REGIONS POLICIALSRESUMS REUNIONS

REUNIÓ CAPS ÀREA TEDAX-NRBQ 04-02-2021

15/2021

El proppassat dia 04-02-2021 vàrem mantenir una reunió entre la delegació d’USPAC i els responsables de la unitat TEDAX-NRBQ del CME, plantejant la mateixa en 3 àmbits diferenciats:
• HORARIS I COBERTURA OPERATIVA 24H
• MANCANCES MATERIAL
• MANCANCES FORMACIÓ CONTINUA

HORARIS I COBERTURA 24 HORES
Pel que fa als horaris i a la cobertura del servei per donar una resposta eficient i eficaç durant les 24h els 365 dies, informem dels escrits presentats en data 16 i 18 d’agost de 2020 amb núm. de registre (RECD04Z1TC1 i RE255SGZKJN). Així com de la presentació per part d’USPAC d’un conflicte col·lectiu al setembre del 2020, el qual inclou, en un dels seus punts, la petició de les guàrdies de 24h; ha estat inclòs en el darrer consell de la policia celebrat. També informem de la presentació d’un escrit el 12-10-2020 amb núm. de registre 0DKX4TRS.
En data 28-10-2021, obtenim resposta escrita signada per la SGRRHH (Sra. Esperança Cartiel), en la qual ens detalla la implantació d’una nova previsió horària per a l’àrea de TEDAX-NRBQ del CME. Avalant aquest horari i garantint la decisió operativa davant de qualsevol incident. Entenem, assumint la responsabilitat en cas de qualsevol incidència.
Pel que fa al nou horari, tot i respectar a les “mínimes” normes que regulen l’horari Especial Específic, des d’USPAC sol·licitem i estarem atents que es garanteixin els drets dels treballadors. Quant a el gaudiment de tots aquells permisos, vacances i ILT/indisposicions que es puguin generar, garantint els mínims per una resposta operativa eficaç i eficient que no suposi posar en risc als especialistes davant qualsevol dels incidents als que donen cobertura arreu del nostre territori.
Traslladem que per la complexitat de les tasques que tenen atribuïdes els especialistes de l’Àrea de TEDAX-NRBQ, requereixen estar en perfectes condicions físiques i psíquiques, i l’empitjorament d’aquestes establint un sistema de rotació en torns o de jornades de llarga duració de forma continuada.
Seguint la “filosofia TEDAX”, els agents que inicien qualsevol intervenció són els encarregats de finalitzar-la. Preguntem sobre els perllongaments de servei que es poden generar. Rebem el compromís per l’àrea que es tindrà en compte aquestes incidències garantint el descans per a la incorporació a l’endemà, per qualsevol perllongament.
Traslladem al responsable de l’Àrea de TEDAX-NRBQ el resultat d’una enquesta interna entre la majoria dels membres de la especialitat, els quals consideren que cal mantenir les guàrdies presencials de 24h. Afegint per part nostra, que en cas de tornar-se a aplicar, caldria establir un quadrant anual d’aquesta guàrdia per tal de garantir la conciliació de la vida laboral i familiar.
Ambdues parts coincidim, que amb més agents, aquesta cobertura estaria garantida sense distorsionar els horaris i la duració de les jornades. Però, al ser una especialitat molt tècnica, un nou concurs-oposició amb la formació dels especialistes, pot retardar anys l’arribada de nous efectius. Ambdues parts coincidim en donar marge d’implantació del nou horari, que acaba de començar, i analitzar la situació més endavant.
MATERIAL
Pel que fa al material traslladem que revisades les darreres licitacions públiques de material específic per aquesta àrea, les úniques dades que trobem són al 2019: el manteniment dels robots i la compra d’equips de raig X, el 2020 cap compra i el 2021 el contracte de manteniment dels robots. Per part d’USPAC creiem que és una SITUACIÓ MOLT GREU, tenint en compte que són els màxims especialistes en matèria d’explosius i altres amenaces similars, i “retallar” en l’adquisició o renovació del seu material posa en risc no només als especialistes, sinó a la resta de companys/es i sobretot a la resta de població.
Creiem que destinar pressupost a noves unitats o altres compres que realitza el Departament d’Interior i deixar, les ja existents, sense dotació pressupostària suposa una greu irresponsabilitat dels nostres dirigents POLÍTIC/POLICIALS.
Inhibidors, el 80% dels que es disposen actualment són dels anys 2004. Evidentment caldria una renovació per tecnologia obsoleta.
