CentralREGIONS POLICIALS

REUNIÓ REGIONAL RPC 18-01-2021

24/2021

Resultat de les qüestions plantejades per USPAC a la reunió regional de la Regió Policial Central, i recull d’altres temes tractats:
Primer.- Per part de la nostre sindicat, volem agrair el tracte i l’interès amb el què, els Caps de la Regió Policial Central, han atès a les qüestions plantejades. La visible voluntat de millora de les condicions dels agents que hi treballen i la solució dels problemes que hi poden haver. Dit això, les bones intencions sovint queden en no res si no van acompanyades de fets i resultats. Així mateix, des d’USPAC, ens alegrem d’aquesta predisposició i aquest tarannà, ja que facilita la comunicació tant d’una banda com de l’altra.
Segon.- Punts tractats d’afectació a tota la RPC:
2.1.- Nombre de companys/es confinats per la COVID: se’ns informa que en tota la regió hi ha 11 agents confinats, 2 d’ells amb resultat de la PCR positiu.
Pel què fa al nombre de vacunats: en 5 dies s’han dut a terme 470 vacunacions, als quals se’ls posarà la segona dosi en un període de 10 a 12 setmanes.
2.2.- Tenim moltes queixes pel tancament de la Sala Regional i la unificació de totes les ABP’S en un sol canal de comunicació, més la manca d’operadors que no permet passar la informació o gestionar els incidents de manera immediata. Sabem que les tables permeten autogestió, però a la RPC hi ha molts llocs sense cobertura. Al marge que, la utilització de la tablet, no és possible en segons quines actuacions, si es vol fer la tasca de la manera més segura possible.
Els caps de la Regió manifesten ser coneixedors d’aquesta problemàtica, i més tenint en compte que la SRC de Manresa donava un molt bon servei, tant a Mossos d’ Esquadra com a Policies Locals i Vigilants Municipals. Aquestes incidències es solucionaran quan la Sala de Reus disposi d’una cobertura d’operadors òptima que minimitzi aquests problemes. Pel què fa a la cobertura de les tablets, això només es solucionaria col·locant repetidors en les zones de poca o nul·la cobertura.
2.3.- Insistim, és un greu error el tancament del sector de Trànsit d’Igualada. I més, tenint en compte la singularitat del sector i el nombre de vies importants que hi passen, les quals tenen un volum diari de circulació molt alt.
Els Caps de la regió manifesten que no comparteixen la decisió, però que els criteris utilitzats venien determinats de la Prefectura i que en aquest aspecte poc s’hi podia fer, ja que afectava no només al sector de trànsit d’Igualada, si no també a altres sectors.
Des d’USPAC no acceptem aquest tancament, per la qual cosa continuarem lluitant per revertir-ho i que els nostres companys/es puguin treballar amb seguretat i dignitat.
2.4.- Manca d’espai als nous vehicles mampara: els agents que superen els 1’85 cm d’alçada i que, a causa de la col·locació de la mampara dels detinguts, tenen molts problemes de mobilitat, comoditat i funcionalitat quan seuen al seient de copilot S’ha pogut comprovar que és impossible obrir la guantera, els genolls els toquen al “salpicadero” i gairebé no es poden moure. Així mateix, la mampara esta acollada a sobre de l’airbag, què succeirà en cas de col·lisió i quines conseqüències pels agents ?
El Sots cap de la regió manifesta no tenir coneixement d’aquests fets i farà les comprovacions personalment.
Per part d’USPAC considerem que la seguretat dels agents i treballar en condicions òptimes, i més tractant-se de l’habitacle del vehicle, és prioritari i, per tant, aquesta problemàtica s’ha posat en mans del nostre servei de Riscos Laborals.
2.5.- Millora de la seguretat perimetral de les Comissaries d’Igualada i Solsona (col·locació de tanca opaca per tal de que des de l’exterior no es puguin veure els vehicles estacionats) Així com el sistema de càmeres perimetrals i d’accés al pàrquing.
Pel què fa a les càmeres i els sistemes de vigilància perimetral i accés a les comissaries: el Sots cap de la Regió manifesta que s’està fent un informe on constin totes les necessitats de les comissaries en relació a aquest punt i, un cop finalitzat, es duran a terme totes aquelles millores que hi constin.
Tanca opaca perimetral: la Cap d’Administració ha dit que es volien col·locar unes teles enganxades a les tanques. Aquesta solució ens ha semblat del tot inadequada, ja que una tela es pot trencar amb facilitat i el millor seria unes panells sòlids, els quals quedessin ajustats i no una simple tela que qualsevol persona pot foradar. La Cap d’administració Regional manifesta que ho tindrà en compte i miraran que poden fer.
