RESUMS REUNIONS

RESUM REUNIÓ CG INTERVENCIÓ, SAUC I SINDICATS

144/2023

En data 25-9-2023 ens hem reunit els sindicats representatius amb els responsables de la CGINTERVENCIÓ (antiga CGRO),CTEC, SAUC (Administració Central) i SGRH. Us detallem els temes tractats:

 

GENÈRICS

DECRET ESTRUCTURA:

  • UTIR Canvi de dependència
  • GEI desenvolupament en unitats
  • BRIMO Reconeixement unitats i caps de grup
  • GOAP Afectació per canvi d’Àrea

Tots aquests punts estan pendent de modificacions de les diferents RLT per la implementació del Decret d’estructura, en un primer moment s’està modificant les RLT’S a nivell superior i s’anirà adaptant a nivells inferiors per donar resposta a aquesta nova estructura del CME. Pel que fa als GEI i BRIMO està previst aquesta nova RLT i pel que fa al GOAP encara està per definir de qui dependrien, i la posterior modificació RLT.

 

GUARDIES NO PRESENCIALS (GNP) i de COMANDAMENT  Hem sol·licitat el sistema actual de GNP, el nou acord pendent dels tràmits per entrar en vigor establirà per una banda un torn mínim de GNP (8h), una compensació econòmica per la GNP i l’activació, tenen coneixement que amb l’entrada en vigor de l’acord caldrà adaptar les GNP de les diferents Àrees i Unitats, i també hem insistit sobretot que les “guàrdies” de comandament queden limitades a les establertes en l’acord, per tal que es tingui en compte alhora d’establir les condicions de Treball, Festa o GNP a les diferents àrees/unitats depenents de la CG d’Intervenció.

 

CONCURS / OFERIMENT

Segons el cronograma actual està previst per aquest darrer trimestre, CO UIM, LD GEI, CO SUBAQUÀTICA i CO TEDAX, hem preguntat l’estat d’aquestes i altres que depenen de la CG Intervenció, es manté la previsió de publicació en aquest darrer trimestre 2023.

 

Pel que fa a altres oferiments/concursos, (ACM Aèris, ACSO),han estat elevats diversos informes i peticions modificació RLT per poder publicar oferiments/concursos.

  • UMAR (Marítima) L’oferiment publicat 6-9-2023 no detalla la quantitat de places ofertes a les diferents destinacions, ens comuniquen que tot i no detallar les places per destinacions volen ampliar la plantilla en uns 40 efectius aprox., amb un total d’uns 70 efectius. No poden concretar data concurs-oposició o LD que garanteix unes condicions laborals estables als diferents companys/es, i que alhora, “allibera” la gran majoria de les places d’origen que ocupen aquests efectius i que no poden ser ofertes a diferents concursos.

 

ESPAIS FORMATIUS Com hem traslladat en anteriors reunions, necessitem espais formatius que permetin i facilitin les diferents necessitats formatives a les unitats, aquesta manca d’espais, creiem de forma directa o indirecta ha pogut retardar la manca d’espai a l’ISPC per la realització del curs de formació BRIMO, convertint un CO que es resoldrà, segons les previsions, 18 mesos després de la seva publicació, finals 2024.

 

TRASLLAT DEPENDÈNCIES BRIMO/ACSO Oficialment no consta cap informació de trasllat de dependències, tot i la “rumorologia” en aquest sentit.

 

BRIMO

CONCURS BRIMO: Publicat el passat Juny del 2023, la previsió és la realització del curs de formació a mitjans 2024 (curs en període “estival”), per la resolució final, cal afegir el període de pràctiques, podem anar fàcilment a finals 2024, tenint en compte que 2025 s’hauria de publicar un nou CO. Hem traslladat la necessitat/petició d’avançar el curs per aquest motiu, però sobretot per evitar un curs d’aquestes característiques havent de suportar elevades temperatures, la manca d’espai a ISPC condiciona aquest curs, i com hem apuntat una solució passaria per trobar altres espais formatius que complementin les instal·lacions existents.

