TAULA DE NEGOCIACIÖ

REUNIÓ MESA DE NEGOCIACIÓ 04/07/2023

116/2023

Ahir es va celebrar una nova reunió de la Mesa de Negociació al CME, on es van tractar els punts en els quals els sindicats i l’administració estem més propers i que ja s’havien tractat en anteriors reunions.

Judicis. La proposta inicial de l’administració era de 120 € per judici presencial i 65 € per WebEx. Després de dues reunions, diverses deliberacions i contraproposta, ens van presentar com a última oferta el pagament de 150 € el presencial i 90 € per WebEx, informant-nos que o s’accepta o ens quedem com estem. L’administració ens va facilitar dades, com que el 81,4% dels judicis són de 3 hores i el 64,7% dels judicis es paguen amb una mitjana de 15,17 € en concepte de quilometratge. Amb les noves remuneracions creiem que afavoreix a la majoria col·lectiu.

Disponibilitat de GNP. S’entén per guàrdia no presencial aquella situació de localització en què es troba un agent, la qual, sense ser present físicament al lloc de treball habitual, ha d’atendre els requeriments telefònics que se li facin, tant si és per donar-li resposta per aquesta via com per incorporar-se al treball presencial.

L’administració, també després de diferents deliberacions i contraproposta, va presentar de manera última, un pagament de 24 € per una jornada mínima de planificació de 8 hores. A partir de la vuitena hora, es pagarà a 3 € l’hora.

En el cas dels festius assenyalats es pagarà a 40 € per una jornada de planificació de 8 hores i a partir de la vuitena hora, es pagarà a 5 € l’hora.

En tots els casos, des del moment de l’activació, es pagarà com a hora extra.

D’aplicació a les escales bàsica i intermèdia adscrites a les unitats d’investigació, a les unitats regionals de policia administrativa, a la unitat regional de medi ambient, a les àrees regionals de recursos operatius, a la comissaria general d’investigació criminal, a la comissaria general d’informació i a la comissaria general d’intervenció.

Especial responsabilitat. La proposta que ha presentat l’administració a sobre la taula és la següent:

Per a la substitució de cap de torn d’ABP de la categoria de sergent/a: per a una persona funcionària de la categoria de caporal/a: 350 € mensuals (o la part proporcional que correspongui pel període en què hagi desenvolupat les funcions).

Per a una persona funcionària de la categoria de mosso/a: 600 € mensuals (o la part proporcional que correspongui pel període en què hagi desenvolupat les funcions).

Per a la substitució de cap de torn d’ABP de la categoria de caporal/a:

Per a una persona funcionària de la categoria de mosso/a: 350 € mensuals (o la part proporcional que correspongui pel període en què hagi desenvolupat les funcions).

Per a la substitució de cap de torn regional d’ART: 350 € mensuals (o la part proporcional que correspongui pel període en què hagi desenvolupat les funcions).

El termini de temps mínim per compensar aquestes funcions era d’un mes, però a petició d’aquesta Unió Sindical, s’ha modificat i es compensaran permanències de menys d’un mes.

El tema que només afecti caps de torn, insistim en la nostra proposta, ja que creiem que es queda curta pel que fa als agents afectats i el greu problema d’aquest Cos de l’eterna figura del responsable. Aquell responsable que es designa per antiguitat i ganes d’assumir aquest compromís, però que mai es veu recompensat, aquell responsable que d’un dia per l’altre pot canviar per qualsevol incidència i que es designa gairebé de manera espontània. Responsable d’escamot, de furgó d’ARRO o BRIMO, d’OAC… Un llarg etcètera d’agents responsables que no veuen recompensat aquest esforç.

Insistirem en el fet que sigui així la seva aplicació i esperem una nova proposta de l’administració que pugui solucionar aquest greuge.

Conciliació familiar. A la proposta inicial d’aquesta Unió Sindical, ja es contemplaven peticions de millores de l’esborrany publicat sobre la Llei de Família. Com bé heu vist pels mitjans, aquesta Llei es va aprovar la setmana passada.

L’administració, una vegada publicada la Llei, ens va comunicar que a partir d’ara les modificacions de l’EBEP s’aplicarien de manera directa a Moss@s, i que s’afegirien a les ja aprovades, les següents mesures:

Permís parental per a la cura de fill, filla o de menor en acolliment per temps superior a un any, fins que el menor compleixi vuit anys.

Permís per mort, accident, malaltia greu, hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització que precisi repòs domiciliari d’un familiar fins al segon grau, també entraran els convivents en el mateix domicili que requereixin una cura efectiva.

Sobre el pla de carrera, els hi hem peticionat que l’esborrin de la proposta que ens van posar sobre la taula en l’última reunió, ja que ens sembla ofensiva i està als antípodes de la nostra proposta.

 

Ens han convocat per a la pròxima reunió que se celebrarà el 17 de juliol, on, tot i que alguns continuïn amb la seva campanya de desinformació i manipulació , anirem avançant en temes econòmics en benefici tot el col·lectiu.

 

Catalunya, 05-07-2023

OBRIR XAT
Bon dia! Aquesta és un missatge automàtic del whatsapp del despatx de la USPAC.
El nostre horari d'atenció al whatsapp és de dillums a dijous de 8h a 20h i divendres de 8h a 14h.
En cas d'atemptat amb lesions i baixa fora d'aquest horari, truca'ns.
Digues-me en que et puc ajudar i en breu et respondrem.