RESUMS REUNIONS

RESUM REUNIÓ CG RECURSOS OPERATIUS, SAUC I SINDICATS

80/2023

En data 09-05-2023 ens hem reunit els sindicats representatius amb els responsables de la CGRO, CTEC, SAUC (Administració Central) i SGRH. Us detallem els temes tractats:

 

GENÈRICS

Decret d’estructura, afectació a la CGRO: Publicat el nou Decret d’Estructura, no s’ha implementat, ens trobem en un període “transitori” en el que cal fer les modificacions a les RLT per adaptar-lo a la nova “estructura”, per posar un exemple, la Marítima i Subaquàtica, encara ara, depenen de la CG de Mobilitat, a l’espera d’aquest traspàs. Una vegada amb les RLT i els canvis realitzats, es procedirà a la provisió ordinària dels llocs de treball a cobrir de diferents unitats/àrees afectades.

Recentment, el Parlament de Catalunya ha aprovat una resolució respecte al nou Decret d’Estructura del CME aprovat, i que es desconeix com pot afectar a tot aquest procés, si l’aturarà, l’agilitzarà o que passarà.

Altres especialitats CGRO CONCURS I OFERIMENTS: Pel que fa a les especialitats que depenen de la CGRO el cronograma estableix pel DARRER TRIMESTRE 2023:

CO intervenció en muntanya

LD intervenció especial

CO aquàtica

CO TEDAX

Així mateix, les unitats d’UCAN, SUBSOL, MITJANS AERIS, GIDOP i altres (ACSO), tot i no aparèixer al cronograma, és possible que es publiquin oferiments i concursos per proveir llocs de treball. Hem demanat el nombre de places que s’oferiran, però no poden concretar, es basaran en COBERTURA/OCUPACIÓ, i tenen previstos publicar-los.

PÀRQUING EXTERIOR/INTERIOR EGARA: La situació administrativa respecte al pàrquing exterior continua sent la vigent fins a la data (propietat Ajuntament de Sabadell), limitant a la SAUC les actuacions que pot fer sobre la instal·lació, en qualsevol cas, ara bé, si hem detectat una petita millora en la neteja, sense poder concretar quina administració l’ha dut terme. Pel que fa a la seguretat del pàrquing exterior també s’informa que està garantida i inclosa amb la seguretat perimetral del complex.

Pel que fa al pàrquing interior, la CGTEC no ha pogut concretar el nombre de places i les assignacions, en tot cas, ens comunica que s’està elaborant un informe per una nova redistribució d’estacionaments i espais, que comunicaran tant bon punt estigui enllestit.

 

APEN

APEN, custòdies, perllongaments i planificació: Aprofitem un punt de l’orde del dia HORES EXTRES APEN, per tornar a traslladar la problemàtica sobre els perllongaments en les custòdies penitenciàries, especialment el cap de setmana en el que afecta directament al descans planificat de les 12h. Una proposta de solució, si operativament no es pot garantir un relleu en temps i forma que permeti la finalització de la jornada planificada. Se’ns informa que la partida pressupostària que recull les hores extraordinàries, pertanyen al POEA i que aquestes s’assignen als serveis de reforç POEA que es planifiquen. Hem tornat a demanar una millora d’aquesta situació.

Formació contínua serveis APEN: Es trasllada la necessitat de formació contínua dels efectius APEN, especialment en protocols, emmanillaments i altres situacions, la CGRO ens informa que s’intenta que es doni aquesta formació, però si és necessari, la implementaran amb el compromís que a la pròxima reunió aportaran dades més concretes al respecte. També s’incideix, que davant la utilització de patrulles de les diferents USC per manca d’efectius a APEN, es doni aquesta formació a les USC afectades.

Oferiment APEN : Es preveu un oferiment a l’APEN abans de finalitzar l’any, com la resta d’oferiments, restarà condicionat a COBERTURA/OCUPACIÓ, però la intenció és publicar-lo.

 

BRIMO

Concurs BRIMO: No es concreta dates de publicació, serà aviat.