Manca d’explosius, l’àrea TEDAX té una mancança d’adquisició d’explosius que els dificulta la feina. Sembla que es tracta de problemes burocràtics entre el Departament i el Ministerio del Interior, cal desencallar-ho amb urgència.
Robots desactivadors aturats (valor 400.000€). El motiu és que no es poden traslladar, ja que una vegada carregats als vehicles superen el pes màxim autoritzat (de traca i mocador). Des d’USPAC hem plantejat diverses solucions, algunes d’elles no impliquen gaire complexitat: es pot revisar la fitxa tècnica dels vehicles actuals si permeten una modificació d’importància a la ITV que permeti ampliar el pes màxim. Adquirir remolcs que permetin el transport de tot el material necessari; o adquirir nous vehicles que puguin portar tot el pes del material.
Els nostres TEDAX, pel problema expressat en el punt anterior, treballen amb robots que tenen 25 anys. A més, les avaries i manteniment les realitzen els propis agents, amb dificultat per trobar peces de recanvi. És penós !!!
Impressores 3d i Drons: recentment, durant el curs d’especialització, l’ISPC va adquirir aquest material i els ha cedit durant un temps. Material absolutament necessari, però l’ISPC l’ha reclamat; quedant els TEDAX sense material de dotació.
Canteres o espais habilitats dipòsit explosius: manquen convenis arreu del territori amb canteres o espais habilitats on dipositar els explosius que es retiren i es destrueixen. Actualment s’haurien de dipositar i custodiar a les dependències policials, evidentment, posant en risc a tot el personal que hi treballa. Els responsables de l’àrea ens informen que hi ha en marxa un conveni amb unes instal·lacions centralitzades, però ara per ara no estem on estem. Els explosius a dependències policials.
Vehicles: Han arribat de nous a l’àrea TEDAX per renovació del parc mòbil, però per ordres de la superioritat han estat “assignats” a altres unitats, reduint el nombre de vehicles i canviant els nous per vells. No compartim aquetes decisions, ja que els no es renova el parc mòbil de l’Àrea. Esperem una solució.
Manca PC TEDAX Girona: Ho vàrem traslladar a la reunió regional. Rebent com a resposta que al ser un servei centralitzat, hauria de ser aquest qui el facilités. Hem peticionat aquesta incidència als Caps de l’Àrea. Ens informen que ho revisaran i buscaran la forma de solucionar-ho, si aquesta mancança persisteix.
FORMACIÓ
El curs d’especialista TEDAX-NRBQ estableix una actualització cada 2 anys per a tots els Tècnics. Manifesten que aquesta formació només la faran alguns membres pel cost que suposa, deixant a la gran majoria sense aquesta formació d’actualització en materials i tècniques terroristes internacionals de gran importància. Lamentable !!
També es rebien informes que les FFCCSE (GC i CNP) que traslladen a la resta de FFCCS, i que aquesta fa temps que no arriba, desconeixem els motius. Però, trobant-nos en alerta nivell 4 terrorista, aquesta informació es força rellevant per garantir la seguretat de tots els ciutadans de Catalunya.
S’ha establert una planificació, el qual entenem com a entrenament, no formació de nous conceptes. Aquest, amb els mitjans actual que disposem, s’ha de complementar si o si amb noves formacions. Part d’aquest entrenament, i enllaçant-ho amb la manca de material que pateix fa temps la unitat, s’està fent amb el material operatiu, fet que no trobem adequat, ja que es pot fer malbé el material que després poden necessitar.
El poc material que s’utilitza fora de l’operatiu és obsolet i antiquat. És el resultat de desviar de pressupost de l’àrea TEDAX cap altres unitats, algunes de nova creació.
Conclusions:
Davant tot l’exposat, i en un escenari electoral que pot canviar els responsables polítics que han d’assumir totes aquestes mancances en una unitat tan sensible com ho és l’encarregada de la desactivació d’explosius o els riscos NRBQ, li traslladarem aquestes mancances perquè en tingui coneixement formal i n’assumeixi les responsabilitats que se’n puguin derivar.

USPAC, L’ESCUT DELS MOSSOS

10 de febrer de 2021

OBRIR XAT
Bon dia! Aquesta és un missatge automàtic del whatsapp del despatx de la USPAC.
El nostre horari d'atenció al whatsapp és de dillums a dijous de 8h a 20h i divendres de 8h a 14h.
En cas d'atemptat amb lesions i baixa fora d'aquest horari, truca'ns.
Digues-me en que et puc ajudar i en breu et respondrem.