RESUM CONSELL DE LA POLICIA 06-10-2022

PDF

243/2022

Ahir, 6 d’octubre, vam assistir a un Consell de Policia que continua sent estèril i on no trobem el fòrum de negociació real que hauria de ser. Alguns dels punts tractats més importants van ser:

Informes sobre expedients disciplinaris: Passen 3 expedients disciplinaris i USPAC informa desfavorablement a tots tres, donat que com sempre hem dit, s’està vulnerant reiteradament els drets dels expedientats i s’infringeix de manera intencionada el seu dret de defensa.

Convocatòries: Processos de selecció i provisió de llocs de treball.

Resolució concurs general i oferiments: USPAC demana, com ja hem fet reiteradament, que totes les places ocupades surtin a concurs, perquè neguen la plaça legítima a molts companys/es per culpa de comissions “a dit i in eternum” que tots coneixem a les nostres regions.

També demanem, amb caràcter d’urgència, que es proveeixin de forma definitiva els llocs de treball ocupats de forma temporal a l’ACD Les Corts i URIA.

Alhora, demanem que es suprimeixi dels posteriors concursos la destinació genèrica de Barcelona i es substitueixi pel destí concret d’aquesta localitat. D’aquesta manera es limita la temporalitat i l’ús abusiu d’aquesta destinació “genèrica” per part dels Comandaments per distribuir de forma temporal els efectius entre diferents comissaries de la mateixa ciutat.

Oferiment Sala 112 Reus: 37 places ofertes i són les que s’assignaran, en dues fases, una el 17 octubre i la següent el 21 de novembre. Publicació en breu. La resta d’oferiments, s’està acabant de concretar la llista de persones aspirants i en breu publicaran.

Promoció interna territorialitzada: s’està acabant de definir l’oferiment previ i convocaran una reunió monogràfica en breu, s’ha oferir les places als més antics i després convocar la promoció interna territorialitzada prevista.

Comissions mèdiques: ens informen que s’han avaluat una per una, tot i que ens consta que han trencat comissions mèdiques incomplint la instrucció 6/2022.

Avui, 07 d’octubre, finalitzen les pràctiques els companys/es de la 28a promoció, en principi quan es resolgui definitivament el Concurs General, alguns podrien anar a ocupar vacants que quedin a certs destins.

Actualització dels preus de les indemnitzacions previstes a l’Annex 3 del Decret 138/2008: Ens responen que és competència del Departament d’Economia que no ha assistit al Consell de Policia, casualment, ens informen que està en fase d’estudi. Adjuntem l’últim (comunicat) al respecte.

Pla de carrera horitzontal: Actualment totalment parat, no ens han convocat a cap reunió del grup de treball des de setembre de 2021. USPAC reitera la necessitat urgent d’arribar a acords pel que fa al Pla de Carrera Professional tant per a les USC com per les especialitats.

Imports de la pòlissa d’assegurances: l’hem demanat per igualar-nos als imports de la resta de cossos especials de la Generalitat. Ens informen que és necessari un Acord de Govern, per tant no pot ser immediat.

Compensació indemnitzatòria especial (MOIN): S’elevarà de nou a la Comissió de retribucions, la qual ja ho ha denegat en dues ocasions. Cal recordar que es rep una misèria de quantitat econòmica i únicament en cap de setmana.

Jornada i horaris de treball. Mesures de conciliació: El Grup de Treball, creat al respecte, no avança en un tema que hauria de ser del tot prioritari. No ens cansarem de repetir-ho, menys reserva de places i més mesures de conciliació per a totes i tots!!!

Equiparació amb la resta de cossos especials de la Generalitat (equiparació retribució nòmina, complement operativitat plena, jornada anual laboral…): sabeu allò de “pasapalabra”?, doncs això! Per part de la USPAC insistim en què és del tot prioritari iniciar una negociació real al respecte i donar compliment a allò que ja es va acordar al 2008 i mai es va complir, (comunicat).

Estat dels treballs per la nova llei de la policia: S’escoltaran les conclusions al desembre i concretaran a partir de les eleccions municipals del maig de 2023, ja que inclou les policies locals.

Decret d’estructura de la Direcció General de la Policia: S’estan acabant els treballs tècnics i el document definitiu. Demanem tenir accés a aquest document per poder fer les esmenes pertinents, abans de la seva tramitació definitiva.

Decret d’uniformitat i revisió de la instrucció d’imatge corporativa: La setmana vinent es preveu que traslladin document/estudi definitiu. Portem anys i anys demanant aquesta modificació que mai arriba.

Petició de dotació de càmeres unipersonals a totes les persones membres del cos de mossos d’Esquadra: Compromís de fer una licitació per a la compra de càmeres unipersonals de cara l’any vinent i començar a incorporar càmeres en la mesura que els pressupostos ho permetin. Esperem que no passi com amb les licitacions de vehicles i s’eternitzi en el temps.

Manca de cobertura amb hores extraordinàries de diferents serveis planificats, esdeveniments importants amb una gran afluència de persones de rellevància: S’amplia quan es creu necessari, però s’han assignat per sobre de les hores extraordinàries pressupostades en un primer moment, com és el cas del Pla d’Estiu. Prioritzant sempre la naturalesa del dispositiu i el nivell de risc. S’han incrementat les hores extres comparant amb els anys anteriors.

Informació sobre la renovació del parc mòbil: La licitació, en un nombre molt important de vehicles, ha quedat deserta (per exemple el cas de vehicles de trànsit). Per tant, a hores d’ara, tenim un greu problema, perquè inicien una nova proposta de licitació que allargarà la necessitat de reposició de vehicles tan urgent que tenim actualment.

Des de la USPAC aconsellem que, en cas de detectar vehicles que no siguin aptes per circular, es faci NI i la traslladeu als nostres delegats de riscos riscoslaborals@uspac.cat i farem les accions necessàries.

En el torn obert de paraules hem reclamat, un cop més, la compensació per la figura de responsable. Sense solució ni resposta al respecte.

També ens informen que avui s’ha rebut la resolució de pagament per la compensació dels “vals de paisà” i s’accelerarà al màxim.

Poca cosa més en un Consell de Policia més, sense negociació, i que serveix únicament per passar a informe els expedients disciplinaris dels companys i on el mateix Conseller Joan Ignasi Elena no li dona la rellevància que hauria de tenir, a l’absentar-se un cop més de la reunió, als 15 minuts d’iniciar-lo: tenia tasques més importants al Parlament.

 

USPAC, L’ESCUT DEL MOSS@S

Barcelona, 7 d’octubre de 2022

OBRIR XAT
Bon dia! Aquesta és un missatge automàtic del whatsapp del despatx de la USPAC.
El nostre horari d'atenció al whatsapp és de dillums a dijous de 8h a 20h i divendres de 8h a 14h.
En cas d'atemptat amb lesions i baixa fora d'aquest horari, truca'ns.
Digues-me en que et puc ajudar i en breu et respondrem.