2.6.- Nova uniformitat: la Cap d’Administració informa que es lliuraran 5000 uniformes a finals del 2021 i 5000 uniformes a finals del 2022. Es desconeix com i sota quins criteris es farà aquest lliurament.
Tercer.- Punts tractats d’afectació a l’ABP BAGES:
3.1.- Q3 a l’OAC, com es va plantejar al seu dia, amb la implantació de la Cita Prèvia.
El Sots Cap de la Regió informa que NO es farà el Q3, ja que estan satisfets del funcionant actual.
3.2.- Tenien coneixement que s’havia sol·licitat, a l’anterior Comissari, una votació per tal de copsar la voluntat majoritària dels agents que hi treballen en relació al canvi de seqüència horària (entrar una hora abans), i en cas de “guanyar” el canvi, aquest es fes efectiu?. I si es tenia coneixement que s’hagués considerat fer aquesta votació, tenint en compte també, que una altra part de la plantilla era contrària a aquest canvi.
La Cap i el Sots cap de la Regió, manifesten que aquests temes són complexes i arribat el cas s’han d’analitzar amb profunditat, amb la implicació de tothom.
3.3.- Baixes temperatures a l’OAC i mesures per a solucionar-ho.
La Cap d’Administració manifesta que està al cas d’aquesta incidència. Que amb el nou sistema de calefacció automatitzat no es poden regular les temperatures manualment com abans, si no que tot està informatitzat i l’única persona que disposava de les “claus” per modificar la temperatura era el treballador de manteniment de la comissaria i, si algú volia que es pugés o baixés la temperatura, ho havia de fer a través d’ell.
Tant per part de la nostra organització sindical, com del Sots cap de la Regió, s’ha considerat aquest sistema és totalment deficient. I més, tenint en compte que per la nit no hi ha servei de manteniment i, per tant, ningú té accés a aquestes “claus”. Una altra solució que proposa, l’administració, és la de instal·lar estufes.
Aquestes mesures no ens semblen suficient i, per tant, ho traslladarem al nostre servei de Riscos Laborals i denunciar-ho, si s’escau, a Inspecció de Treball.
Quart.- Punts tractats de ABP Solsonès.-
4.1.- Manca de Caporals a l’ABP (per sota de la RLT). Tenint en compte que, a tres escamots tenen un segon caporal però amb algun tipus de reducció, en un altre escamot el segon caporal només pot fer servei de porta, i a l’altre escamot només hi ha un sol caporal. I que tot això comporta una sèrie de perjudicis, tan pels caporals que han d’estar canviant de torn per cobrir els serveis, com pels agents que han d’assumir tasques que no els hi són pròpies, com és fer de cap de torn.
El Sots Cap de la Regió és coneixedor d’aquests fets, els quals malauradament es donen en moltes comissaries on la plantilla ja té una certa edat i que és de difícil solució. Així mateix, informa que han sol·licitat, amb aquest darrer concurs de promoció, es doti a la comissaria de Solsona de 2/3 caporals més de la cobertura que té actualment i, així, evitar que aquest problema no recaigui sobre els agents o la resta de caporals que no tenen cap tipus de reducció.
4.2.- Manca de parc mòbil: particularment d’un vehicle 4X4 (aquest punt es desenvolupa en la petició que també fa l’ABP Berguedà).
4.3.- Porta d’accés al pàrquing espatllada, la qual queda oberta durant el torn.
Tant el Sots Cap de la Regió, com la Cap d’ administració desconeixien aquests fets i miraran de gestionar-ho amb la major brevetat possible.
5.- Punts tractats ABP BERGUEDÀ.
5.1.- Manca d’un vehicle tot terreny “pur” per treballar en una comarca d’alta muntanya, com és el Berguedà. Hi ha dificultat d’atendre molts serveis, (nevades/ recerques de persones perdudes o que han patit algun accident, robatoris a masos o zones de difícil accés), amb l’actual parc mòbil del què disposen els agents. És impossible donar una òptima cobertura si no és posant en perill la pròpia integritat dels agents, els quals han d’atendre aquests serveis, o en perill a les persones que necessiten una atenció el més immediata possible. A totes llums es fa necessari un vehicle 4×4 que permeti cobrir amb garanties aquests serveis.
Per part de l’oficina de suport regional ens diuen que ambdues comissaries disposen de vehicle 4×4, però reconeixen que tenen un quilometratge desorbitat i que estan més al taller que a disposició de la comissaria. Estan d’acord que es necessiten vehicles d’aquestes característiques en aquestes demarcacions. El problema està que el rènting dels vehicles acaba aquest any, i no portaran vehicles nous fins que això passi.
El Sots Cap de la regió, essent conscient d’ aquesta necessitat diu que farà tot lo possible perquè es faci una redistribució de vehicles, i el Berguedà i el Solsonès disposin de 4X4.

