TAULA DE NEGOCIACIÖ

CONTINUEM AMB LA IMPLEMENTACIÓ DE LES MILLORES RETRIBUTIVES DE L’ACORD DE 2023

Ahir dia 17 de gener de 2024 es va celebrar una altra reunió de seguiment de l’acord per tal de seguir tractant diversos temes:

Com a informació general ens comuniquen que s’ha hagut de fer un nou programari, ja que l’actual estava obsolet i s’ha programat de nou per gestionar els diferents conceptes al PGH.

Tal com vam proposar, aprofitant aquesta nova programació, les nòmines i els conceptes de pagaments de bestretes (dietes) seran més clars i es podran identificar amb més claredat a l’ATRI i/o a les nòmines. Mai ningú s’havia preocupat de veritat per actualitzar aquest tema prou important per identificar el fet causant del pagament.

 

Judicis:

Al gener es començaran a abonar els judicis generats des de 26 de setembre de 2023 (retroactivament) amb un import de 150€ i 90€ (webex).

Us recordem, que si un agent està treballant (no li correspon pagament) i no se li facilita vehicle al servei, se li abonarà la despesa de quilometratge.

 

Millores importants en aquest pagament de judicis:

Si un agent està de permís o baixa se li abonarà sempre el judici, fet que fins a la signatura de l’acord NO succeïa. (Sempre i quan no es canviï la planificació després de la citació del judici)

Aquest mes de gener es pagaran els judicis des del dia 26 de setembre (entrada en vigor de l’acord) fins al mes de novembre. A partir d’aquest mes es pagaran a dos mesos vista, que fins ara no es feia.

També estan modificant estructura informàtica perquè a l’ATRI surti el detall del dia del judici del qual es fa el pagament, que fins ara no es feia.

Igualment, en breu, es deixarà de fer el DAD67, ja que mitjançant un acord amb Justícia es farà la comunicació directament.

 

Hores extres:

Les hores extres amb els imports actualitzats a l’alça i per categoria, es pagaran al mes de febrer.

 

Festius, complements de torns, complements especials variables:

Ens comuniquen que durant el mes de febrer poden tenir acabada la programació i la instal·lació del nou programari d’imputació horària, molt més complexes del que s’utilitzava fins a la data, que estava obsolet.

Segons la previsió dels tècnics informàtics asseguren que el mes de febrer quedarà enllestit i, per tant, el cobrament generat dels diferents conceptes es faran efectius al març.

 

Guàrdies de comandaments i GNP’s:

Les guàrdies de comandaments i les GNP’s la previsió dels informàtics és de tenir-ho a l’abril malgrat que estan treballant per mirar que s’avanci aquesta previsió.

 

Especial responsabilitat:

S’està acabant d’incorporar a la llista de llocs afectats diversos destins que no estaven contemplats així com acabar de desenvolupar la instrucció que regularà els criteris etc. Les previsions es que un cop estigui la instrucció i es faci la programació estiguem a finals abril per tal que al mes següent ja es puguin fer els ingressos als/les afectats/ades.

 

Presència mínima per l’autorització de les vacances:

S’ha traslladat el malestar que molts ens esteu fent arribar pel % que s’estan autoritzant. La resposta de la SDGRH i dels representants de la prefectura assistents a la reunió es que se’ls traslladin els casos de destins que no compleixin amb l’acord signat.

Queda molta feina a fer, i hem demanat que la següent reunió sigui el mes aviat possible i es pugui finalitzar les instruccions que se’n deriven que regularan a tot el CME l’aplicació de l’acord evitant errades interpretatives actualment existents a alguns destins sobre la implementació de l’acord.

 

LA UNIÓ FARÀ LA FORÇA!!

Catalunya, 17-01-2024

 

OBRIR XAT
Bon dia! Aquesta és un missatge automàtic del whatsapp del despatx de la USPAC.
El nostre horari d'atenció al whatsapp és de dillums a dijous de 8h a 20h i divendres de 8h a 14h.
En cas d'atemptat amb lesions i baixa fora d'aquest horari, truca'ns.
Digues-me en que et puc ajudar i en breu et respondrem.