FORMACIÓ CONTÍNUA BRIMO e instal·lacions: Com ja havíem traslladat a anteriors reunions, necessitàvem espais on poder realitzar formació contínua amb garanties i de qualitat, recentment s’ha arribat a un acord amb un espai, que compartiran les especialitats de la CGRO juntament amb les ARRO, un dia a la setmana. Traslladem que si l’espai i els especialistes que l’utilitzaran ho consideren oportú, per evitar una “llista d’espera” massa llarga, s’ampliï el contracte en funció de les necessitats. També ens informen que s’estan buscant altres espais, amb disponibilitat de “plataformes” per la formació especialment en Ordre Públic, i es continua amb la recerca d’altres espais per complementar els actuals.

Hem volgut traslladar des de la USPAC la nostra sincera felicitació per poder avançar, encara que a poc a poc, cap a les peticions i punts tractats anteriorment, si més no, hem pogut comprovar, que per part dels comandaments de la CGRO, la seva voluntat va en aquesta direcció malgrat la “complexitat burocràtica” pròpia del funcionament de l’Administració Pública.

CÀMERES UNIPERSONALS ORDRE PÚBLIC: Com l’exposat a l’anterior reunió, s’ha d’implementar el seu ús, però resten a la disponibilitat pressupostària per disposar de més dispositius i capacitat d’emmagatzematge de dades.

NOU MODEL ORDRE PÚBLIC: Una vegada finalitzada la Comissió d’Estudi sobre el Model Policial i fetes públiques les seves conclusions, dintre del CME s’ha creat grups de treball en diferents àmbits per tal d’arribar a les conclusions corresponents per aplicar al CME, pel que fa a la CGRO, és el grup de treball corresponent a les eines i armes policials, que s’elevarà, per prendre les decisions que es considerin oportunes. En qualsevol cas, ara per ara, com també s’ha fet públic, poques o cap alternativa al mercat pel control de masses a distància diferent o menys lesives que el FOAM.

PARC MÒBIL BRIMO: Recentment es va fer una avaluació de riscos amb els tècnics de prevenció de les diferents organitzacions i del Departament (veure), pel que fa als fums detectats a l’interior d’un model concret de furgó assignat a la BRIMO. Tot i detectar unes olors i fums “molestos” no superaven el límit per posar en perill la salut dels companys/es. Tot i aquesta primera prova, sí que es va poder detectar que podia generar l’entrada de fums a l’habitacle, i en qualsevol cas, calia continuar fent proves per descartar completament aquesta incidència. Si detecteu alguna incidència al respecte, ens ho feu saber al nostre correu riscoslaborals@uspac.cat

Hem volgut aprofitar aquest punt de l’ordre del dia, per traslladar la problemàtica actual amb les avaries constants, reparacions i condicions del rènting del parc mòbil, en són plenament conscients d’aquestes incidències. Els vehicles estan a punt d’acabar el seu contracte rènting i es valorarà l’adquisició d’aquests, assumint les reparacions, si econòmicament són rentables, a través de la mateixa administració. En quedar “deserta” la darrera licitació, s’ha endarrerit la reposició i renovació d’aquests vehicles prevista per finals del 2023, primer semestre 2024 (per fases), i hem pogut contrastar per altres vies, que les dates previstes “es compliran”. Hem sol·licitat a la SAUC, que si es detecten incompliments contractuals amb el manteniment dels vehicles de rènting, es prengui les mesures que té l’administració per exigir aquest compliment.

Mantes ignífugues BRIMO: S’admet que les mides de les mantes de dotació no són les adequades i que s’està treballant per substituir-les i reposar de noves.

Fins aquí tots els temes tractats aportats per les organitzacions sindicals a la reunió periòdica amb els caps de la CGRO i SAUC, qualsevol dubte o aclariment el podeu remetre a recursosoperatius@uspac.cat.

 

USPAC, L’ESCUT DEL MOSS@S

Sabadell, 9 de maig de 2023

OBRIR XAT
Bon dia! Aquesta és un missatge automàtic del whatsapp del despatx de la USPAC.
El nostre horari d'atenció al whatsapp és de dillums a dijous de 8h a 20h i divendres de 8h a 14h.
En cas d'atemptat amb lesions i baixa fora d'aquest horari, truca'ns.
Digues-me en que et puc ajudar i en breu et respondrem.