RESUM REUNIÓ COMITÈ RISCOS I RESUM SALUT LABORAL 28/04/2020: ES NECESSITA PRESCRIPCIÓ MÈDICA PER FER PROVES PCR

Download Now

1.-Arran de la demanda d’USPAC i fins al 14 d’abril, es van fer en total 875 proves PCR, tant a domicili com a comissaries. El 86% reincorporat. El 14% no s’han pogut reincorporar (122 positius).

2.-S’informa pel Subdirector de Prevenció de Riscos Fermí Vendrell, que el 14 d’abril canvia perquè es publica l’Ordre SND/344/2020, de 13 d’abril, del Ministerio de Sanidad que exigeix prescripció mèdica:
Image

3.-Serà el Servei Català de la Salut el responsable de fer la prescripció mèdica.

4.-Tal com va demanar judicialment USPAC, és el personal d’ASEPEYO o altre Mútua Laboral qui farà les proves PCR als mossos, perquè les auto mostres que s’han fet fins ara per policia científica no estan homologades: ha de ser personal sanitari.

5.-Les proves es realitzaran on decideixi ASEPEYO o la Mútua Laboral: centres mèdics o a domicili, depenen dels seus criteris, i durant les setmanes vivents.

USPAC ha registrat un escrit adreçat a la Consellera de Salut perquè procedeixi a prescriure la realització de les proves PCR pels mossos aïllats per COVID-19.

6.-La darrera dada de personal sensible aïllat és de 571. La resta són aïllats per símptomes o contacte amb la COVID-19 (poc més de 600 efectius). Total 1.250.

Tot el nostre suport a la Secretària del Comitè, que ha estat titllada de forma pública com a “inútil” pel delegat de riscos del SAP, qui per problemes tècnics no ha pogut defensar els seus punts: establir mesures pel retorn del personal sensible i fer proves PCR als alliberats…

Barcelona, 28 d’abril de 2020