5.2.- Malestar, creixent, de molts agents de l’ABP Berguedà amb la gestió de l’oficina de suport, en tots els aspectes. El detonant, d’aquesta queixa, va ser la no publicació del quadrant anual abans de l’inici de l’any policial, com marca la normativa. Al marge de les poques habilitats comunicatives de la persona que se’n fa càrrec.
Els Cap de la regió, manifesten que els agents han de treballar de manera que es sentin còmodes en tots els aspectes. Que hi hagi un bon clima de treball i que les oficines de suport treballin sense crear problemes innecessaris. Faran les gestions per reconduir aquesta situació.
Sisè.- Punts aportats per altres organitzacions sindicals.
– Es demana quantes places de segona activitat hi ha a la RPC. S’informa que actualment hi ha 30 places que ja estan ocupades.
– Es sol·licita quan es faran les millores a la comissaria de Moià. S’informa que s’està pendent que, per part de l’Ajuntament, facilitin unes noves instal·lacions, millors i més adequades. En relació a la taser que manca a Moià, en breu es reposarà. També es sol·licita en quin estat està el tema de la disponibilitat de benzineres on carregar, ja que no n’hi havia cap a la comarca. La Cap d’Administració informa que han trobat una benzinera a la localitat de Calders, la qual donarà servei als vehicles policials.
– Es sol·licita material per les ARRO com són la reparació de 6 cascs balístics, un segon escut balístic i una escala telescòpica. El Sots Cap de la Regió manifesta que miraran de dotar a l’ARRO d’aquests elements. Tanmateix, informa que en breu els lliuraran un vehicle 4X4 tipus “ranxera”.
– S’informa del mal estat dels vestidors de Vic, i la necessitat de fer un canvi de taquilles completament obsoletes. La Cap d’ Administració manifesta que faran tot el possible per millorar les instal·lacions, la qual és la mes antiga de la RPC.
– Es sol·licita una aplicació de les guàrdies presencials el més favorable possible pels agents d’Investigació de les ABP’S, els quals es veuen perjudicats amb el sistema aplicat fins al moment. La Cap i el Sots Cap de la regió entenen aquesta petició i ja han modificat la manera de fer d’aquestes guàrdies i, ara, és la més favorable que la normativa permet fer.
Us recordem que no espereu a les reunions regionals per fer-nos arribar les vostres queixes. Davant de qualsevol incidència, no dubteu en contactar amb nosaltres.

USPAC, L’ESCUT DELS MOSS@S

Manresa, 20 de febrer de 2021

OBRIR XAT
Bon dia! Aquesta és un missatge automàtic del whatsapp del despatx de la USPAC.
El nostre horari d'atenció al whatsapp és de dillums a dijous de 8h a 20h i divendres de 8h a 14h.
En cas d'atemptat amb lesions i baixa fora d'aquest horari, truca'ns.
Digues-me en que et puc ajudar i en breu et respondrem.