un missatge automàtic del whatsapp del despatx de la USPAC.
El nostre horari d'atenció al whatsapp és de dillums a dijous de 8h a 20h i divendres de 8h a 14h.
En cas d'atemptat amb lesions i baixa fora d'aquest horari, truca'ns.
Digues-me en que et puc ajudar i en breu et respondrem.