 

FURGONES EN MAL ESTAT, ARMERS FURGONS, GRANOTES TOT TEMPS, CASCS BRIMO: Ens emplacen a la Subcomissió de Materials que se celebrarà aquesta setmana, en qualsevol cas, prenen nota per abordar-ho a la subcomissió corresponent.

 

UMAR (MARÍTIMA)

INDEMNITZACIONS CURS. Aquells que les tenen pendents, poden consultar a través del seu PGH del seu servei d’Administració de referència, si ha estat acceptada o no, el fet d’haver estat gestionada fora de temps, suposa que haurà estat “enlotada” com a endarreriment, cal recordar que les darreres indemnitzacions satisfetes per aquest concepte corresponen al 3r trimestre 2020.

 

CANVI QUADRANT. Els nous responsables de la UMAR (CG Intervenció) resten oberts a millorar les condicions horàries, ara bé, també han traslladat que es pot assolir millor horari, quan tinguin tota la plantilla (després oferiment uns 70), ara bé, també han rebut diverses inquietuds a favor i en contra dels diversos horaris possibles (“2-2-3”,Q3) i que hi ha diversitat d’opinions, però l’horari, intentarà satisfer les necessitats operatives de la UMAR en consonància amb la normativa vigent.

 

CONFLICTIVITAT LABORAL (PROTOCOL RESOLUCIÓ CONFLICTES). Les organitzacions sindicals han traslladat l’elevat índex de “conflictes laborals” en relació a la plantilla de la UMAR així com les “solucions” i mesures correctores establertes, tampoc han ajudat a millorar-les, en qualsevol cas, els actuals responsables de la UMAR (CG Intervenció), ho tenen present i n’estan al cas per millorar el “clima laboral”.

 

SABATES. Ens emplacen a la Subcomissió de Materials.

 

UBICACIÓ SECTOR UMAR-BCN. Com el trasllat dependències BRIMO i ACSO, oficialment no hi ha cap proposta en ferm.

 

MÒDULS UMAR VILANOVA. Segons Infraestructures no hi ha previsió d’arribada.

 

 

APEN (PENITENCIÀRIA)

HORARI Q3. S’eleva queixa pel que fa a l’horari Q3, és un HORARI DE REFORÇ que hauria de reforçar l’horari de referència que seria el Q5, ara bé a l’APEN actualment, hi ha pràcticament més efectius en horari Q3 (Treball-Festa) que Q5 (torn (Tarda-Matí-Nit-Festa), discriminació entre efectius pel que fa a la planificació de Torn així com la durada de la jornada, els de Q3 (8h) Vs (8:30h) Q5, amb les diferencies de romanent. Ens recorden que és un horari LEGAL i que es compleix el decret/instrucció al respecte.

 

PARC MÒBIL ENVELLIMENT. Ens emplacen a la Subcomissió de Materials.

 

DESPLAÇAMENT FORA ÀMBIT APEN. S’ha elevat queixa per la quantitat de trasllats penitenciaris que consumeixen recursos públics (mínim una patrulla policial).

 

ACMA (MITJANS AÈRIS)

MANCA I ADAPTACIÓ DE VEHICLES. Ens emplacen a la Subcomissió de Materials.

 

 

SUBSÒL

REPOSICIÓ VEHCILES. Ens emplacen a la Subcomissió de Materials.

 

 

Fins aquí tots els temes tractats aportats per les organitzacions sindicals a la reunió periòdica amb els caps de la CG Intervenció i SAUC, qualsevol dubte o aclariment el podeu remetre a recursosoperatius@uspac.cat i li donarem el trasllat que pertoqui.

 

USPAC, L’ESCUT DEL MOSS@S

Sabadell, 25 de setembre de 2023

 

OBRIR XAT
Bon dia! Aquesta és un missatge automàtic del whatsapp del despatx de la USPAC.
El nostre horari d'atenció al whatsapp és de dillums a dijous de 8h a 20h i divendres de 8h a 14h.
En cas d'atemptat amb lesions i baixa fora d'aquest horari, truca'ns.
Digues-me en que et puc ajudar i en breu et respondrem.