REUNIÓ SGRRHH: OFICINA ATENCIÓ MOSS@S, PLA ESTIU 21 i INSTRUCCIÓ WEBEX

PDF

69/2021

En data 30/04/2021, els sindicats hem estat convocats a una reunió per tractar diferents qüestions, les quals detallem a continuació:

Oficina d’Atenció als Moss@s: Ens presenten un nou projecte per donar la “proximitat interna” dintre de la organització: per escoltar i saber com ens sentim i què necessitem. Atendre i acompanyar-nos en situacions que ens afectin a nosaltres o el nostre entorn familiar. Donar-nos suport i fer-nos sentir millor en el nostre lloc de treball…

Ens traslladen que l’objectiu és que el moss@ “s’apropi” a la organització. Considerem, les organitzacions sindicals, i traslladem que hauria de ser a la inversa, l’organització hauria d’apropar-se al moss@.

Es crearan oficines d’atenció a Egara, RPMB, RPCT i pendent RPG. Hem traslladat que el “perfil” moss@ de cada territori és molt diferenciat, si es tracta d’impulsar el projecte i que funcioni, seria bo tenir més presència arreu. També hem dit que el personal ideal per realitzar aquestes tasques, per experiència, coneixement, i per evitar reduir efectius operatius hauria de ser agents en 2a activitat.

Pla d’estiu 2021: Durant la setmana que ve es publicarà l’oferiment per cobrir el pla d’estiu 2021 i reforçar destinacions entre el 28-06 i 05-09-21.

L’actual promoció no començarà les pràctiques fins a mitjans de setembre, per tant queda descartada com a reforç durant l’estiu.

La incertesa de l’escenari que hi haurà, aquest estiu, pel que fa al turisme, mobilitat i altres generats per la pandèmia… ha obligat a dissenyar un pla d’estiu sotmès a diferents variables. S’han demanat hores extres per reforçar els serveis, en funció de la situació, però s’aniran oferint en funció de les necessitats que vagin sorgint.

Les unitats de BRIMO i ARRO, que dependran de la obertura dels locals i zones d’oci, però en principi, el reforç de Lloret i Salou es cobrirà d’ordinari.
Hem traslladat el malestar entre aquestes unitats, tant per la planificació horària, com pel risc en els desplaçaments. La prefectura en són plenament conscients del malestar que ha generat, anys anteriors, i es comprometen a tenir-ho en compte alhora de planificar aquests serveis. Els serveis extraordinaris destinats a aquestes unitats, bàsicament, seran els encoberts en els dispositius POEA i que pel propi increment de turisme calgui anar reforçant.

Està previst que, les pràctiques dels nous sergents i sotsinspectors, les facin a destins del reforç d’estiu. Així mateix, s’han compromès a informar i oferir aquestes destinacions, una vegada iniciïn el curs a l’ISPC.

Hem demanat si tenen previst reforçar les diferents sales, especialment la del 112. Ens han informat que no hi haurà cap oferiment. Tot i que els seus efectius podran participar a l’oferiment, difícilment els alliberaran del seu destí a sala. La sobrecàrrega de feina, ja en condicions normals, és elevada, si s’incrementa durant aquest estiu per l’arribada de turistes, serà insostenible. La prefectura, es compromet a l’anàlisi continu de la situació, sense descartar oferir hores extres per reforçar el servei si fos necessari.

Pels efectius que estiguin en l’oferiment, podran demanar canvis de vacances.

Nova instrucció videoconferències – WEBEX: Recentment ens van traslladar una nova instrucció per regular les videoconferències i presentar les nostres esmenes.

Ens informen que és el resultat d’un treball consensuat amb els màxims òrgans judicials per tal regular les declaracions per videoconferències. Tot i que quedarà sempre subordinat al que cada òrgan judicial pugui determinar; s’estableixen uns criteris generals d’aplicació.

Duran el mes de maig, totes les ABP’S (NO CD’S) disposaran de mitjans tècnics per connectar-se a la xarxa WEBEX i poder fer les declaracions. Fins ara, només era a les seus regionals. Amb més equips i punts de connexió és minimitzarà, diuen, el solapament d’horaris.

Insistim en la facilitat i agilització dels tràmits per l’emissió dels justificants, així com si es produeix un perllongament en la declaració. Una vegada publicada la instrucció, per part de la SGRRHH, es donarà instruccions als diferents serveis d’administració perquè s’emetin els justificants en temps i forma.

El declarant podrà escollir fer-ho en un centre de treball diferent, el qual sigui més proper al seu domicili. En aquest supòsit, no cobrarà la indemnització corresponent al desplaçament.

Declaracions des de el domicili, tot i que s’ha donat algun cas i el sistema permet aquest tipus de connexió, la instrucció no ho recull. Ens han informat que, des de els òrgans judicials, han limitat aquestes connexions a edificis oficials. Entenen com a espais d’entorn segurs que garanteixen rigor en les declaracions. Ara bé, com hem exposat anteriorment, de forma excepcional, el jutjat afectat, pel motiu que cregui oportú, pot acceptar la declaració per videoconferència des de qualsevol altre punt.

Les declaracions pel sistema de videoconferència es computaran amb 3 hores (extres o de la bossa anual). Accepten incloure una de les nostres esmenes, en el cas que s’allargui, es computarà a càrrec de la bossa anual.

USPAC, L’ESCUT DELS MOSS@S

01/05/2021

OBRIR XAT
Bon dia! Aquesta és un missatge automàtic del whatsapp del despatx de la USPAC.
El nostre horari d'atenció al whatsapp és de dillums a dijous de 8h a 20h i divendres de 8h a 14h.
En cas d'atemptat amb lesions i baixa fora d'aquest horari, truca'ns.
Digues-me en que et puc ajudar i en breu et respondrem.